สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


Overlord H [R9] [Winterfire]


Overview:

You are spending the final minutes in your favorite DMMO-RPG, YGGDRASIL before it shuts down for good at midnight.

However, when the time comes, nothing apparently happens.

Unable to log out, you are stuck in a world that looks similar to the game yet so much more realistic, especially the NPCs that begin to behave consciously...​

Thread Updated: 2019-11-17

Release Date: 2019-11-17

Developer: Winterfire - Patreon - Discord

Censored: No

Version: R9

OS: Windows, Linux, Mac, Web

Language: English

Genre:

SPOILER

2DCG, Creampie, Fantasy, Interracial, Male protagonist, Masturbation, Monster girl, Parody, Sandbox, Vaginal sex, Virgin

Installation:

SPOILER

1. Extract and run.

Changelog:

SPOILER

R9

SPOILER

-Fixed: Minor typos and bugs.

-Fixed: Aura's eyes color.

-Fixed: Demiurge and Victim are correctly marked as events now.

-Fixed: Time updates correctly from the beginning without having to reload the game.

-Fixed: You can no longer interact with tokens beneath the main menu.

-Fixed: New mirror scenes correctly show now without crashing the game.

-Fixed: Characters eventID no longer reset after the confession/SPA event.

-Changed: Gallery has been redone.

-Changed: Main menu has been retouched.

-Changed: The game has been compressed.

-Changed: Old maps have been redone or altered.

-Changed: Mare's CG has been redone.

-Changed: Text's outline width/quick menu to be readable without dialogue box.

-Changed: "Powersave" is forced to be disabled.

-Changed: Character name "Lupisregina" to "Lupusregina".

-Changed: Upon clicking on Momonga's token once the build is over, it will warn you there is no new objective.

-Changed: You can no longer access the game menu while you are using the ring of ainz ooal gown or the world map.

-Added: Logo and Caution screens.

-Added: Screen to name your save files.

-Added: Dialogue box transparency preference.

-Added: Different font for each major character.

-Added: Animations for the major female characters.

-Added: 2 Characters (Aureole Omega, Frost Virgin - Jelori).

-Added: 4 Maps (Cherry Blossom Sanctuary, Snowball Earth, Derelict Rope Bridge, CZ2128 Delta's chamber).

-Added: 10 CGs.

-Added: 6 Side events.

-Added: Extended Carne village events with two extra choices.

-Added: Tooltip, upon hovering a token it will show its action.

-Added: Music and sounds for the whole game.

-Added: Notification showing when a new mirror event has been unlocked.

-Added: 6 mirror events.

-Added: 7200 words (~20 minutes gameplay).

R8

SPOILER

-Fixed: False positive warning, except if you use "Jiangmin" as Antivirus.

-Fixed: Typo in line 272 on "NewDayOffice.rpy".

-Fixed: Sebas correctly appears during WorldEventID 9 when viewing the current objective in the throne room.

-Fixed: Nazarick's outdoors correctly displays the day map now.

-Fixed: Gallery's completion percentage is more accurate now (Checks if you saw the latest CG rather than the first).

-Added: 9130 words (~25 minutes gameplay).

-Added: 6 CGs.

-Added: 2 Characters (Nigredo, Pandora's Actor).

-Added: 4 Maps (Nigredo's home, Treasury's Entrance, Vault, Mausoleum).

-Added: Various minor characters and object tokens for cutscenes and progression related stuff.

R7

SPOILER

-Changed: Decreased spacing in Map selection and made titles clearer to see.

-Added: 5580 words (~15 minutes gameplay).

-Added: 2 Characters (Clementine, Kyouhukou).

-Added: 2 Maps (Graveyard, Black Capsule).

-Added: New event indicator.

-Added: Various minor characters and object tokens for cutscenes and progression related stuff.

-Added: 2 CGs.

R6

SPOILER

-Fixed: Nazarick outdoors location is retained when exiting from the Tomb.

-Added: 9700 words (~30 minutes gameplay).

-Added: 7 Maps (E-Rantel, Adventurers Guild F1 and F2, Inn and Inn's room, E-Rantel's fields, Great Forest of Tob)

-Added: Various minor characters and object tokens for cutscenes and progression related stuff.

-Added: 4 CGs.

R5

SPOILER

-Fixed: Clicking on Momonga's bed when new events are not available will no longer exit to the main menu.

-Changed: Improved Shalltear's squirt CG.

-Added: 10800 words (~35 minutes gameplay).

-Added: Text showing stage and number of day.

-Added: 3 Maps (Momonga Office, SPA Resort, Albedo chambers).

-Added: 4 CGs.

R4

SPOILER

-Fixed: Warning errors on screens.

-Fixed: Entering Blazing Temple no longer prints an error from text.

-Fixed: Choosen location is retained when saving and loading the game back.

-Fixed: Some variables no longer use the wrong statement to be initialized.

-Changed: "Ains" to "Ainz".

-Added: 4680 words (~10 minutes gameplay).

-Added: 3 Character (Satoru (Black & White), Neuronist, Neimel).

-Added: 2 CGs.

-Added: 2 Maps (Frozen Prison, Hall).

-Added: World map music & sounds.

-Added: Mirror (Extra scenes).

-Added: Shooting Star ring (mechanics and checks).

R3

SPOILER

-Fixed: Typo in line 157, MomongaBed.rpyc

-Fixed: Error in line 84, DemiurgeBreedingRequest.rpyc

-Changed: Gallery "Next" and "Previous" text buttons are black now.

-Added: 8900 words (~28 minutes gameplay)

-Added: 7 CGs

-Added: 3 Maps (Carne Village, Nazarick's outdoors, Windowless Underground Chapel)

-Added: 1 Character (Death knight)

-Added: World map

R2

SPOILER

-Added: 5500 words (~15 minutes gameplay)

-Added: 2 CGs

-Added: 2 Characters (Victim, Gargantua)

-Added: 5 Maps (8th Floor Entrance, Blazing Temple, Underground Lake, Nazarick Entrance, Adipocere Chamber)


โหลดฟรี100%
หมวดหมู่เกมส์ (พีซี)
ขนาด1.15 GB (1,235,231,734 bytes)
อัพโหลดเมื่อ2019-11-18 11:01:50 (8 เดือน)
ปล่อยล่าสุด2020-02-20 22:41:02 (5 เดือน)
โหลดเสร็จ54 ครั้ง
Tag H-Game
แบ่งปันโดยkatanasa
จำนวนไฟล์
[ดูรายการเต็ม]
โหลด/ปล่อย
[ดูรายการเต็ม]
0 ปล่อย, 0 โหลด = 0 เพียร์