สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
วิธีแก้กรรม
2020-12-05 06:53:03
2.08 MB5 เดือน130400profess79
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา
2020-12-05 00:00:03
915.55 KB5 เดือน120800berzerkger
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 63
2020-12-01 03:26:02
342.70 MB5 เดือน2520700pingbull99
คู่มือโสดาบัน
2020-11-28 02:35:02
4.57 MB5 เดือน177901pmamapapa
ปฏิบัติภาวนา เพื่ออะไร
2020-11-22 17:20:03
2.12 MB6 เดือน156000brokensword
ความจริงแห่งชีวิต[พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]
2020-11-22 15:00:03
493.92 KB6 เดือน133210nithiporn
[mp3]จาริกบุญ จารึกธรรม - พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)
2020-11-20 13:59:02
159.81 MB6 เดือน107140dezember123
วิธีลด"ความอยากได้อยากมี" ในใจตน กับท่าน ว วชิรเมธี
2020-11-17 14:07:02
124.28 MB6 เดือน139410Seedy
"คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา" โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ (MP3)
2020-11-15 01:06:02
1,022.64 MB6 เดือน131,12701Seedy
[MP3]-เพลงพุทธประวัติ" โดย เพลิน พรหมแดน ตั้งแต่ประสูติจนถึงนิพพาน
2020-11-12 15:41:02
459.66 MB6 เดือน8773930Moomoo_Picjer
9 สิ่งมงคลสำหรับชีวิต
2020-11-09 15:58:02
42.46 KB6 เดือน128200nithiporn
เสียงธรรมะบรรยาย เรื่อง กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า
2020-11-07 11:47:02
215.17 MB6 เดือน1847150Seedy
แสงสว่างของชีวิต [มรดกธรรม (ปัญญานันทภิกขุ)]
2020-11-04 01:09:02
538.73 MB6 เดือน1114210tator1208
หลวงพ่อชา นอกเหตุเหนือผล
2020-10-29 03:26:02
37.99 MB7 เดือน145600doraemee2000
กรรมฐาน ๔๐ .MP3
2020-10-28 02:56:02
221.46 MB7 เดือน1879520Seedy
เสียงฝึกสมาธิแสงสว่าง โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ สมาธิดอกไม้ ฝึกแผ่เมตตา เสียงนำโดย โจโฉ (mp3-mp4)
2020-10-26 21:51:03
103.09 MB7 เดือน41,02510lotusbudth
บทสวดเณรน้อย บทสวดมนต์จีนเสียงเด็กฟังง่ายเสนาะหู
2020-10-21 11:17:02
153.67 MB7 เดือน621800mrtok
โอวาทปาติโมกข์ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]
2020-10-19 01:55:02
1.96 MB7 เดือน129810profess79
ตำราชยันโต
2020-10-05 05:14:02
3.74 MB7 เดือน11,12230profess79
นิพพานมิใช่อัตตา_มิใช่อนัตตา_อาจารย์พระมหาบัว_(หลวงตามหาบัว)_ญาณสมฺปนฺโน.pdf
2020-10-03 20:23:02
176.96 KB7 เดือน130400profess79
วิทยุ LEORY L-218(มูลนิธิพุทธโฆษณ์)+คู่มือ
2020-10-02 12:58:02
12.37 GB7 เดือน2815000Tanakornh1976
คู่มือแสวงบุญในอินเดีย.pdf
2020-10-02 03:50:02
3.93 MB7 เดือน154900profess79
สุดยอดบทสวด 12 ตํานาน “พระปริตร ” รับมหาพร 12 ประการ
2020-10-02 01:16:02
3.59 MB8 เดือน126010mail05
เมตตาพรหมวิหารภาวนา
2020-10-02 00:58:02
349.93 KB8 เดือน128300profess79
แก่นแท้แห่งพระกรรมฐาน (หลวงพ่อจรัญ) ละเอียด ครบถ้วน อธิบายทุกขั้นตอน ปฏิบัติง่าย เข้าใจทันที
2020-09-29 08:05:02
3.30 MB8 เดือน11,74930Chanatip2521
สุดยอดพระปริตร
2020-09-27 21:03:02
3.59 MB8 เดือน142310profess79
ผลกรรมตามสนอง หลวงพ่อจรัญ
2020-09-27 05:09:02
4.73 MB8 เดือน128110Seedy
พุทธวจนจากพระโอษฐ์ เล่ม 1-2
2020-09-27 04:59:02
53.75 MB8 เดือน463511Blue_Surf
Buddha Thus Have I Heard "พุทธศาสดา" สุดยอดภาพยนต์แอนนิเมชั่น พระพุทธประวัติ ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง ๔๔ ตอน
2020-09-23 18:53:02
4.27 GB8 เดือน238301Seedy
ฆราวาสอย่างเรา ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร.pdf
2020-09-20 03:12:02
5.14 MB8 เดือน135300profess79
คาถาไว้เรียกเงิน สวดภาวนาตามกำลังวัน (เสียงสวด mp3)
2020-09-17 01:01:02
64.39 MB8 เดือน181910N0Name
ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ พ.ศ. ๒๕๕๕
2020-09-16 03:15:02
16.55 MB8 เดือน195200chayutpong2504
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 86
2020-09-15 19:04:02
668.96 MB8 เดือน465800pingbull99
คาถาโบราณ พระครูสิริจันทนิวิฐ
2020-09-14 05:34:02
4.75 MB8 เดือน11,24900Prin_Khetsagul
สวดมนต์ทำไมต้องรู้ให้ชัด.mp3
2020-09-14 02:47:03
16.47 MB8 เดือน149600mrtok
เสียงอ่าน"กฎแห่งกรรมฯ" ประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อจรัญ(ของดีเสียงไพเราะฟังสบายหู)
2020-09-10 00:49:02
149.00 MB8 เดือน11,04920Seedy
กราบหมอนก่อนนอน
2020-09-08 23:59:02
725.48 KB8 เดือน339120boy23
ชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า
2020-09-08 23:00:02
540.02 KB8 เดือน117200boy23
คนดี ที่โลกต้องการ
2020-09-08 22:44:02
2.50 MB8 เดือน111701boy23
เข้าสู่แดนนิพพาน โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด pdf
2020-09-06 14:16:02
3.45 MB8 เดือน117110watsiri
CD ที่ระลึกงานร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
2020-08-31 01:23:02
701.89 MB9 เดือน3367320
รวมเสียงธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2020-08-30 19:26:02
1.85 GB9 เดือน18234320Zest
เสียงธรรมหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
2020-08-30 19:14:02
1.34 GB9 เดือน3848550Zest
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดพุทธประวัติ
2020-08-30 19:08:02
704.17 MB9 เดือน29422110Zest
สารคดีหลวงปู่แหวน สุจิณโณ สมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ เก่าสุดๆหายากมากๆ
2020-08-30 19:02:02
1.22 GB9 เดือน715131Zest
รอยธรรม รวมเสียงธรรมเทศนาของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์
2020-08-30 18:56:02
106.13 MB9 เดือน2521120Zest
รวมหนังสือธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์
2020-08-30 18:45:02
23.58 MB9 เดือน5326410Zest
รวมหนังสือธรรมะหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
2020-08-30 18:33:02
100.98 MB9 เดือน69421320Zest
รวมหนังสือธรรมะจากกัลยาณธรรม
2020-08-30 18:28:02
131.33 MB9 เดือน22820910Zest
บทเพลงธรรมะ ข้ามไปให้พ้นกรรม
2020-08-30 18:22:02
48.50 MB9 เดือน1410410Zest