สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
Good Life บุพนิมิต แห่งชีวิตที่ดีงาม
2018-06-28 07:56:04
1,023.03 KB3 ปี17410olllllo
ชาดก 500 ชาติ แปลงเป็นไฟล์ mp3 จำนวน 122 เรื่อง
2018-06-22 03:20:31
1.48 GB3 ปี24374810tulalaks
สวดมนต์มงคลชีวิต2561
2018-06-21 17:35:49
343.86 MB3 ปี5512500JOKER
จิตว่างเพราะวางกาย
2018-06-17 23:33:31
4.21 MB3 ปี323010Seedy
บทปลงสังขาร.mp3
2018-06-17 13:23:04
12.11 MB3 ปี115100Seedy
วิธีทรงอารมณ์สมาธิให้ได้เร็ว (30.42).mp3
2018-06-15 15:10:31
28.11 MB3 ปี156210Seedy
ระวังลมหายใจ (อานาปา) (29.52).mp3
2018-06-15 14:35:03
27.35 MB3 ปี127201Seedy
เสียงอ่าน หนังสือ 7 เดือนบรรลุธรรม
2018-06-15 12:10:05
496.52 MB3 ปี4116810phar18
ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี
2018-06-13 02:52:11
1.08 MB3 ปี129700peeud
อิสลาม ไฟล์เสียงมหาคำภีร์อัลกุรอาน แปลความหมายภาษาไทย สำหรับผู้ที่สนใจ
2018-06-12 09:40:32
435.60 MB3 ปี119000Seedy
หลักในการภาวนา ครูแฟง 060560
2018-06-11 19:29:10
338.95 MB3 ปี11600yongtab@gmail.com
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน ๔๕ - ๔๖
2018-06-09 10:26:04
805.05 MB3 ปี258400Seedy
[mp3] บทสวดทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น
2018-06-08 18:27:03
316.94 MB3 ปี3741800top28045
[MP3] สอนพระกรรมฐาน -หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2018-06-08 12:25:04
196.70 MB3 ปี6031600top28045
[MP3] ฝึกดูจิต หลวงปู่ชา
2018-06-08 06:56:05
24.91 MB3 ปี121800top28045
พุทธประวัติ แบบ presentation
2018-06-06 23:36:06
285.55 KB3 ปี118920makmak
หนังสือทิพยอำนาจและคู่มือสอบอารมณ์พระกรรมฐาน
2018-06-04 17:09:03
15.34 MB3 ปี236510illusbox
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน ๓๙ - ๔๐
2018-06-04 06:42:03
801.28 MB3 ปี265100Seedy
บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา หรือพาหุงมหาการุณิโก
2018-05-31 20:08:31
20.97 MB3 ปี141600Seedy
เพลงคาถาชินบัญชร 8 รูปแบบ
2018-05-30 17:02:04
170.83 MB3 ปี930200jwt896
เพลงสวดมนต์ มันตราแห่งพระอมิตาภะพุทธเจ้า
2018-05-30 01:14:04
83.25 MB3 ปี913101eel99
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน 1-30 hd mini
2018-05-29 23:53:34
9.24 GB3 ปี3057400saleng77
การทำสมาธิ โดย หลวงปู่ ชา วัดหนองป่าพง หาฟังยาก
2018-05-28 18:20:32
51.26 MB3 ปี11,28101armengineer
จริต ๖ และวิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต
2018-05-25 18:27:06
59.63 MB3 ปี1036420SlideJung
วิถีทางดำเนินชีวิต
2018-05-25 09:52:32
4.39 MB3 ปี1910013luewave
พัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธ
2018-05-25 01:12:07
3.13 MB3 ปี1700113luewave
ปฏิบัติธรรมมาตั้งนาน ทำไมยังไม่เห็นผล
2018-05-24 10:13:35
1.23 MB3 ปี1902013luewave
รู้ซื่อ ๆ โดยหลวงพ่อคำเขียน
2018-05-22 18:40:32
8.69 MB3 ปี17310utain7
ประวัติท่าน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดย หลวงตามหาบัว
2018-05-22 18:12:06
2.42 MB3 ปี27411pegasus
หนังสือพุทธรังษีธฤษดีญาณ ว่าด้วยสมถแลวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๔ ยุค
2018-05-20 20:14:05
36.03 MB3 ปี120710pahimmapan@hotmail.com
กาลานุกรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ เพื่อการเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา
2018-05-19 18:34:05
18.05 MB3 ปี120100win_psp
Do it now ทำทันที
2018-05-18 12:32:32
14.29 MB3 ปี121401kidlove
รวมบทสวดมนต์
2018-05-17 23:28:04
285.40 MB3 ปี2621,39400Seedy
หนังสือธรรมะ 3 เล่มเล็ก ๆ - การให้คือการได้, พลังแห่งความรัก, วิธีชนะอารมณ์ โดย อ. พร รัตนสุวรรณ
2018-05-16 12:34:31
6.88 MB3 ปี43601wachr0
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก แผ่น ๓ ตอน ๙ -๑๒
2018-05-12 22:43:34
1.95 GB3 ปี451500Seedy
วิปัสสนาภาวนา เจริญลึกซึ้งถึงสภาพธรรม [พระมหาอุเทน]
2018-05-09 03:26:04
2.00 MB3 ปี227510Seedy
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก แผ่น ๒ ตอน ๕ - ๘
2018-05-08 09:48:04
3.77 GB3 ปี1660500Seedy
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก แผ่น ๑ ตอน ๑ - ๔
2018-05-08 09:42:33
3.76 GB3 ปี1681400Seedy
หลักการฝึกจิตให้ชีวิตสงบสุข หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินุธโร mp3 2 Disc
2018-05-07 08:39:32
1.45 GB3 ปี5736310phar18
ธรรมะ บรรยาย วิปัสสนา ภาวนา หลักสูตร เจ็ด วัน เก็บไว้ ฟัง หรือให้ พ่อ แม่ ฟัง ได้ ประโยชน์ นัก
2018-05-05 17:59:32
1.82 GB3 ปี3325810aoao1359@hotmail.com
"เทคนิควิธี"ปฏิบัติกรรมฐาน นั่งสมาธิ เดินจงกรมภาวนา คำบริกรรมภาวนา ตั้งสติเฉพาะหน้า(ตามแบบหลวงตามหาบัว)
2018-05-05 09:24:31
3.77 MB3 ปี262200Seedy
ประวัติหลวงพ่อปาน (เสียงหลวงพ่อฤษีลิงดำ)
2018-05-04 14:07:38
253.11 MB3 ปี203201Eakkamol_Pool
วิชาดูจิตของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
2018-05-04 04:03:32
14.54 MB3 ปี454300Seedy
รวมเพลงบทสวดมนต์ธิเบต
2018-04-29 03:23:05
692.97 MB3 ปี921900ninshoppings
บทสวดมนต์ 12 ตำนาน
2018-04-28 02:31:05
37.80 MB3 ปี2149930Seedy
--- เสียงบทสวดมนต์ อิติปิโส 108 จบ [ไฟล์เล็ก สำหรับฟังในมือถือ] ---
2018-04-25 02:01:32
13.02 MB3 ปี265911Installous
คิดเป็นเห็นธรรม
2018-04-23 14:47:33
104.96 MB3 ปี16301country11
แก้อารมณ์ฟุ้ง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2018-04-23 03:32:05
11.20 MB3 ปี322900mr-birds
ตื่นรู้ อยู่ด้วยรัก
2018-04-22 16:38:34
64.04 MB3 ปี14401country11
เสียงอ่าน จิตที่พ้นจากทุกข์ หนังสือบอกเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม
2018-04-17 16:16:05
324.16 MB3 ปี119710Unify72