สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ปฏิบัติภาวนา เพื่ออะไร
2020-11-22 17:20:03
2.12 MB5 วัน145880brokensword
ความจริงแห่งชีวิต[พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]
2020-11-22 15:00:03
493.92 KB5 วัน125340nithiporn
[mp3]จาริกบุญ จารึกธรรม - พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)
2020-11-20 13:59:02
159.81 MB1 สัปดาห์103250dezember123
วิธีลด"ความอยากได้อยากมี" ในใจตน กับท่าน ว วชิรเมธี
2020-11-17 14:07:02
124.28 MB1 สัปดาห์134520Seedy
"คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา" โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ (MP3)
2020-11-15 01:06:02
1,022.64 MB1 สัปดาห์1348540Seedy
[MP3]-เพลงพุทธประวัติ" โดย เพลิน พรหมแดน ตั้งแต่ประสูติจนถึงนิพพาน
2020-11-12 15:41:02
459.66 MB2 สัปดาห์8766430Moomoo_Picjer
9 สิ่งมงคลสำหรับชีวิต
2020-11-09 15:58:02
42.46 KB2 สัปดาห์124410nithiporn
เสียงธรรมะบรรยาย เรื่อง กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า
2020-11-07 11:47:02
215.17 MB2 สัปดาห์1835340Seedy
แสงสว่างของชีวิต [มรดกธรรม (ปัญญานันทภิกขุ)]
2020-11-04 01:09:02
538.73 MB3 สัปดาห์119820tator1208
หลวงพ่อชา นอกเหตุเหนือผล
2020-10-29 03:26:02
37.99 MB1 เดือน141840doraemee2000
กรรมฐาน ๔๐ .MP3
2020-10-28 02:56:02
221.46 MB1 เดือน1868041Seedy
เสียงฝึกสมาธิแสงสว่าง โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ สมาธิดอกไม้ ฝึกแผ่เมตตา เสียงนำโดย โจโฉ (mp3-mp4)
2020-10-26 21:51:03
103.09 MB1 เดือน4302100lotusbudth
บทสวดเณรน้อย บทสวดมนต์จีนเสียงเด็กฟังง่ายเสนาะหู
2020-10-21 11:17:02
153.67 MB1 เดือน616200mrtok
โอวาทปาติโมกข์ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]
2020-10-19 01:55:02
1.96 MB1 เดือน126620profess79
ตำราชยันโต
2020-10-05 05:14:02
3.74 MB1 เดือน197720profess79
นิพพานมิใช่อัตตา_มิใช่อนัตตา_อาจารย์พระมหาบัว_(หลวงตามหาบัว)_ญาณสมฺปนฺโน.pdf
2020-10-03 20:23:02
176.96 KB1 เดือน128210profess79
วิทยุ LEORY L-218(มูลนิธิพุทธโฆษณ์)+คู่มือ
2020-10-02 12:58:02
12.37 GB2 เดือน288830Tanakornh1976
คู่มือแสวงบุญในอินเดีย.pdf
2020-10-02 03:50:02
3.93 MB2 เดือน150511profess79
สุดยอดบทสวด 12 ตํานาน “พระปริตร ” รับมหาพร 12 ประการ
2020-10-02 01:16:02
3.59 MB2 เดือน122610mail05
เมตตาพรหมวิหารภาวนา
2020-10-02 00:58:02
349.93 KB2 เดือน125200profess79
แก่นแท้แห่งพระกรรมฐาน (หลวงพ่อจรัญ) ละเอียด ครบถ้วน อธิบายทุกขั้นตอน ปฏิบัติง่าย เข้าใจทันที
2020-09-29 08:05:02
3.30 MB2 เดือน11,63070Chanatip2521
สุดยอดพระปริตร
2020-09-27 21:03:02
3.59 MB2 เดือน140110profess79
ผลกรรมตามสนอง หลวงพ่อจรัญ
2020-09-27 05:09:02
4.73 MB2 เดือน127410Seedy
พุทธวจนจากพระโอษฐ์ เล่ม 1-2
2020-09-27 04:59:02
53.75 MB2 เดือน455921Blue_Surf
Buddha Thus Have I Heard "พุทธศาสดา" สุดยอดภาพยนต์แอนนิเมชั่น พระพุทธประวัติ ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง ๔๔ ตอน
2020-09-23 18:53:02
4.27 GB2 เดือน238306Seedy
ฆราวาสอย่างเรา ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร.pdf
2020-09-20 03:12:02
5.14 MB2 เดือน132000profess79
คาถาไว้เรียกเงิน สวดภาวนาตามกำลังวัน (เสียงสวด mp3)
2020-09-17 01:01:02
64.39 MB2 เดือน170511N0Name
ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ พ.ศ. ๒๕๕๕
2020-09-16 03:15:02
16.55 MB2 เดือน182130chayutpong2504
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 86
2020-09-15 19:04:02
668.96 MB2 เดือน464940pingbull99
คาถาโบราณ พระครูสิริจันทนิวิฐ
2020-09-14 05:34:02
4.75 MB2 เดือน11,08860Prin_Khetsagul
สวดมนต์ทำไมต้องรู้ให้ชัด.mp3
2020-09-14 02:47:03
16.47 MB2 เดือน142841mrtok
เสียงอ่าน"กฎแห่งกรรมฯ" ประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อจรัญ(ของดีเสียงไพเราะฟังสบายหู)
2020-09-10 00:49:02
149.00 MB2 เดือน191740Seedy
กราบหมอนก่อนนอน
2020-09-08 23:59:02
725.48 KB2 เดือน335712boy23
ชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า
2020-09-08 23:00:02
540.02 KB2 เดือน116010boy23
คนดี ที่โลกต้องการ
2020-09-08 22:44:02
2.50 MB2 เดือน111700boy23
เข้าสู่แดนนิพพาน โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด pdf
2020-09-06 14:16:02
3.45 MB2 เดือน113010watsiri
CD ที่ระลึกงานร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
2020-08-31 01:23:02
701.89 MB3 เดือน3361040
รวมเสียงธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2020-08-30 19:26:02
1.85 GB3 เดือน18223240Zest
เสียงธรรมหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
2020-08-30 19:14:02
1.34 GB3 เดือน3821570Zest
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดพุทธประวัติ
2020-08-30 19:08:02
704.17 MB3 เดือน29419010Zest
สารคดีหลวงปู่แหวน สุจิณโณ สมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ เก่าสุดๆหายากมากๆ
2020-08-30 19:02:02
1.22 GB3 เดือน79730Zest
รอยธรรม รวมเสียงธรรมเทศนาของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์
2020-08-30 18:56:02
106.13 MB3 เดือน2513101Zest
รวมหนังสือธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์
2020-08-30 18:45:02
23.58 MB3 เดือน5319531Zest
รวมหนังสือธรรมะหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
2020-08-30 18:33:02
100.98 MB3 เดือน69417310Zest
รวมหนังสือธรรมะจากกัลยาณธรรม
2020-08-30 18:28:02
131.33 MB3 เดือน22817110Zest
บทเพลงธรรมะ ข้ามไปให้พ้นกรรม
2020-08-30 18:22:02
48.50 MB3 เดือน148220Zest
พระอานนท์ พุทธอนุชา (เสียงอ่าน)
2020-08-30 18:16:02
94.37 MB3 เดือน107710Zest
ขยายใจให้ใหญ่ขึ้น (พระไพศาล วิสาโล)
2020-08-30 17:18:01
4.87 MB3 เดือน13920country11
กำแพงความคิด (พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน)
2020-08-30 17:00:02
1.77 MB3 เดือน14500country11
MP4 เทคนิควิธีการฝึก"หัดไม่ให้โกรธง่าย" ฟังแล้วได้แง่คิดดีมาก(^ ^*)
2020-08-30 11:04:02
86.58 MB3 เดือน163440Seedy