สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
คู่มือมนุษย์ ฉบับภาษาไทย (Handbook For Mankind) โดยท่านพุทธทาสภิกขุ
2022-01-15 01:59:02
5.07 MB4 เดือน11,36240bigboy
บทสวดมนต์ ชินบัญชร
2022-01-14 03:33:01
3.11 MB4 เดือน187030gugulf
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 46
2022-01-11 05:52:01
678.49 MB4 เดือน2214210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 45
2022-01-11 05:41:02
694.41 MB4 เดือน2412710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 51
2022-01-11 05:30:02
672.28 MB4 เดือน2512810pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 50
2022-01-11 05:09:02
699.14 MB4 เดือน2412510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 48
2022-01-11 04:58:02
683.47 MB4 เดือน2611510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 47
2022-01-11 04:36:02
688.34 MB4 เดือน2212710pingbull99
เสียงสวดมนต์ รัตนสูตร 9 จบ คาถาขจัดโรคระบาด ภูติผีภัยพิบัติทั้งปวง
2022-01-11 03:58:02
59.90 MB4 เดือน337330pingbull99
บทสวดมนต์ MP3
2022-01-09 18:01:01
25.19 MB4 เดือน181,36110NBDPalm
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 58
2022-01-09 02:04:01
335.71 MB4 เดือน2314910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 57
2022-01-09 01:52:02
342.74 MB4 เดือน2713110pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 56
2022-01-07 14:24:02
337.03 MB4 เดือน2414810pingbull99
วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น
2022-01-07 07:25:02
1.05 MB4 เดือน11,05870Seedy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 55
2022-01-07 05:11:02
536.17 MB4 เดือน3013110pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 52
2022-01-07 05:00:02
298.83 MB4 เดือน2414210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 54
2022-01-07 04:15:02
675.32 MB4 เดือน2414910pingbull99
ภาพ ร.9 เอาไปอัดใสกรอบได้เลย
2022-01-05 16:55:02
598.33 MB5 เดือน129410popiton
สติปัฏฐาน๔ ต้นทางนำไปสู่มรรคผลนิพพาน
2021-12-30 15:20:02
6.94 MB5 เดือน11,15340oldypoppy
คู่มือสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ
2021-12-30 06:18:01
1.26 MB5 เดือน21,23350Seedy
รวมบทสวดมนต์
2021-12-29 11:08:01
282.98 MB5 เดือน1561020chitawanich
หนังสือ กรรมพยากรณ์ ตอนเลือกเกิดใหม่
2021-12-28 23:50:02
4.06 MB5 เดือน438410gerd3804
คำอโหสิกรรม
2021-12-17 09:24:01
1.92 MB5 เดือน11,126203303
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 85
2021-12-15 02:07:02
571.15 MB5 เดือน608210pingbull99
แก่นพุทธศาสน์ - พุทธทาสภิกขุ (ไฟล์เสียง)
2021-12-14 15:50:02
324.91 MB5 เดือน61,03850tonnutt
คาถาโบราณ
2021-12-14 10:48:02
5.47 MB5 เดือน22,973203303
บทสวดมนต์เพราะ มาก..
2021-12-04 15:59:02
848.01 MB6 เดือน175,29410Seedy
[ว. วชิระเมธี] ปฏิหารแห่งการหายใจ
2021-11-29 14:39:02
4.87 MB6 เดือน161630ShImadaZa
[ว. วชิรเมธี] เธอคือ โพธิสัตว์ ขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์
2021-11-29 14:28:02
14.01 MB6 เดือน133630ShImadaZa
เทคนิค"คิดให้เป็น ชีวิตเปลี่ยน"ว.วชิรเมธี
2021-11-20 15:37:02
293.41 MB6 เดือน11,06100Seedy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 70
2021-11-20 02:36:02
661.36 MB6 เดือน4316410pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 68
2021-11-18 19:14:02
369.51 MB6 เดือน1918910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 90
2021-11-18 01:41:02
662.68 MB6 เดือน284010pingbull99
สุภาษิตที่น่าสนใจจากพระไตรปิฎก.pdf
2021-11-16 00:55:02
1.09 MB6 เดือน11,74202Seedy
[บทสวด] ทำวัตรเช้า
2021-11-15 11:31:02
191.50 KB6 เดือน162910manasom
ชีวประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ (สายหลวงปู่มั่น) MP3
2021-11-13 14:09:02
3.05 GB6 เดือน20561410Freedom
รวมเพลงบทสวดมนต์เพราะ
2021-11-05 00:44:02
282.95 MB7 เดือน144,43910sreevilay
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 84
2021-10-27 06:24:02
654.66 MB7 เดือน4412310pingbull99
พุทธวจน รวมถาม-ตอบ การทำสมาธิตามแบบพระพุทธเจ้า [12 ตอน]
2021-10-24 16:47:02
281.94 MB7 เดือน152,57420mahajakcon
พระไตรปิฏกและอรรถกถา ๙๑ เล่ม (ฉบับมหามกุฏ) เล่มพร้อมโปรแกรมอ่านบนพีซี เป็นไฟล์ .epub
2021-10-23 08:19:02
115.80 MB7 เดือน923,15020Seedy
พระไตรปิฏกอักษรไทย (ฉบับหลวง) ๔๕ เล่ม แบบ Text ไฟล์ เข้ารหัส Utf-8
2021-10-22 20:05:02
81.16 MB7 เดือน453,51920Seedy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 69
2021-10-21 09:57:02
332.07 MB7 เดือน2126110pingbull99
เพลงมหามนตราคเณศวร
2021-10-09 19:57:02
10.21 MB8 เดือน214110ka_jome
หนังสือพระคเณศ
2021-10-09 19:50:02
6.08 MB8 เดือน118800ka_jome
เทศนาธรรม หลวงพ่อจรัญ เรื่อง ยิ่งให้ยิ่งได้
2021-10-04 19:52:02
1.05 GB8 เดือน526110kj_kung
ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์
2021-10-04 03:27:02
8.73 MB8 เดือน170620profess79
ปฎิบัติธรรมเพื่อหยุดวัฏสงสาร - ดูใจเขาไม่สู้ดูใจเรา โดยหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
2021-10-04 03:03:02
12.81 MB8 เดือน160320profess79
เข็มทิศสู่ทางพระนิพพาน.PDF
2021-10-04 02:53:01
10.42 MB8 เดือน189220profess79
วิมโลวาท2015
2021-10-03 23:40:02
1.38 MB8 เดือน110600ShImadaZa
รวมรสพุทธรรม
2021-10-03 23:29:02
43.97 MB8 เดือน147210profess79