สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


UnHackMe (โปรแกรม UnHackMe ตรวจหา ลบ Rootkit ตรวจจับ Trojan รุ่นใหม่)


สแกนเสร็จแล้วลบออก หรือ เก็บไว้ตรวจเช็คเครื่องทุกเดือน  ** สแกนได้หมดจด **

เอาไว้สำหรับช่วยคุณตรวจพบและกำจัด Trojan รุ่นใหม่ หรือ Trojans แบบที่มองไม่เห็น พวกมันถูกเรียกว่า “Rootkits” โดยเจ้า Rootkit นี้เป็นโปรแกรมที่ Hacker ใช้ปิดบังการล่วงล้ำและสามารถเข้าถึงระดับผู้บริหารระบบของคอมพิวเตอร์ หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้บุกรุกจะทำการติดตั้ง Rootkit ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้การกระทำของผู้ใช้ หรือ ความสามารถในการทำลายรหัสผ่านของบุคคลนั้นๆ

If you're unsure how to use a particular Anti-rootkit (ARK) tool or interpret the log it generates, then you should not be using it. Some ARK tools are intended for advanced users or to be used under the guidance of an expert who can interpret the log results. Arks are powerful tools and using them incorrectly could lead to disastrous problems with your operating system. Most of the more effective ARK tools should only be used under the guidance of an expert who knows how to investigate its log for malicious entries before taking any removal action.

Why? Not all hidden components detected by anti-rootkit (ARK) scanners and security tools are malicious. It is normal for a Firewall, anti-virus and anti-malware software, CD Emulators, virtual machines, sandboxes and Host based Intrusion Prevention Systems (HIPS) to exhibit rootkit-like behavior or hook into the OS kernal/SSDT (System Service Descriptor Table) in order to protect your system. SSDT is a table that stores addresses of functions that are used by Windows. Whenever a function is called, Windows looks in this table to find the address for it. Both legitimate programs and rootkits can hook into and alter this table.


โหลดฟรี100%
หมวดหมู่ซอฟต์แวร์ (Windows)
ขนาด18.16 MB (19,041,277 bytes)
อัพโหลดเมื่อ2017-10-07 12:29:49 (2 ปี)
ปล่อยล่าสุด2020-06-10 19:41:03 (1 เดือน)
โหลดเสร็จ471 ครั้ง
แบ่งปันโดยwinxlovely
จำนวนไฟล์
[ดูรายการเต็ม]
โหลด/ปล่อย
[ดูรายการเต็ม]
0 ปล่อย, 1 โหลด = 1 เพียร์