สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


เหตุให้เกิดทุกข์_[หลวงพ่อทูล].pdf

สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจในความหมายที่ถูกต้องของตัณหาและขันธ์ห้า หรือตีความหมายผิดจากหลักความเป็นจริง ตัณหาและขันธ์ห้าเป็นหลักในการใช้สติปัญญาพิจารณา ใช้สติปัญญามาวินิจฉัยให้เกิดความแยบคายอยู่เสมอจนจิตยอมรับความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน เมื่อจิตหายสงสัยก็จะเกิดการถอนตัวจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นโหลดฟรี100%
หมวดหมู่ศาสนา
ขนาด610.34 KB (624,992 bytes)
อัพโหลดเมื่อ2016-01-12 08:36:03 (4 ปี)
โหลดเสร็จ239 ครั้ง
แบ่งปันโดยprofess79
จำนวนไฟล์
[ดูรายการเต็ม]
โหลด/ปล่อย
[ดูรายการเต็ม]
3 ปล่อย, 2 โหลด = 5 เพียร์