สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
หนังสือพุทธมนต์(แปล).pdf
2021-01-15 05:10:03
9.79 MB1 เดือน183020profess79
กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป.pdf
2021-01-15 04:38:02
18.64 MB1 เดือน135720profess79
คติธรรมจากสามก๊ก.pdf
2021-01-15 04:27:02
60.49 MB1 เดือน173220profess79
กฏแห่งกรรมเล่มที่๗.pdf
2021-01-15 04:17:02
1.93 MB1 เดือน119500profess79
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พาหุง มหากาฯ
2021-01-15 03:39:02
5.06 MB1 เดือน144730profess79
สามีไม่ดี_แก้ที่ภรรยา_ภรรยาไม่ดี_แก้ที่สามี.pdf
2021-01-14 23:07:03
2.20 MB1 เดือน149820profess79
บทพุทธมนต์แดนพุทธภูมิ-อินเดีย-เนปาล_ฉบับตามรอยบาทพระศาสดา.pdf
2021-01-10 11:07:02
3.75 MB1 เดือน141810profess79
ธรรมะ-หลวงปู่ฤาษีลิงดำ พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติ
2021-01-09 04:15:02
614.05 MB1 เดือน4314310jahkung
พระคาถามหาจักรพรรดิ หนังสือใครจะใหญ่เกินกรรม บทอธิฐาน(jpg) มีไฟล์ MP3+MP4 เสียงสวดมนต์ของหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
2021-01-02 18:59:03
599.91 MB1 เดือน10335250lotusbudth
อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท.pdf
2021-01-02 17:29:02
1.41 MB1 เดือน149630profess79
สูตรเว่ยหล่างและคำสอนฮวงโป
2020-12-31 11:07:02
529.43 MB2 เดือน117910นายอังคาร
จิตตภาวนา โดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
2020-12-30 17:06:03
1.16 MB2 เดือน135710boy23
วิปัสสนาระบบลัดสั้น.pdf
2020-12-30 07:25:02
2.45 MB2 เดือน190310profess79
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 11
2020-12-28 16:02:59
376.58 MB2 เดือน124400rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 12
2020-12-28 16:02:54
344.26 MB2 เดือน124000rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 13
2020-12-28 16:02:48
373.61 MB2 เดือน124100rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 14
2020-12-28 16:02:42
359.64 MB2 เดือน124200rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 15
2020-12-28 16:02:32
351.05 MB2 เดือน144600rainam
เทคนิควิธีการ ฝึกพลังลมปราณ เพื่อเพิ่มพลังชีวิต ให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัย
2020-12-25 21:20:03
7.93 MB2 เดือน22,09350Seedy
รวมพระคาถาอาคม
2020-12-25 02:04:02
1.01 MB2 เดือน413,29850Seedy
เสียงอ่านหนังสือ 80 พระอรหันต์ อ่านโดยอาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต[MP3]
2020-12-20 05:28:02
2.93 GB2 เดือน1232,17351naianucha@gmail.com
บทสวดทำวัตรเช้า แปล [mp4]
2020-12-17 03:16:02
604.40 MB2 เดือน344210Cadel
เด็กสลัมสู่มหาเศรษฐี ด้วยวิธีแห่งบุญ เผยเคล็ดลับการเป็นมหาเศรษฐีที่ทุกคนไม่ควรพลาด -- (เจ้าของ หจก. เนเจอร์กิฟ)
2020-12-15 06:31:02
4.84 MB2 เดือน11,91730Hipower18nano
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมและฉบับประมวลศัพท์
2020-12-15 04:38:03
6.70 MB2 เดือน264110xiaohu007
ประวัติหลวงปู่แหวน (PDF)
2020-12-13 07:22:02
18.82 MB2 เดือน131310plustazzy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 87
2020-12-13 00:21:02
666.75 MB2 เดือน284200pingbull99
วิธีแก้กรรม
2020-12-05 06:53:03
2.08 MB2 เดือน129810profess79
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา
2020-12-05 00:00:03
915.55 KB2 เดือน119320berzerkger
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 63
2020-12-01 03:26:02
342.70 MB3 เดือน2520700pingbull99
คู่มือโสดาบัน
2020-11-28 02:35:02
4.57 MB3 เดือน175310pmamapapa
ปฏิบัติภาวนา เพื่ออะไร
2020-11-22 17:20:03
2.12 MB3 เดือน154620brokensword
ความจริงแห่งชีวิต[พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]
2020-11-22 15:00:03
493.92 KB3 เดือน132800nithiporn
[mp3]จาริกบุญ จารึกธรรม - พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)
2020-11-20 13:59:02
159.81 MB3 เดือน105820dezember123
วิธีลด"ความอยากได้อยากมี" ในใจตน กับท่าน ว วชิรเมธี
2020-11-17 14:07:02
124.28 MB3 เดือน138820Seedy
"คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา" โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ (MP3)
2020-11-15 01:06:02
1,022.64 MB3 เดือน1378120Seedy
[MP3]-เพลงพุทธประวัติ" โดย เพลิน พรหมแดน ตั้งแต่ประสูติจนถึงนิพพาน
2020-11-12 15:41:02
459.66 MB3 เดือน8773230Moomoo_Picjer
9 สิ่งมงคลสำหรับชีวิต
2020-11-09 15:58:02
42.46 KB3 เดือน127720nithiporn
เสียงธรรมะบรรยาย เรื่อง กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า
2020-11-07 11:47:02
215.17 MB3 เดือน1845440Seedy
แสงสว่างของชีวิต [มรดกธรรม (ปัญญานันทภิกขุ)]
2020-11-04 01:09:02
538.73 MB4 เดือน1113810tator1208
หลวงพ่อชา นอกเหตุเหนือผล
2020-10-29 03:26:02
37.99 MB4 เดือน145600doraemee2000
กรรมฐาน ๔๐ .MP3
2020-10-28 02:56:02
221.46 MB4 เดือน1878111Seedy
เสียงฝึกสมาธิแสงสว่าง โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ สมาธิดอกไม้ ฝึกแผ่เมตตา เสียงนำโดย โจโฉ (mp3-mp4)
2020-10-26 21:51:03
103.09 MB4 เดือน470840lotusbudth
บทสวดเณรน้อย บทสวดมนต์จีนเสียงเด็กฟังง่ายเสนาะหู
2020-10-21 11:17:02
153.67 MB4 เดือน620411mrtok
โอวาทปาติโมกข์ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]
2020-10-19 01:55:02
1.96 MB4 เดือน129510profess79
ตำราชยันโต
2020-10-05 05:14:02
3.74 MB5 เดือน11,10130profess79
นิพพานมิใช่อัตตา_มิใช่อนัตตา_อาจารย์พระมหาบัว_(หลวงตามหาบัว)_ญาณสมฺปนฺโน.pdf
2020-10-03 20:23:02
176.96 KB5 เดือน130110profess79
วิทยุ LEORY L-218(มูลนิธิพุทธโฆษณ์)+คู่มือ
2020-10-02 12:58:02
12.37 GB5 เดือน2814450Tanakornh1976
คู่มือแสวงบุญในอินเดีย.pdf
2020-10-02 03:50:02
3.93 MB5 เดือน153700profess79
สุดยอดบทสวด 12 ตํานาน “พระปริตร ” รับมหาพร 12 ประการ
2020-10-02 01:16:02
3.59 MB5 เดือน125300mail05
เมตตาพรหมวิหารภาวนา
2020-10-02 00:58:02
349.93 KB5 เดือน127800profess79