สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
พระพยอม - เข้าวัดทำไมและได้อะไร
2018-06-08 19:48:03
142.00 MB2 ปี128801jacksparrow_cu@hotmail.com
[mp3] บทสวดทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น
2018-06-08 18:27:03
316.94 MB2 ปี3740710top28045
[MP3] สอนพระกรรมฐาน -หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2018-06-08 12:25:04
196.70 MB2 ปี6031310top28045
[MP3] ฝึกดูจิต หลวงปู่ชา
2018-06-08 06:56:05
24.91 MB2 ปี121810top28045
เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี รวม ๓๐ บท
2018-06-07 20:59:03
224.55 MB2 ปี140000Pongsakon_Ketpet
พุทธประวัติ แบบ presentation
2018-06-06 23:36:06
285.55 KB2 ปี117800makmak
หนังสือทิพยอำนาจและคู่มือสอบอารมณ์พระกรรมฐาน
2018-06-04 17:09:03
15.34 MB2 ปี236310illusbox
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน ๓๙ - ๔๐
2018-06-04 06:42:03
801.28 MB2 ปี265100Seedy
บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา หรือพาหุงมหาการุณิโก
2018-05-31 20:08:31
20.97 MB2 ปี141310Seedy
เพลงคาถาชินบัญชร 8 รูปแบบ
2018-05-30 17:02:04
170.83 MB2 ปี930210jwt896
เพลงสวดมนต์ มันตราแห่งพระอมิตาภะพุทธเจ้า
2018-05-30 01:14:04
83.25 MB2 ปี913101eel99
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน 1-30 hd mini
2018-05-29 23:53:34
9.24 GB2 ปี3057400saleng77
การทำสมาธิ โดย หลวงปู่ ชา วัดหนองป่าพง หาฟังยาก
2018-05-28 18:20:32
51.26 MB2 ปี11,28110armengineer
จริต ๖ และวิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต
2018-05-25 18:27:06
59.63 MB2 ปี1036410SlideJung
วิถีทางดำเนินชีวิต
2018-05-25 09:52:32
4.39 MB2 ปี1910013luewave
พัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธ
2018-05-25 01:12:07
3.13 MB2 ปี1700213luewave
ปฏิบัติธรรมมาตั้งนาน ทำไมยังไม่เห็นผล
2018-05-24 10:13:35
1.23 MB2 ปี1901013luewave
รู้ซื่อ ๆ โดยหลวงพ่อคำเขียน
2018-05-22 18:40:32
8.69 MB2 ปี17300utain7
รวมหนังสือธรรมะท่านพุทธทาสภิกขุ
2018-05-22 18:14:31
903.72 MB2 ปี48525801tnt2510
ประวัติท่าน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดย หลวงตามหาบัว
2018-05-22 18:12:06
2.42 MB2 ปี27401pegasus
หนังสือพุทธรังษีธฤษดีญาณ ว่าด้วยสมถแลวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๔ ยุค
2018-05-20 20:14:05
36.03 MB2 ปี120510pahimmapan@hotmail.com
กาลานุกรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ เพื่อการเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา
2018-05-19 18:34:05
18.05 MB2 ปี120100win_psp
Do it now ทำทันที
2018-05-18 12:32:32
14.29 MB2 ปี121401kidlove
รวมบทสวดมนต์
2018-05-17 23:28:04
285.40 MB2 ปี2621,38920Seedy
หนังสือธรรมะ 3 เล่มเล็ก ๆ - การให้คือการได้, พลังแห่งความรัก, วิธีชนะอารมณ์ โดย อ. พร รัตนสุวรรณ
2018-05-16 12:34:31
6.88 MB2 ปี43601wachr0
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก แผ่น ๓ ตอน ๙ -๑๒
2018-05-12 22:43:34
1.95 GB2 ปี451500Seedy
วิปัสสนาภาวนา เจริญลึกซึ้งถึงสภาพธรรม [พระมหาอุเทน]
2018-05-09 03:26:04
2.00 MB2 ปี226310Seedy
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก แผ่น ๒ ตอน ๕ - ๘
2018-05-08 09:48:04
3.77 GB2 ปี1660500Seedy
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก แผ่น ๑ ตอน ๑ - ๔
2018-05-08 09:42:33
3.76 GB2 ปี1681400Seedy
หลักการฝึกจิตให้ชีวิตสงบสุข หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินุธโร mp3 2 Disc
2018-05-07 08:39:32
1.45 GB2 ปี5736110phar18
ธรรมะ บรรยาย วิปัสสนา ภาวนา หลักสูตร เจ็ด วัน เก็บไว้ ฟัง หรือให้ พ่อ แม่ ฟัง ได้ ประโยชน์ นัก
2018-05-05 17:59:32
1.82 GB2 ปี3325810aoao1359@hotmail.com
"เทคนิควิธี"ปฏิบัติกรรมฐาน นั่งสมาธิ เดินจงกรมภาวนา คำบริกรรมภาวนา ตั้งสติเฉพาะหน้า(ตามแบบหลวงตามหาบัว)
2018-05-05 09:24:31
3.77 MB2 ปี262100Seedy
ประวัติหลวงพ่อปาน (เสียงหลวงพ่อฤษีลิงดำ)
2018-05-04 14:07:38
253.11 MB2 ปี203201Eakkamol_Pool
วิชาดูจิตของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
2018-05-04 04:03:32
14.54 MB2 ปี454310Seedy
รวมเพลงบทสวดมนต์ธิเบต
2018-04-29 03:23:05
692.97 MB2 ปี921910ninshoppings
บทสวดมนต์ 12 ตำนาน
2018-04-28 02:31:05
37.80 MB2 ปี2148811Seedy
--- เสียงบทสวดมนต์ อิติปิโส 108 จบ [ไฟล์เล็ก สำหรับฟังในมือถือ] ---
2018-04-25 02:01:32
13.02 MB3 ปี265911Installous
คิดเป็นเห็นธรรม
2018-04-23 14:47:33
104.96 MB3 ปี16301country11
แก้อารมณ์ฟุ้ง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2018-04-23 03:32:05
11.20 MB3 ปี322910mr-birds
ตื่นรู้ อยู่ด้วยรัก
2018-04-22 16:38:34
64.04 MB3 ปี14401country11
เสียงอ่าน จิตที่พ้นจากทุกข์ หนังสือบอกเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม
2018-04-17 16:16:05
324.16 MB3 ปี119410Unify72
หลวงปู่มั่น
2018-04-13 08:06:06
428.48 MB3 ปี2013110Phichet_Sala
"คาถาโบราณ เก่าๆๆๆมาก น่าสะสมสำหรับผู้อยากมีวิชา.pdf
2018-03-31 11:17:32
4.75 MB3 ปี115,36540Jingkrub
บบทสวดเจ้าแม่กวนอิม เป็นเพลง (เพราะมาก ๆ)
2018-03-30 12:11:05
49.42 MB3 ปี796200Jingkrub
กรณียเมตตสูตร และที่มาคาถาแบบสั้นๆ
2018-03-26 17:46:05
5.48 KB3 ปี114400syst3000
{Flac}เสียงสวดมนต์ทิเบตเพื่อการทำสมาธิTibetan - Incantations The Meditative Sound of Buddhist Chants
2018-03-24 02:01:34
430.55 MB3 ปี757200peerarojettr
เริ่มต้นภาวนา อย่างไรดี บทความธรรมะ จากหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
2018-03-20 13:44:51
15.24 KB3 ปี14001allforann
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน ๓๗ - ๓๘
2018-03-18 21:07:06
796.76 MB3 ปี269500Seedy
หนังสือบทสวดมนต์มหามงคลชีวิต
2018-03-18 02:49:31
2.94 MB3 ปี143400jackbaby
หนังสือสวดมนต์แปล (รู้มนต์ รู้ความหมาย)
2018-03-17 18:16:05
521.87 KB3 ปี174400jackbaby