สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ทางสู่ธรรม
2021-02-03 23:04:02
1.07 MB3 เดือน149610profess79
มรณสติในพระไตรปิฎก
2021-02-03 22:53:03
1.46 MB3 เดือน141010profess79
มหาสติปัฏฐานสูตร แปล
2021-02-03 14:07:02
841.36 KB3 เดือน150910profess79
โพธิปักขิยธรรม ๓ : อินทรีย์ ๕ พละ ๕
2021-02-03 11:13:02
1.56 MB3 เดือน152910profess79
อนุปุพพิกถา
2021-02-02 23:36:02
4.15 MB3 เดือน122000profess79
ธรรมะคืออะไร จะเห็นธรรมะได้อย่างไร
2021-02-02 12:16:03
441.83 KB3 เดือน158400profess79
ตามรู้...ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข
2021-02-02 11:57:03
4.14 MB3 เดือน193110profess79
เอกายนมรรค
2021-02-02 11:36:02
858.48 KB3 เดือน163901profess79
สวดธรรม - สาธยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2021-02-02 04:36:02
1.45 MB3 เดือน125100profess79
โพธิปักขิยธรรม ๑ : สติปัฏฐาน ๔
2021-02-02 04:22:02
6.70 MB3 เดือน140400profess79
เครื่องมือพัฒนาจิต
2021-02-02 03:40:02
1.66 MB3 เดือน147030profess79
โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
2021-02-02 02:21:02
19.65 MB3 เดือน136000profess79
รู้จักเทวดา
2021-02-02 01:37:03
23.41 MB3 เดือน176920profess79
คุณพระรัตนตรัย
2021-02-01 11:00:03
1.63 MB3 เดือน134300profess79
รู้กฎ แจ้งธรรม
2021-02-01 09:13:02
9.70 MB3 เดือน144100profess79
วิปัสสนาเบื้องต้น
2021-01-31 01:02:03
5.23 MB3 เดือน11,15810profess79
เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์
2021-01-30 05:30:02
5.23 MB3 เดือน153200profess79
ฝึกดูจิต ; หลวงปู่ชา สุภัทโท
2021-01-27 04:54:02
24.91 MB3 เดือน190100Tl20PiCANA
วิธีการตามรู้ลมหายใจโดยไม่บริกรรม
2021-01-22 13:00:02
10.09 MB3 เดือน11,40711Seedy
หนังสือ การปฎิบัติทางจิต
2021-01-20 04:31:02
2.03 MB4 เดือน156600holyofbella
ธรรมะ - จากอินเดียสู่เอเชีย
2021-01-19 20:30:02
332.34 MB4 เดือน98500jahkung
ทศชาติชาดก
2021-01-17 17:34:59
32.31 MB4 เดือน114520profess79
ธรรมบรรยายหลวงพ่อจรัญ แผ่นที่2 การบริจาคทาน
2021-01-17 03:37:03
277.75 MB4 เดือน1222900tomrichie
รวมคําสอน พระอริยสงฆ์ ธรรมะ พุทธศาสนา (แก้ใหม่อัพไม่ผ่าน)
2021-01-16 15:30:03
85.16 GB4 เดือน1,9957700nakhonitech
หนังสือพุทธมนต์(แปล).pdf
2021-01-15 05:10:03
9.79 MB4 เดือน190600profess79
กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป.pdf
2021-01-15 04:38:02
18.64 MB4 เดือน137200profess79
คติธรรมจากสามก๊ก.pdf
2021-01-15 04:27:02
60.49 MB4 เดือน179700profess79
กฏแห่งกรรมเล่มที่๗.pdf
2021-01-15 04:17:02
1.93 MB4 เดือน120310profess79
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พาหุง มหากาฯ
2021-01-15 03:39:02
5.06 MB4 เดือน147110profess79
สามีไม่ดี_แก้ที่ภรรยา_ภรรยาไม่ดี_แก้ที่สามี.pdf
2021-01-14 23:07:03
2.20 MB4 เดือน151700profess79
บทพุทธมนต์แดนพุทธภูมิ-อินเดีย-เนปาล_ฉบับตามรอยบาทพระศาสดา.pdf
2021-01-10 11:07:02
3.75 MB4 เดือน142800profess79
ธรรมะ-หลวงปู่ฤาษีลิงดำ พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติ
2021-01-09 04:15:02
614.05 MB4 เดือน4314710jahkung
พระคาถามหาจักรพรรดิ หนังสือใครจะใหญ่เกินกรรม บทอธิฐาน(jpg) มีไฟล์ MP3+MP4 เสียงสวดมนต์ของหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
2021-01-02 18:59:03
599.91 MB4 เดือน10343141lotusbudth
อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท.pdf
2021-01-02 17:29:02
1.41 MB4 เดือน153000profess79
สูตรเว่ยหล่างและคำสอนฮวงโป
2020-12-31 11:07:02
529.43 MB4 เดือน118300นายอังคาร
จิตตภาวนา โดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
2020-12-30 17:06:03
1.16 MB4 เดือน136710boy23
วิปัสสนาระบบลัดสั้น.pdf
2020-12-30 07:25:02
2.45 MB4 เดือน195410profess79
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 11
2020-12-28 16:02:59
376.58 MB4 เดือน124400rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 12
2020-12-28 16:02:54
344.26 MB4 เดือน124000rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 13
2020-12-28 16:02:48
373.61 MB4 เดือน124100rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 14
2020-12-28 16:02:42
359.64 MB4 เดือน124200rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 15
2020-12-28 16:02:32
351.05 MB4 เดือน144600rainam
เทคนิควิธีการ ฝึกพลังลมปราณ เพื่อเพิ่มพลังชีวิต ให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัย
2020-12-25 21:20:03
7.93 MB4 เดือน22,43880Seedy
รวมพระคาถาอาคม
2020-12-25 02:04:02
1.01 MB4 เดือน413,46750Seedy
เสียงอ่านหนังสือ 80 พระอรหันต์ อ่านโดยอาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต[MP3]
2020-12-20 05:28:02
2.93 GB5 เดือน1232,59930naianucha@gmail.com
บทสวดทำวัตรเช้า แปล [mp4]
2020-12-17 03:16:02
604.40 MB5 เดือน346410Cadel
เด็กสลัมสู่มหาเศรษฐี ด้วยวิธีแห่งบุญ เผยเคล็ดลับการเป็นมหาเศรษฐีที่ทุกคนไม่ควรพลาด -- (เจ้าของ หจก. เนเจอร์กิฟ)
2020-12-15 06:31:02
4.84 MB5 เดือน12,15600Hipower18nano
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมและฉบับประมวลศัพท์
2020-12-15 04:38:03
6.70 MB5 เดือน267200xiaohu007
ประวัติหลวงปู่แหวน (PDF)
2020-12-13 07:22:02
18.82 MB5 เดือน131400plustazzy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 87
2020-12-13 00:21:02
666.75 MB5 เดือน284410pingbull99