สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[ว. วชิระเมธี] ปฏิหารแห่งการหายใจ
2021-11-29 14:39:02
4.87 MB2 วัน1446100ShImadaZa
[ว. วชิรเมธี] เธอคือ โพธิสัตว์ ขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์
2021-11-29 14:28:02
14.01 MB2 วัน128290ShImadaZa
เทคนิค"คิดให้เป็น ชีวิตเปลี่ยน"ว.วชิรเมธี
2021-11-20 15:37:02
293.41 MB1 สัปดาห์142251Seedy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 70
2021-11-20 02:36:02
661.36 MB1 สัปดาห์4315110pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 68
2021-11-18 19:14:02
369.51 MB1 สัปดาห์1917910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 90
2021-11-18 01:41:02
662.68 MB1 สัปดาห์281720pingbull99
สุภาษิตที่น่าสนใจจากพระไตรปิฎก.pdf
2021-11-16 00:55:02
1.09 MB2 สัปดาห์11,742010Seedy
[บทสวด] ทำวัตรเช้า
2021-11-15 11:31:02
191.50 KB2 สัปดาห์132220manasom
ชีวประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ (สายหลวงปู่มั่น) MP3
2021-11-13 14:09:02
3.05 GB2 สัปดาห์20549351Freedom
รวมเพลงบทสวดมนต์เพราะ
2021-11-05 00:44:02
282.95 MB3 สัปดาห์144,20590sreevilay
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 84
2021-10-27 06:24:02
654.66 MB1 เดือน449230pingbull99
พุทธวจน รวมถาม-ตอบ การทำสมาธิตามแบบพระพุทธเจ้า [12 ตอน]
2021-10-24 16:47:02
281.94 MB1 เดือน152,08761mahajakcon
พระไตรปิฏกและอรรถกถา ๙๑ เล่ม (ฉบับมหามกุฏ) เล่มพร้อมโปรแกรมอ่านบนพีซี เป็นไฟล์ .epub
2021-10-23 08:19:02
115.80 MB1 เดือน921,745100Seedy
พระไตรปิฏกอักษรไทย (ฉบับหลวง) ๔๕ เล่ม แบบ Text ไฟล์ เข้ารหัส Utf-8
2021-10-22 20:05:02
81.16 MB1 เดือน452,13660Seedy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 69
2021-10-21 09:57:02
332.07 MB1 เดือน2125310pingbull99
เพลงมหามนตราคเณศวร
2021-10-09 19:57:02
10.21 MB1 เดือน211940ka_jome
หนังสือพระคเณศ
2021-10-09 19:50:02
6.08 MB1 เดือน115370ka_jome
เทศนาธรรม หลวงพ่อจรัญ เรื่อง ยิ่งให้ยิ่งได้
2021-10-04 19:52:02
1.05 GB2 เดือน522420kj_kung
ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์
2021-10-04 03:27:02
8.73 MB2 เดือน161380profess79
ปฎิบัติธรรมเพื่อหยุดวัฏสงสาร - ดูใจเขาไม่สู้ดูใจเรา โดยหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
2021-10-04 03:03:02
12.81 MB2 เดือน153950profess79
เข็มทิศสู่ทางพระนิพพาน.PDF
2021-10-04 02:53:01
10.42 MB2 เดือน177880profess79
วิมโลวาท2015
2021-10-03 23:40:02
1.38 MB2 เดือน19220ShImadaZa
รวมรสพุทธรรม
2021-10-03 23:29:02
43.97 MB2 เดือน144930profess79
ฉลาดล้ำด้วยธรรมะ พูดดี สไตล์หลวงตาปัญญาดี
2021-10-03 23:13:02
39.24 MB2 เดือน129540profess79
ฉลาดล้ำด้วยธรรมะ คิดดี สไตล์หลวงตาปัญญาดี
2021-10-03 22:57:02
47.40 MB2 เดือน130830profess79
แสงสว่างของชีวิต (ปัญญานันทภิกขุ)
2021-10-03 21:44:02
10.25 MB2 เดือน140721profess79
กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่
2021-10-03 21:09:02
15.90 MB2 เดือน15,72830profess79
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์
2021-10-03 20:58:02
4.73 MB2 เดือน17,87050profess79
หัวใจนิพพาน เทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาส
2021-10-03 20:41:02
53.17 MB2 เดือน12,46150profess79
ฉลาดล้ำด้วยธรรมะ ทำดี สไตล์หลวงตาปัญญาดี
2021-10-03 20:12:02
45.62 MB2 เดือน116930profess79
พระอานนท์ พุทธอนุชา [วศิน อินทสระ]
2021-10-03 19:29:02
10.35 MB2 เดือน13,95540profess79
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ Buddhist Economics
2021-10-03 19:07:02
1.30 MB2 เดือน16,18340profess79
กิเลสปุจฉา ปัญญาเฉลย (พุทธทาสภิกขุ)
2021-10-03 18:41:02
3.90 MB2 เดือน15,16450profess79
ทาน - ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก
2021-10-03 18:30:03
1,015.94 KB2 เดือน14,65630profess79
ฉลาดล้ำด้วยธรรมะ สไตล์หลวงตาปัญญาดี
2021-10-03 15:35:02
56.85 MB2 เดือน115720profess79
เคล็ดลับ ดับทุกข์
2021-10-03 15:24:02
9.80 MB2 เดือน134830profess79
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม Dictionary of Buddhism
2021-10-03 14:32:02
2.57 MB2 เดือน168540profess79
ไตรภูมิกถา ปี พ.ศ.๒๕๒๘ (ค.ศ.1985) มี ๒ ภาษา ไทย อังกฤษ หนังสือหายาก น่าอ่าน
2021-10-01 15:25:02
66.02 MB2 เดือน13,09880danpet
เรื่องเล่าอาจารย์ยอด -ชุด1-7นิทานธรรมะ เรื่องเล่าชาวบ้าน กฎแห่งกรรม และอื่น
2021-10-01 12:22:02
19.91 GB2 เดือน44397900Seedy
รวมพุทธวจนะ_วัดนาป่าพงษ์
2021-10-01 02:57:02
193.60 MB2 เดือน2028011tonnutt
ธรรม....เอาการเอางาน
2021-09-29 16:34:02
2.31 MB2 เดือน111150Candy_Can
ถ้วยธรรม3ใบ
2021-09-29 16:33:02
3.53 MB2 เดือน110450Candy_Can
หลับตาทำไม
2021-09-29 16:31:49
2.57 MB2 เดือน19240Candy_Can
ปัญญายาใจ2
2021-09-29 16:27:21
3.51 MB2 เดือน115440Candy_Can
งานสร้างสะพาน
2021-09-29 16:26:02
9.74 MB2 เดือน18640Candy_Can
โกรธทำหำไม?
2021-09-29 16:20:02
3.07 MB2 เดือน19350Candy_Can
สวดมนต์ภาวนา ทำวัตรสวดมนต์แปล
2021-09-29 16:13:02
998.24 KB2 เดือน119640Candy_Can
วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น เล่าโดยท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน.pdf
2021-09-26 21:17:02
1.05 MB2 เดือน128160Sodsai_Sodsod
MP3 บทสวดพระคาถาชินบัญชร มงคลจักรวาลแปดทิศ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พาหุงฯ และคำแปลเป็นทำนองเพลง ฟังสบาย
2021-09-26 02:42:02
141.58 MB2 เดือน54,119101Phatphiriya_Pimpueak
พระธรรมเทศนา จิตวุ่นวาย - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน.mp4
2021-09-25 23:42:02
42.57 MB2 เดือน15220Sodsai_Sodsod