สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้า
2021-07-09 14:59:02
358.20 MB3 เดือน19721Blue_Surf
บทภาวนาเวลาป่วยไข้ไม่สบาย
2021-07-09 14:49:02
17.85 MB3 เดือน158330Blue_Surf
รวมคำสอน หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
2021-07-08 00:51:02
3.96 MB3 เดือน139411Seedy
กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติฉบับคัดลอก โดย หลวงพ่อจรัญ
2021-07-07 22:01:02
48.59 MB3 เดือน127220giftzy
เสียงบรรยาย ประวัติบุคคลครั้นพุทธกาล อสีติมหาสาวก มหาสาวิกาและคาถาธรรมบท (mp3)
2021-07-05 01:30:03
1.06 GB3 เดือน34282330Seedy
คัมภีร์วิสุทธิมรรคฉบับสมบรูณ์ โดยพระพุทธโฆสเถระ
2021-07-05 01:04:02
19.62 MB3 เดือน17,55350Seedy
พระไตรปิฎกเสียงอ่าน
2021-07-05 00:49:02
79.25 MB3 เดือน1036501tonimo1982
ลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 89
2021-06-24 12:53:02
666.63 MB4 เดือน354310pingbull99
รวมเสียงสวดมนต์ บาลี แปลไทย
2021-06-22 21:17:02
19.09 MB4 เดือน91,93530Seedy
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ครบชุด 6 เรื่อง ธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของหลวงพ่อจรัญ จิตธมฺโม   
2021-06-17 23:08:02
8.45 GB4 เดือน39885840Seedy
ตามรอยธรรมย้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
2021-06-16 13:00:03
5.25 MB4 เดือน156830profess79
เสียงอ่าน พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาว อนาลโย 26 กัณฑ์ (ต้นฉบับ)
2021-06-10 23:53:02
394.11 MB4 เดือน3171450tonimo1982
ดีวีดี บทสวดมนต์และประวิติพระ อริยสงฆ์
2021-06-08 23:32:02
8.43 GB4 เดือน611310kj_kung
การกำหนดเวทนา โดยหลวงพ่อ จรัญ จรรยารักษ์ ฉายา ฐิตธมฺโม (แก้ไข)
2021-06-07 02:35:33
251.09 MB4 เดือน1227430kj_kung
3 ก้าวย่างอย่างพุทธะ - พุทธวจน
2021-06-06 18:40:03
18.07 MB4 เดือน120820chanuchanu
2 คุู่มือโสดาบัน - พุทธวจน
2021-06-06 18:34:02
14.13 MB4 เดือน123020chanuchanu
1 ตามรอยธรรม - พุทธวจน
2021-06-06 18:28:02
18.41 MB4 เดือน119220chanuchanu
10 สาธยายธรรม - พุทธวจน
2021-06-06 18:23:02
16.40 MB4 เดือน118520chanuchanu
9 ปฐมธรรม - พุทธวจน
2021-06-06 18:18:02
19.43 MB4 เดือน117820chanuchanu
8 อินทรียสังวร - พุทธวจน
2021-06-06 18:12:33
16.31 MB4 เดือน118110chanuchanu
5 กรรม - พุทธวจน
2021-06-06 18:01:02
14.72 MB4 เดือน119020chanuchanu
4 มรรควิธีที่ง่าย - พุทธวจน
2021-06-06 17:55:02
17.24 MB4 เดือน118320chanuchanu
7 ฆราวาสชั้นเลิศ - พุทธวจน
2021-06-06 17:44:33
20.39 MB4 เดือน119710chanuchanu
6 อานาปานสติ - พุทธวจน
2021-06-06 17:39:18
27.43 MB4 เดือน124310chanuchanu
รวมเรื่องเล่า, กฎแห่งกรรม, นิทานธรรม, นิทานชาวบ้าน ให้คติสอนใจโดย อาจารย์ยอด เมืองระยอง ชุดที่ 1
2021-06-05 14:43:17
686.08 MB5 เดือน2179123PTFE
คาถาขุนพันธ์
2021-06-04 02:47:02
185.36 KB5 เดือน11,01140suttavat
พระคาถาชินบัญชร ในรูปแบบคาราโอเกะ
2021-06-04 00:16:03
30.61 MB5 เดือน114810prasert402
ธรรมะบรรยาย_ป.อ.ปยุตโต ชุด จากอินเดียสู่เอเชีย
2021-06-02 19:52:02
552.59 MB5 เดือน730816Seedy
ประวัติ และปฏิปทา "หลวงปู่หลุย จันทสาโร" MP3
2021-06-01 11:07:02
1.62 GB5 เดือน308521OOgosite
ชีวประวัติ "พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) MP3
2021-06-01 10:28:02
1.60 GB5 เดือน5511411OOgosite
ประวัติและปฏิปทา พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่แบน ธนากโร) MP3
2021-05-30 17:33:03
113.47 MB5 เดือน17211OOgosite
ธรรมะคีตะ เรื่อง สุภาภิกษุณี (พระเถรีผู้แกร่งกล้า) MP3
2021-05-30 17:16:02
116.57 MB5 เดือน14611OOgosite
การทำสมาธิเบื้องต้นจนถึงสมาธิขั้นสูง โดย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เข้าใจง่าย (ไฟล์เสียง)
2021-05-28 08:05:03
13.38 MB5 เดือน42,30810ingnusuka
กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2021-05-28 01:02:03
144.25 MB5 เดือน2836160assassin1975
รวมเสียงธรรม (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
2021-05-28 00:57:02
3.67 GB5 เดือน1,16321041assassin1975
เสียงพระคาถาเงินล้าน 108 จบ นำสวดโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
2021-05-26 08:32:02
106.32 MB5 เดือน388530pingbull99
เพลงพระคาถาชินบัญชร.mp4
2021-05-25 17:42:02
76.37 MB5 เดือน159720njitniyom
ธรรมะคีตะ เรื่อง อิสิทาสีภิกษุณี (ชาตินี้ขอสะสางกรรม) MP3
2021-05-25 14:32:02
156.77 MB5 เดือน16610OOgosite
การทำสมาธิเบื้องต้นจนถึงสมาธิขั้นสูง โดย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เข้าใจง่าย (ไฟล์เสียง)
2021-05-22 19:53:02
12.62 MB5 เดือน12,53110Jeffy_NKY
ธรรมสนทนาของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
2021-05-19 07:11:06
279.73 KB5 เดือน138900nithiporn
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 77
2021-05-14 18:50:03
517.45 MB5 เดือน3113711pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 82
2021-05-13 06:54:02
687.42 MB5 เดือน4012230pingbull99
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่องการเจริญสมาธิ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
2021-05-09 17:36:03
1.35 MB5 เดือน133321iamthanaphol001
เสียงอ่านหนังสือ จิตคือพุทธะ - หลวงปู่ดูลย์ อตุโล [mp3]
2021-05-09 17:30:02
17.83 MB5 เดือน326230iamthanaphol001
บทสวดมนต์ 12 ตำนาน [mp3]
2021-05-09 01:03:03
40.73 MB6 เดือน1242460iamthanaphol001
เสียงสวดมนต์ รัตนสูตร 9 จบ คาถาขจัดโรคระบาด ภูติผีภัยพิบัติทั้งปวง
2021-05-09 00:58:02
59.90 MB6 เดือน138550iamthanaphol001
พระเจ้าจิตราช ผู้ครองเมืองสังขารนคร
2021-05-08 23:25:02
34.34 MB6 เดือน2213410iamthanaphol001
ตำราไสยศาสตร์ ฉบับวัดบางช้างใต้
2021-05-08 18:31:03
1.08 MB6 เดือน12,24140suttavat
[MP3]ประวัติหลวงปู่มั่น (*เสียงอ่านหนังสือประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต*)
2021-05-05 18:27:02
244.96 MB6 เดือน6219211นักฆ่าในสายหมอก
รวมบทสวด-โองการ ในพิธีต่าง
2021-04-20 13:37:02
1.06 MB6 เดือน1287930Seedy