งานวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์นี้
แม็กเน็ทลิ้งดาวน์โหลดไฟล์นี้ (Magnet)
ภาพตัวอย่างhttp://www.uppic.org/image-3554_52FC78C3.jpg
สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร
ได้จัดงานวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช ๒๕๕๗
ซึ่งได้กราบนิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์พระกัมมัฏฐาน เมตตาเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาจิตทำบุญประเทศ
และฉันภัตตาหารเช้า เพื่อเป็นมงคลต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายนามครูบาอาจารย์ที่กราบนิมนต์รับบิณฑบาต และเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิตทำบุญประเทศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๐๑.หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ
๐๒.หลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
๐๓.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
๐๔.หลวงพ่อบวร สุชีโว วัดป่าหนองแข้ดง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
๐๕.ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
๐๖.ท่านพระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
๐๗.ท่านพระอาจารย์มานะ เทวธัมโม วัดถ้ำวิมานเกีย อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๐๘.ท่านพระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง
๐๙.ท่านพระอาจารย์จีรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
๑๐.ท่านพระอาจารย์อัศวิน(อ้วน) ฐิตปุญโญ วัดป่าโนนม่วง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
๑๑.ท่านพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย(ถ้ำเต่า) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
๑๒.ท่านพระอาจารย์เฉลิม ธัมมธโร วัดป่าภูแปก อ.วังสะพุง จ.เลย
๑๓.ท่านพระอาจารย์ภูสิต(จันทร์) ขันติพโล วัดป่าหลวงตามหาบัว(วัดเสือ) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
๑๔.ท่านพระอาจารย์สัมฤทธิ์(เขียว) ฐิตสิทธิ สำนักสงฆ์ถ้ำจุนโท อ.แม่สอด จ.ตาก
๑๕.ท่านพระอาจารย์สาธิต ชยสาธิโต วัดป่านพชัยมงคล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๐๑.พระครูอุดมศีลวัฒน์(หลวงปู่อุดม ญาณรโต) วัดป่าสถิตย์ธรรมาวนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
๐๒.หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
๐๓.หลวงปู่สุพีร์ สุสัญญโม วัดถ้ำซับมืด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๐๔.หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
๐๕.หลวงพ่อวิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
๐๖.พระครูกิตติวโรปการ(พระอาจารย์ทองพูน อุตตโม) วัดสระจันทราวาส(วัดพระธาตุเมืองเก่า) อ.พล จ.ขอนแก่น
๐๗.หลวงปู่วงศ์ สุภาวโร วัดป่าคำพระองค์ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
๐๘.ท่านพระอาจารย์สนิท จิรสนิทโช วัดป่าคีรีเขต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
๐๙.พระครูวีรญาณโสภณ(พระอาจารย์โสดา อภิเจโต) วัดป่าเนรัญชรา อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
๑๐.ท่านพระอาจารย์ถาวร อนุตตโร ที่พักสงฆ์กม.๒๗ จ.ปทุมธานี
๑๑.ท่านพระอาจารย์สวัสดิ์ ปิยธัมโม วัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
๑๒.ท่านพระอาจารย์เยี่ยม(คำตา) สุทธิสีโล วัดป่าสำราญนิเวศ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
๑๓.ท่านพระอาจารย์ทองพูน กาญจโน วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
๑๔.ท่านพระอาจารย์จันที โอภาโส วัดป่าดงพระ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๐๑.หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๐๒.หลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำพระบูชา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
๐๓.หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล สำนักสงฆ์อนาลโย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
๐๔.หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
๐๕.ท่านพระอาจารย์อำนวย ภูริสุนทโร วัดบวรนิวาส กรุงเทพฯ
๐๖.ท่านพระอาจารย์สมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณธรรม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
๐๗.ท่านพระอาจารย์สุพิศ กันตจาโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
๐๘.ท่านพระอาจารย์วิศิษฏ์(ลาย) สันติงกโร สำนักสงฆ์สิริธโร(ซับสะนุน) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
๐๙.ท่านพระอาจารย์อมร ขันติโก วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
๑๐.ท่านพระอาจารย์สมภพ อภิวัณโณ สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
๑๑.ท่านพระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ฐิตธัมโม วัดป่าคลองน้อย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๒.ท่านพระอาจารย์ไพรินทร์ ปัญญาพโล สำนักสงฆ์สวนถ้ำพระ จ.ปทุมธานี
๑๓.ท่านพระอาจารย์แสวง สัปปัญโญ สำนักสงฆ์สวนถ้ำพระ จ.ปทุมธานี
๑๔.ท่านพระอาจารย์นิยม ปริปุญโญ สำนักสงฆ์สวนถ้ำพระ จ.ปทุมธานี
๑๕.ท่านพระอาจารย์พูลพิพัฒน์ จันทโชโต สำนักสงฆ์สิริธโร(ซับสะนุน) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
๑๖.ท่านพระอาจารย์ถาวร สุภวโร วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๑๗.ท่านพระอาจารย์อดุลย์ วยวุฑโฒ วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ห้ามจำหน่าย เจตนาให้เผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น

Note: หากที่นี่ไม่มีคนปล่อยแล้วไปโหลดได้จากที่สยามบิท
หมวดหมู่ศาสนา
ขนาด82.38 MB (86,384,101 bytes)
อัพโหลดเมื่อ2014-02-13 15:23:01 (1 ปี)
ปล่อยล่าสุด2014-06-15 18:47:24 (11 เดือน)
โหลดเสร็จ9 ครั้ง
แบ่งปันโดยxenic
จำนวนไฟล์
โหลด/ปล่อย0 ปล่อย, 0 โหลด = 0 เพียร์ ( 2015-03-22 19:28:49 )
caramel09ขอบคุณครับ
ขอความกรุณา ช่วยปล่ิยต่อได้ไหมครับ ผมอยากฟังที่หลวงพ่อวิชัย กับพระอาจารย์สุธรรมเทศนาครับ
62 weeks ago
xenicยินดีครับ
62 weeks ago
xenicในกรณีที่นี่ ไม่มีคนปล่อยไฟล์แล้ว ไปโหลดได้จาก siambit ที่นั่นจะมีคนช่วยปล่อยไฟล์นานกว่าครับ
Last edited by at 2014-02-15 11:49:45 (62 weeks ago)
62 weeks ago
Stit_Kulnaratanaมีของหลวงพ่ออินทร์ถวาย ที่เทศน์เมื่อ 13/2/2557 ไหมครับ ขอบคุณครับ
62 weeks ago
xenicเสียงธรรม หลวงพ่อ อินทร์ถวาย อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก ในวันมาฆบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ปี 2557
http://www.thailandtorrent.com/details.php?id=506425
Last edited by at 2014-02-15 23:55:46 (61 weeks ago)
61 weeks ago
  • 1 - 5
  • << ก่อนหน้า
  •       
  • ถัดไป >>