สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
หลวงพ่อจรัญ "อานิสงส์พุทธคุณ" ฟังเทศน์บรรเทาทกข์
2021-09-18 23:09:02
356.31 MB1 วัน27234kj_kung
พุทธวจน ฝึกวางจิตเมื่อทำสมาธิ พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ
2021-09-18 15:40:03
57.03 MB1 วัน51,130015mahajakcon
รวมพระธรรมบท 304 บท เสียงอ่านพระอาจารย์สุดใจ ธันตมโน
2021-09-18 13:57:02
1.30 GB1 วัน304549120spure
ธรรมะหลวงปู่เทศน์
2021-09-18 13:41:02
790.62 MB1 วัน115061applesmile
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 78
2021-09-18 07:35:02
568.22 MB2 วัน339331pingbull99
ไฟล์หนังสือ"ธรรมชุดเตรียมพร้อม" รวมพระธรรมเทศนา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด Pdf.
2021-09-16 10:58:02
4.36 MB4 วัน18380watsiri
E-Book ไฟล์หนังสือ ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน .Pdf
2021-09-16 10:40:02
114.41 MB4 วัน1182190watsiri
"ปญฺญารตนํ" หนังสือชีวประวัติปฏิปทา หลวงปู่อว้าน เขมโก
2021-09-16 10:26:02
9.36 MB4 วัน167130watsiri
[MP 3 รวมเสียงสวดมนต์ : เสียงที่ฟังแล้วเย็น114 บท เปิดฟังสวดตาม ได้อานิสงส์]
2021-09-15 11:26:02
465.20 MB5 วัน1148,645200Seedy
เทคนิควิธีฝึก"ดูจิตให้มีกำลังแรงกล้า"และมีกำลังมาก โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
2021-09-09 21:42:02
125.20 MB1 สัปดาห์22,09180Seedy
เพลงพุทธประวัติ (เพลิน พรหมแดน)
2021-09-07 12:03:02
455.19 MB1 สัปดาห์8627851tanpao
อานาปานสติ โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง.pdf
2021-09-04 15:30:03
1.54 MB2 สัปดาห์1111100channaronga1
คาถาโพชฌงคเมตา 2.jpg
2021-09-04 15:23:02
157.24 KB2 สัปดาห์14950channaronga1
คาถาโพชฌงคเมตา 1.jpg
2021-09-04 15:22:02
162.34 KB2 สัปดาห์14251channaronga1
06 เดือนที่ 03.mp3
2021-09-04 15:15:02
73.47 MB2 สัปดาห์1810channaronga1
05 เดือนที่ 02.mp3
2021-09-04 15:09:02
81.98 MB2 สัปดาห์1610channaronga1
งานเลี้ยงลูกของมารดาสำคัญกว่างานปั้นของศิลปิน โดย ว.วชิระ เมธี.mp3
2021-09-04 14:50:02
38.86 MB2 สัปดาห์12230channaronga1
เราจะพัฒนากันต่อไปด้วย...ความรัก.pdf
2021-09-04 14:35:02
422.69 KB2 สัปดาห์11730channaronga1
เสียงสวดเจริญพุทธมนต์ ๑๙ บท (สำหรับงานบุญ)
2021-09-02 10:46:02
38.27 MB2 สัปดาห์19828100eitthibhatt
บทคาถาพัน (บาลีไทย) มหาเวชสันดรชาดก
2021-08-31 06:47:03
3.02 MB2 สัปดาห์125040puherh
28 กรณีศึกษา - เรื่องตายแล้วเกิดในประเทศไทย
2021-08-28 15:50:02
109.10 MB3 สัปดาห์57321110ng_choo
รวมธรรมะหลวงพ่อจรัญ เท่าที่สะสมมา
2021-08-28 15:43:02
10.83 GB3 สัปดาห์1,43722390ng_choo
รวมธรรมะ ของ หลวงตามหาบัว-หลวงพ่อพุทธ
2021-08-28 15:37:02
2.28 GB3 สัปดาห์10110940ng_choo
ธรรมะบรรยาย สรรหามาฝาก - เพ็ญศรี อินทรทัต
2021-08-28 12:29:02
1.15 GB3 สัปดาห์4711171ng_choo
ธรรมะบรรยาย ความหลังในสังสาร - สุทัสสา อ่อนค้อม
2021-08-28 12:24:02
992.09 MB3 สัปดาห์2613151ng_choo
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 67
2021-08-26 00:17:02
326.48 MB3 สัปดาห์1420830pingbull99
วิปัสสนากรรมฐานไม่ยากอย่างที่คิด โดย เชมเย สยาดอ พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู ชนากาภิวงศ์
2021-08-21 14:24:02
1.54 MB1 เดือน1290110berzerkger
ดนตรีบำบัดจิต เอาไว้ฟังสงบจิตใจ
2021-08-16 17:51:02
1.09 GB1 เดือน254732120yeeree99
เสียงธรรมเสียงปลุกเสียงปลง
2021-08-16 17:50:02
647.61 MB1 เดือน3126850yeeree99
สวดมนต์ธิเบต 23 ชุด
2021-08-16 17:39:02
1.08 GB1 เดือน8226360yeeree99
น่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน เหตุใดจึงเกิดเป็นมนุษย์ เหตุใดจึงเป็นหญิงเป็นชาย เหตุใดจึงเป็นผู้มีรูปงาม เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย เหตุใดจึงมีสติปัญญามากตายแล้วไปไหนได้บ้าง
2021-08-16 17:34:02
587.71 MB1 เดือน24460100yeeree99
ตำราพระเวทย์ 108
2021-08-13 03:41:03
97.03 MB1 เดือน23,942102dragonex
ตำราการแขวนพระเครื่อง
2021-08-10 13:45:02
26.55 MB1 เดือน1326160Blue_Surf
คาถาเงินล้านกับคำอธิษฐานขอพรปีใหม่
2021-08-05 22:09:02
550.90 KB1 เดือน117340mastertook
วัฏสงสาร 31 ภูมิ ไฟล์ PDF ฉบับสมบูรณ์ ชัด หายาก
2021-07-31 17:50:02
1.41 MB1 เดือน11,225210nathawat7895
พ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) [PDF]
2021-07-31 14:31:02
13.49 MB1 เดือน113930noktrader1977
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย [PDF]
2021-07-31 11:54:02
210.42 MB1 เดือน11966770noktrader1977
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่อง'นรก กับสวรรค์' (พุทธทาสภิกขุ)
2021-07-30 13:52:02
62.91 MB1 เดือน129780kumpeesristop
LuangPoo-Doon.pdf [หนังสือรวมหลักธรรมและชีวประวัติของหลวงปู่ดูลย์ ในเล่มเดียว]
2021-07-30 06:57:02
10.91 MB1 เดือน131980noktrader1977
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่อง'ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกของจิต' (พุทธทาสภิกขุ)
2021-07-30 06:51:02
66.35 MB1 เดือน129650kumpeesristop
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่อง'การมีชีวิตด้วยจิตว่าง' (พุทธทาสภิกขุ)
2021-07-30 06:46:02
25.78 MB1 เดือน130750kumpeesristop
ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม
2021-07-29 19:52:02
1.71 MB1 เดือน114610kumpeesristop
ตามรอยธรรม มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
2021-07-29 16:39:02
7.97 MB1 เดือน17420country11
วินัยชาวพุทธ The Buddhist's Discipline (THAI-ENG)
2021-07-29 14:41:02
345.92 KB1 เดือน18320country11
แบ่งปัน หนังสือพร้อมคลิปเสียง "พุทธวจน" มีทั้งหมด 9 เรื่อง
2021-07-29 03:26:02
2.03 GB1 เดือน12,45450mahajakcon
วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
2021-07-28 15:12:02
185.98 KB1 เดือน121320country11
พระพุทธเจ้าสอนอะไร
2021-07-28 15:07:02
633.46 KB1 เดือน122920country11
หนังสือทิพยอำนาจ
2021-07-27 13:10:02
2.52 MB1 เดือน170040profess79
อยู่อย่างไรกับความเครียด
2021-07-26 17:16:02
11.64 MB1 เดือน116310Blue_Surf
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พาหุง มหากาฯ
2021-07-25 04:49:02
5.06 MB2 เดือน175610profess79