สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 78
2021-09-18 07:35:02
568.22 MB1 เดือน3310831pingbull99
ไฟล์หนังสือ"ธรรมชุดเตรียมพร้อม" รวมพระธรรมเทศนา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด Pdf.
2021-09-16 10:58:02
4.36 MB1 เดือน111670watsiri
E-Book ไฟล์หนังสือ ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน .Pdf
2021-09-16 10:40:02
114.41 MB1 เดือน1245100watsiri
"ปญฺญารตนํ" หนังสือชีวประวัติปฏิปทา หลวงปู่อว้าน เขมโก
2021-09-16 10:26:02
9.36 MB1 เดือน18360watsiri
[MP 3 รวมเสียงสวดมนต์ : เสียงที่ฟังแล้วเย็น114 บท เปิดฟังสวดตาม ได้อานิสงส์]
2021-09-15 11:26:02
465.20 MB1 เดือน1148,989100Seedy
เทคนิควิธีฝึก"ดูจิตให้มีกำลังแรงกล้า"และมีกำลังมาก โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
2021-09-09 21:42:02
125.20 MB1 เดือน22,193110Seedy
เพลงพุทธประวัติ (เพลิน พรหมแดน)
2021-09-07 12:03:02
455.19 MB1 เดือน8630211tanpao
อานาปานสติ โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง.pdf
2021-09-04 15:30:03
1.54 MB1 เดือน117530channaronga1
คาถาโพชฌงคเมตา 2.jpg
2021-09-04 15:23:02
157.24 KB1 เดือน15610channaronga1
คาถาโพชฌงคเมตา 1.jpg
2021-09-04 15:22:02
162.34 KB1 เดือน15010channaronga1
06 เดือนที่ 03.mp3
2021-09-04 15:15:02
73.47 MB1 เดือน11110channaronga1
05 เดือนที่ 02.mp3
2021-09-04 15:09:02
81.98 MB1 เดือน1600channaronga1
งานเลี้ยงลูกของมารดาสำคัญกว่างานปั้นของศิลปิน โดย ว.วชิระ เมธี.mp3
2021-09-04 14:50:02
38.86 MB1 เดือน12510channaronga1
เราจะพัฒนากันต่อไปด้วย...ความรัก.pdf
2021-09-04 14:35:02
422.69 KB1 เดือน11800channaronga1
เสียงสวดเจริญพุทธมนต์ ๑๙ บท (สำหรับงานบุญ)
2021-09-02 10:46:02
38.27 MB1 เดือน1992330eitthibhatt
บทคาถาพัน (บาลีไทย) มหาเวชสันดรชาดก
2021-08-31 06:47:03
3.02 MB1 เดือน126810puherh
28 กรณีศึกษา - เรื่องตายแล้วเกิดในประเทศไทย
2021-08-28 15:50:02
109.10 MB2 เดือน5736260ng_choo
รวมธรรมะหลวงพ่อจรัญ เท่าที่สะสมมา
2021-08-28 15:43:02
10.83 GB2 เดือน1,43730351ng_choo
รวมธรรมะ ของ หลวงตามหาบัว-หลวงพ่อพุทธ
2021-08-28 15:37:02
2.28 GB2 เดือน10113031ng_choo
ธรรมะบรรยาย สรรหามาฝาก - เพ็ญศรี อินทรทัต
2021-08-28 12:29:02
1.15 GB2 เดือน4713130ng_choo
ธรรมะบรรยาย ความหลังในสังสาร - สุทัสสา อ่อนค้อม
2021-08-28 12:24:02
992.09 MB2 เดือน2614710ng_choo
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 67
2021-08-26 00:17:02
326.48 MB2 เดือน1421310pingbull99
วิปัสสนากรรมฐานไม่ยากอย่างที่คิด โดย เชมเย สยาดอ พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู ชนากาภิวงศ์
2021-08-21 14:24:02
1.54 MB2 เดือน132280berzerkger
ดนตรีบำบัดจิต เอาไว้ฟังสงบจิตใจ
2021-08-16 17:51:02
1.09 GB2 เดือน25484370yeeree99
เสียงธรรมเสียงปลุกเสียงปลง
2021-08-16 17:50:02
647.61 MB2 เดือน3128540yeeree99
สวดมนต์ธิเบต 23 ชุด
2021-08-16 17:39:02
1.08 GB2 เดือน8230651yeeree99
น่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน เหตุใดจึงเกิดเป็นมนุษย์ เหตุใดจึงเป็นหญิงเป็นชาย เหตุใดจึงเป็นผู้มีรูปงาม เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย เหตุใดจึงมีสติปัญญามากตายแล้วไปไหนได้บ้าง
2021-08-16 17:34:02
587.71 MB2 เดือน2452020yeeree99
ตำราพระเวทย์ 108
2021-08-13 03:41:03
97.03 MB2 เดือน24,06472dragonex
ตำราการแขวนพระเครื่อง
2021-08-10 13:45:02
26.55 MB2 เดือน140280Blue_Surf
คาถาเงินล้านกับคำอธิษฐานขอพรปีใหม่
2021-08-05 22:09:02
550.90 KB2 เดือน118430mastertook
วัฏสงสาร 31 ภูมิ ไฟล์ PDF ฉบับสมบูรณ์ ชัด หายาก
2021-07-31 17:50:02
1.41 MB3 เดือน11,318110nathawat7895
พ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) [PDF]
2021-07-31 14:31:02
13.49 MB3 เดือน116321noktrader1977
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย [PDF]
2021-07-31 11:54:02
210.42 MB3 เดือน11974690noktrader1977
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่อง'นรก กับสวรรค์' (พุทธทาสภิกขุ)
2021-07-30 13:52:02
62.91 MB3 เดือน133331kumpeesristop
LuangPoo-Doon.pdf [หนังสือรวมหลักธรรมและชีวประวัติของหลวงปู่ดูลย์ ในเล่มเดียว]
2021-07-30 06:57:02
10.91 MB3 เดือน134060noktrader1977
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่อง'ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกของจิต' (พุทธทาสภิกขุ)
2021-07-30 06:51:02
66.35 MB3 เดือน131520kumpeesristop
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่อง'การมีชีวิตด้วยจิตว่าง' (พุทธทาสภิกขุ)
2021-07-30 06:46:02
25.78 MB3 เดือน133620kumpeesristop
ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม
2021-07-29 19:52:02
1.71 MB3 เดือน114710kumpeesristop
ตามรอยธรรม มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
2021-07-29 16:39:02
7.97 MB3 เดือน17910country11
วินัยชาวพุทธ The Buddhist's Discipline (THAI-ENG)
2021-07-29 14:41:02
345.92 KB3 เดือน18510country11
แบ่งปัน หนังสือพร้อมคลิปเสียง "พุทธวจน" มีทั้งหมด 9 เรื่อง
2021-07-29 03:26:02
2.03 GB3 เดือน12,54050mahajakcon
วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
2021-07-28 15:12:02
185.98 KB3 เดือน121940country11
พระพุทธเจ้าสอนอะไร
2021-07-28 15:07:02
633.46 KB3 เดือน124830country11
หนังสือทิพยอำนาจ
2021-07-27 13:10:02
2.52 MB3 เดือน171710profess79
อยู่อย่างไรกับความเครียด
2021-07-26 17:16:02
11.64 MB3 เดือน117220Blue_Surf
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พาหุง มหากาฯ
2021-07-25 04:49:02
5.06 MB3 เดือน178210profess79
วิธีระงับความฟุ้งซ่าน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
2021-07-13 20:05:03
113.71 MB3 เดือน123840omaki088
การฝึกใจไม่ให้คิดมาก หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
2021-07-13 19:59:02
49.01 MB3 เดือน123641omaki088
รู้จักทุกข์ของชีวิต หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
2021-07-13 19:54:02
71.86 MB3 เดือน128441omaki088
รายการพระเครื่องเมืองสยาม
2021-07-11 15:26:02
1.69 GB3 เดือน5042611a03012514