สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ธรรมสารทีปนี.pdf


 หนังลีอ “ธรรมสารทีปนี" นี้ มุ่งอธิบายเพี่อขยายเนี้อความ พระพุทธวัจนะหรีอพระดํารัสชองพระพุทธเจ้า และถ้อยคําชองพระพุทธสาวกในสมัยพุทธกาล โดยใข้ภาษาง่ายๆ และหลีกเลี่ยงคําที่ เป็นบาลีล้วนๆ เป็นหลักโหลดฟรี100%
หมวดหมู่ศาสนา
ขนาด7.39 MB (7,749,500 bytes)
อัพโหลดเมื่อ2016-01-07 16:51:02 (4 ปี)
โหลดเสร็จ176 ครั้ง
แบ่งปันโดยprofess79
จำนวนไฟล์
[ดูรายการเต็ม]
โหลด/ปล่อย
[ดูรายการเต็ม]
1 ปล่อย, 0 โหลด = 1 เพียร์