สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
คำสอนที่เกี่ยวเนื้องกับเซน
2019-04-05 09:00:03
4.43 GB2 ปี4329300Seedy
ท่านพุทธทาส - สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก
2019-03-26 06:08:02
549.05 MB2 ปี119600tuituitui
ท่านพุทธทาส - อะไรเป็นอะไร
2019-03-26 06:04:02
230.27 MB2 ปี148800tuituitui
ท่านพุทธทาส - ธรรมะคำเดียว
2019-03-25 23:28:02
66.49 MB2 ปี510900tuituitui
นิยายธรรมะ ละครเสียงอิงหลังธรรมเรื่อง กามนิต - วาสิฏฐี
2019-03-25 19:48:02
138.31 MB2 ปี112300tavapitak
ท่านพุทธทาส - ธรรมะกับมนุษย์
2019-03-25 06:33:02
560.06 MB2 ปี1112400tuituitui
สวดอิติปิโสฯ 108 จบ พาหุงฯ มหากา
2019-03-17 07:54:02
152.01 MB2 ปี118900Seedy
สารคดีชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า-[DVD5 4 แผ่น] Panorama WorldWide
2019-02-17 10:44:02
15.15 GB2 ปี3610100umnaj
ปฏิบัติธรรมมาตั้งนาน ทำไมยังไม่เห็นผล
2019-02-16 14:22:02
1.23 MB2 ปี130500boy23
พระธรรมเทศนา หลวงตามหาบัว ชุดที่ ๑
2019-02-16 05:31:02
686.94 MB2 ปี1724600Seedy
จิตคือพุทธะ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
2019-02-15 12:11:02
39.61 MB2 ปี18800kangjung01
ตอนที่ ๐๘ วิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิ
2019-02-03 07:42:02
127.60 KB2 ปี112600Seedy
ธรรมชุดดับอวิชชาและชุดเตรียมพร้อม
2019-01-29 21:43:02
4.38 GB2 ปี3874100oudte32
ประตูสู่มรรค ผล นิพพาน ๒
2019-01-14 17:00:02
6.18 MB3 ปี116100pengill
วิธีปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรม เหมือนจะง่ายและยากในคราเดียวกัน บทความธรรมมะ โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
2019-01-14 11:44:02
15.75 KB3 ปี16900allforann
ผู้สนใจควรมีไว้....ยามยาตราประจำวัน
2019-01-12 09:42:02
131.57 KB3 ปี117900iODINE
ธรรมคีตะ-เสียงปลุกโดยสมณะเสียงศีล ชาตโร
2019-01-01 09:13:02
71.46 MB3 ปี45400Seedy
ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา พระอาจารย์หลุย (4/4)
2018-12-30 19:57:02
81.89 MB3 ปี79900home8462
ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา พระอาจารย์หลุย (3/4)
2018-12-30 19:54:02
154.21 MB3 ปี109000home8462
ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา พระอาจารย์หลุย (2/4)
2018-12-30 19:51:02
154.17 MB3 ปี109300home8462
ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา พระอาจารย์หลุย (1/4)
2018-12-30 19:48:02
359.79 MB3 ปี1111500home8462
หนังสือธรรมะอนัตตา ฉบับภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (หลวงตามหาบัว) Amata_Dhamma_By_Ajaan_Maha_Boowa_Nanasampanno
2018-12-21 13:47:32
2.00 MB3 ปี14200danpet
สติปัฏฐาน ๔
2018-12-17 14:45:02
6.70 MB3 ปี115700KtBezt
อะไรกันคนไทย ยังไม่รู้จักว่าสันโดษอย่างไหนดี อย่างไหนไม่ดี
2018-12-17 02:09:02
18.53 MB3 ปี14600pengill
ธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๙ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2018-12-16 11:27:55
476.21 MB3 ปี372300danpet
เสียงอ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ 5 พระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2018-12-16 10:47:51
595.18 MB3 ปี13000danpet
เสียงอ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๔ พระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2018-12-15 13:25:33
679.59 MB3 ปี13100danpet
เสียงอ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๑ พระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2018-12-15 13:04:03
684.04 MB3 ปี14300danpet
ประวัติ พระรอด
2018-12-11 10:40:12
19.42 MB3 ปี244003303
วาสนาสร้างเองได้ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
2018-12-01 23:49:02
456.82 KB3 ปี113000Jeffy_NKY
วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ
2018-11-28 13:20:02
1.48 MB3 ปี118400MaximusM
เสียงอ่านพระไตรปิฎก มจร พระวินัยปิฎก (อัพใหม่แทนไฟล์เดิมที่เสีย)
2018-11-23 00:58:02
4.06 GB3 ปี20416000Seedy
MP3 ธรรมเทศนา ที่ระลึกงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๙๑ปี ๗๑ พรรษา พระธรรมมังคลาจารย์ วิ
2018-11-21 05:41:02
364.14 MB3 ปี625700sandwormneat
ณ มรณา
2018-11-20 03:27:02
538.09 KB3 ปี19900Santiphathum
จิตจักรพรรดิ ตอน โลกาวินาศ
2018-11-20 03:24:02
637.05 KB3 ปี18800Santiphathum
8. หลวงพ่อฤาษี, อเวจีนรก บาปท่าไหน ( 8_20).mp3
2018-11-17 12:09:02
48.10 MB3 ปี19200Seedy
เสียงอ่านหนังสือ พุทธธรรม
2018-11-10 19:51:16
716.62 MB3 ปี6797000hihi034
วินัยชาวพุทธ
2018-11-08 22:25:02
300.26 KB3 ปี18900Jeffy_NKY
คำสอนคุณครูไม่ใหญ่
2018-10-31 03:44:02
36.16 MB3 ปี15000Seedy
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2018-10-30 12:44:02
6.52 MB3 ปี113000Seedy
ฆราวาสธรรม
2018-10-16 20:33:02
8.37 MB3 ปี111500Seedy
ขุมทรัพย์ จาก พระโอษฐ์ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2018-10-16 20:29:02
6.11 MB3 ปี18700Seedy
ฆราวาสธรรมเบื้องต้น
2018-10-14 22:01:02
427.06 KB3 ปี213700Seedy
เสียงธรรม อ.พุทธทาส
2018-10-09 02:33:02
23.01 GB3 ปี1,48816400tonimo1982
ประวัติหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท พระผู้เป็นดังผ้าขี้ริ้วหอทอง
2018-10-07 11:56:05
14.46 MB3 ปี88300Tuta_Sls
CD ชวนม่วนชื่น โดย พระอาจารย์พรหม
2018-10-05 07:13:15
658.53 MB3 ปี1131200mukeemee
บทสวดฮิน2 / ฟังแล้วสบายใจไม่เครียด สงบ หายากแล้ว เปิดกันในงานไหว้ครู เทพ ทั้งหลาย
2018-09-29 09:17:02
50.27 MB3 ปี221600Dolla_Yok
หนังสือธรรมะ เหนือสิ่งอื่นใด "พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
2018-09-28 14:22:03
486.41 KB3 ปี113000nithiporn
ข้อมูล เหรียญสมณศักดิ์ หลวงพ่อหนู ฉายา "ตะกรุดหยุดลูกปืน" เกจิเมืองเกินร้อย
2018-09-27 09:57:22
1.39 MB3 ปี122000N0Name
คู่มือมนุษย์ ( พุทธทาส อินฺทปญฺโญ )
2018-09-25 00:44:02
61.05 MB3 ปี1113100Seedy