สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
การทำสมาธิ โดย หลวงปู่ ชา วัดหนองป่าพง หาฟังยาก
2018-05-28 18:20:32
51.26 MB2 ปี11,27710armengineer
จริต ๖ และวิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต
2018-05-25 18:27:06
59.63 MB2 ปี1035310SlideJung
วิถีทางดำเนินชีวิต
2018-05-25 09:52:32
4.39 MB2 ปี1910013luewave
พัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธ
2018-05-25 01:12:07
3.13 MB2 ปี1700113luewave
ปฏิบัติธรรมมาตั้งนาน ทำไมยังไม่เห็นผล
2018-05-24 10:13:35
1.23 MB2 ปี1891013luewave
รู้ซื่อ ๆ โดยหลวงพ่อคำเขียน
2018-05-22 18:40:32
8.69 MB2 ปี17310utain7
วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
2018-05-22 18:23:05
185.98 KB2 ปี19701nithiporn
รวมหนังสือธรรมะท่านพุทธทาสภิกขุ
2018-05-22 18:14:31
903.72 MB2 ปี48525800tnt2510
ประวัติท่าน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดย หลวงตามหาบัว
2018-05-22 18:12:06
2.42 MB2 ปี27410pegasus
หนังสือพุทธรังษีธฤษดีญาณ ว่าด้วยสมถแลวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๔ ยุค
2018-05-20 20:14:05
36.03 MB2 ปี119610pahimmapan@hotmail.com
กาลานุกรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ เพื่อการเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา
2018-05-19 18:34:05
18.05 MB2 ปี120100win_psp
Do it now ทำทันที
2018-05-18 12:32:32
14.29 MB2 ปี121401kidlove
รวมบทสวดมนต์
2018-05-17 23:28:04
285.40 MB2 ปี2621,34500Seedy
หนังสือธรรมะ 3 เล่มเล็ก ๆ - การให้คือการได้, พลังแห่งความรัก, วิธีชนะอารมณ์ โดย อ. พร รัตนสุวรรณ
2018-05-16 12:34:31
6.88 MB2 ปี43600wachr0
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก แผ่น ๓ ตอน ๙ -๑๒
2018-05-12 22:43:34
1.95 GB2 ปี451010Seedy
วิปัสสนาภาวนา เจริญลึกซึ้งถึงสภาพธรรม [พระมหาอุเทน]
2018-05-09 03:26:04
2.00 MB2 ปี226210Seedy
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก แผ่น ๒ ตอน ๕ - ๘
2018-05-08 09:48:04
3.77 GB2 ปี1660210Seedy
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก แผ่น ๑ ตอน ๑ - ๔
2018-05-08 09:42:33
3.76 GB2 ปี1680810Seedy
หลักการฝึกจิตให้ชีวิตสงบสุข หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินุธโร mp3 2 Disc
2018-05-07 08:39:32
1.45 GB2 ปี5734710phar18
ธรรมะ บรรยาย วิปัสสนา ภาวนา หลักสูตร เจ็ด วัน เก็บไว้ ฟัง หรือให้ พ่อ แม่ ฟัง ได้ ประโยชน์ นัก
2018-05-05 17:59:32
1.82 GB2 ปี3325300aoao1359@hotmail.com
"เทคนิควิธี"ปฏิบัติกรรมฐาน นั่งสมาธิ เดินจงกรมภาวนา คำบริกรรมภาวนา ตั้งสติเฉพาะหน้า(ตามแบบหลวงตามหาบัว)
2018-05-05 09:24:31
3.77 MB2 ปี261710Seedy
ประวัติหลวงพ่อปาน (เสียงหลวงพ่อฤษีลิงดำ)
2018-05-04 14:07:38
253.11 MB2 ปี203200Eakkamol_Pool
วิชาดูจิตของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
2018-05-04 04:03:32
14.54 MB2 ปี449300Seedy
รวมเพลงบทสวดมนต์ธิเบต
2018-04-29 03:23:05
692.97 MB2 ปี921100ninshoppings
บทสวดมนต์ 12 ตำนาน
2018-04-28 02:31:05
37.80 MB2 ปี2144200Seedy
--- เสียงบทสวดมนต์ อิติปิโส 108 จบ [ไฟล์เล็ก สำหรับฟังในมือถือ] ---
2018-04-25 02:01:32
13.02 MB2 ปี263500Installous
คิดเป็นเห็นธรรม
2018-04-23 14:47:33
104.96 MB2 ปี16300country11
แก้อารมณ์ฟุ้ง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2018-04-23 03:32:05
11.20 MB2 ปี322810mr-birds
ตื่นรู้ อยู่ด้วยรัก
2018-04-22 16:38:34
64.04 MB2 ปี14400country11
หลวงปู่มั่น
2018-04-22 09:31:04
64.35 MB2 ปี29700country11
เสียงอ่าน จิตที่พ้นจากทุกข์ หนังสือบอกเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม
2018-04-17 16:16:05
324.16 MB2 ปี119200Unify72
หลวงปู่มั่น
2018-04-13 08:06:06
428.48 MB2 ปี2012900Phichet_Sala
"คาถาโบราณ เก่าๆๆๆมาก น่าสะสมสำหรับผู้อยากมีวิชา.pdf
2018-03-31 11:17:32
4.75 MB2 ปี115,30710Jingkrub
บบทสวดเจ้าแม่กวนอิม เป็นเพลง (เพราะมาก ๆ)
2018-03-30 12:11:05
49.42 MB2 ปี795510Jingkrub
กรณียเมตตสูตร และที่มาคาถาแบบสั้นๆ
2018-03-26 17:46:05
5.48 KB2 ปี114110syst3000
{Flac}เสียงสวดมนต์ทิเบตเพื่อการทำสมาธิTibetan - Incantations The Meditative Sound of Buddhist Chants
2018-03-24 02:01:34
430.55 MB2 ปี756200peerarojettr
เริ่มต้นภาวนา อย่างไรดี บทความธรรมะ จากหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
2018-03-20 13:44:51
15.24 KB2 ปี14001allforann
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน ๓๗ - ๓๘
2018-03-18 21:07:06
796.76 MB2 ปี269110Seedy
หนังสือบทสวดมนต์มหามงคลชีวิต
2018-03-18 02:49:31
2.94 MB2 ปี138400jackbaby
หนังสือสวดมนต์แปล (รู้มนต์ รู้ความหมาย)
2018-03-17 18:16:05
521.87 KB2 ปี173710jackbaby
วิธีเข้าถึงนิพพานในชาตินี้
2018-03-17 17:27:05
733.51 KB2 ปี124200jackbaby
วิธีตัดกรรมเก่า
2018-03-15 17:03:05
198.48 KB2 ปี12200013luewave
วิธีฝึกดูจิตให้มีกำลัง โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท
2018-03-11 18:20:32
125.23 MB2 ปี328100Blue_Surf
แก่นพุทธศาสน์ (ฉบับสมบูรณ์)
2018-03-11 03:10:04
7.05 MB2 ปี140100utain7
ตัวกูของกู ฉบับย่อความ
2018-03-11 02:40:06
642.42 KB2 ปี114200utain7
จิตตนคร นครหลวงของโลก
2018-03-08 13:46:04
636.24 MB2 ปี9313300Seedy
หนังสือพระวินัย ๒๒๗ หลวงปู่จันทา ถาวโร ไฟล์ pdf
2018-03-08 04:30:32
3.12 MB2 ปี129500htmlkhmer@gmail.com
สุญญตา หัวใจแห่งพุทธศาสนา
2018-03-05 19:59:03
3.52 MB2 ปี115700toonsaka09
อานาปานุสติ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2018-03-01 06:57:06
59.49 MB2 ปี1815201top28045
สุญญตาธรรม ฉบับย่อ
2018-03-01 06:52:32
4.65 MB2 ปี110400Nowing