สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


พาจิตกลับบ้าน โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท


พาจิตกลับบ้าน

โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

สมัยเมื่อ พระพุทธเจ้า ท่านยังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงเน้นสอน และแสดงโทษของการยึดมั่นอยู่ในอุปาทาน “ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์”พระองค์ทรงแสดงธรรม เพื่อการ ตรัสรู้เพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพาน

คือพระองค์จะทรงหยิบยกและแสดงธรรมในเรื่อง “อริยสัจ ๔” เป็นส่วนมาก และในการแสดงธรรม “อริยสัจ ๔” แต่ละครั้งนั้นจะมีทั้งอุบาสก อุบาสิกา พระภิกษุสงฆ์ และพระภิกษุณีได้ ดวงตาเห็นธรรม เป็นจำนวนมากโหลดฟรี100%
หมวดหมู่หนังสือ/นิตยสาร
ขนาด4.76 MB (4,986,938 bytes)
อัพโหลดเมื่อ2016-07-07 14:20:46 (4 ปี)
โหลดเสร็จ248 ครั้ง
แบ่งปันโดยLeahDizOn
จำนวนไฟล์
[ดูรายการเต็ม]
โหลด/ปล่อย
[ดูรายการเต็ม]
1 ปล่อย, 0 โหลด = 1 เพียร์