สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


Breeders Of The Nephelym [v0.726 Alpha] [DerelictHelmsman]Overview:

Breeders of the Nephelym is an immersive, beautifully erotic 3D adventure game centered around catching and breeding the Nephelym, an enigmatic race of monster-human hybrids.​

Thread Updated: 2019-11-17

Release Date: 2019-11-13

Developer: DerelictHelmsman Patreon - Discord - Twitter - Wiki

Censored: No

Version: 0.726 Alpha

OS: Windows x64 DX11 only

Language: English

Genre:

SPOILER

3DCG, 3D game, Adventure, Furry, Breeding, Animated, Fantasy, Female protagonist, Furry, Male protagonist, Monster, Monster girl, Pregnancy, Vaginal sex, Futa/trans, Management, Titfuck, Oral sex, Sandbox

Installation:

SPOILER

1- Extract to desired location.

2- Click on "BOTN.exe" to start playing.

Changelog:

SPOILER

v0.726 Alpha

SPOILER

Added dynamic time of day system:

1 Lyrcean day is 34 hours

1 hour takes 1 real life minute

Fixed cum inflation not working with spirit form

Fixed cum inflation sometimes inflating futa givers

Added Presets Submitted by Patrons:

Female Shark by Nghtly

Female Griffin by Nghtly

Pink Female Fox by Nghtly

Female Seraphim by Nghtly

Cranberry by Ashenine

DarkBlood by Cern89

v0.725 Alpha

SPOILER

Added sex scenes with Romy

Added cum inflation where appropriate, you can toggle it

Fixed key rebinds sometimes not setting

Note that no one will read: Cum inflation happens when the giver is larger than the receiver, and is proportional to the size difference. It will slowly drain out of the receiver over the course of the day, or completely if you sleep. Pregnancy overrides cum inflation.

v0.724 Alpha

SPOILER

N/A

v0.721.2 Alpha

SPOILER

Merged Creator Build into main game, no separate download required.

$10+ patrons can access creator mode with a cheat code.

Added new sex position: Waterfall

With size pairs: NxN , NxS, NxT, TxT, SxS, LxL, HxH, MxM.

Boosted volume of moaning slightly.

Tweaked engine sound settings, might reduce extreme lag on some CPUs.

v0.721 Alpha

SPOILER

Added new sex position: Lifted.

With the following size pairs: HxN, HxS, HxT, MxS, MxN, MxL, MxH.

Added female moaning sounds to breeding scenes.

v0.720.1 Alpha

SPOILER

Added breeding task board, get new randomly generated tasks every few days.

Added sound, environment, UI, and character jumps, no sexy sounds or music yet.

Added volume controls in settings.

The game will not pause when alt+tabbed, might fix some issues.

Hotfix: fullscreen DX11 crash, UI selection issues

v0.719 Alpha

SPOILER

Added hybrids to spirit form.

Breeding now adds variants to spirit form.

Added new cheat system, should help with save wipes, see codes below.

Fixed crash when bathing.

Fixed collision on some spirit variants and other small issues.

v0.718 Alpha

SPOILER

Added Spirit Form: You can now play as any Nephelym variant that you have captured so long as it matches your breeder's sex. Read more below.

Added new blessed one: High Priestess Leylanna.

Tweaked excessive buxom trait on some variants.

Spirit Form

NOTE: This is a WIP system and there are probably issues.

Speak with High Priestess Leylanna.

Catch the variant she asks for if you haven't already.

Bang Leylanna.

Toggle your spirit form with Q, if you have enough spirit energy.

Gain spirit energy from banging blessed ones, Leylanna will refill it completely.

Customize the form by speaking with Leylanna.

V0.7171 Alpha

SPOILER

That's enough new variants for now. For the next cycle, I will be turning my gaze toward gameplay, sex scenes, and blessed ones.

Added Shark, first Formurian variant.

Added buxom trait... it makes a large ass.

Added ability to preview traits and adjust settings to creator build.

Fixed various issues.

Added Presets Submitted by Patrons

Monochrome by Revenna

Ninth Circle Series Continued by ADynasty

Underworld Series Continued by ADynasty

Lucky Series Continued by ADynasty

Tayuya by ADynasty

C21 by ADynasty

9 New Slime Colors by Revenna

V0.717 Alpha

SPOILER

Added Shark, first Formurian variant.

Added buxom trait... it makes a large ass.

Added ability to preview traits and adjust settings to creator build.

Tweaked UI to support non 16:9 ratios, experimental, give me feedback.

Fixed various issues.

Added Presets Submitted by Patrons

Monochrome by Revenna

Ninth Circle Series Continued by ADynasty

Underworld Series Continued by ADynasty

Lucky Series Continued by ADynasty

Tayuya by ADynasty

C21 by ADynasty

9 New Slime Colors by Revenna

v0.716

SPOILER

Added Starfallen race

Rewrote roaming zones, should fix spawn rates for crowded zones

You can now remove all attachments for most variants in the creator

Fixed various small issues

Added Presets Submitted by Patrons

Underworld Series (Continued) by ADynasty

Cheat Codes: (And Creator Mode Code)

SPOILER

CREATOR MODE (only works in menu, not ingame): 7g3BNAUn8K0Z

Use the settings menu and enter codes exactly as is, spaces and case matter. They are best entered after starting the game.

add money

infinite lust

enable spirit form

infinite spirit

max trait level

all barns

max all fluids

win surprise sex

all portals

go home

remove cheats


โหลดฟรี100%
หมวดหมู่เกมส์ (พีซี)
ขนาด2.81 GB (3,022,035,295 bytes)
อัพโหลดเมื่อ2019-11-18 07:56:20 (8 เดือน)
ปล่อยล่าสุด2020-06-11 01:41:02 (1 เดือน)
โหลดเสร็จ60 ครั้ง
Tag H-Game
แบ่งปันโดยkatanasa
จำนวนไฟล์
[ดูรายการเต็ม]
โหลด/ปล่อย
[ดูรายการเต็ม]
0 ปล่อย, 0 โหลด = 0 เพียร์