สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
หลักในการภาวนา ครูแฟง 060560
2018-06-11 19:29:10
338.95 MB2 ปี11600yongtab@gmail.com
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน ๔๕ - ๔๖
2018-06-09 10:26:04
805.05 MB2 ปี258200Seedy
พระพยอม - สามเณรใจสิงห์
2018-06-08 20:00:04
78.57 MB2 ปี28010jacksparrow_cu@hotmail.com
พระพยอม - เข้าวัดทำไมและได้อะไร
2018-06-08 19:48:03
142.00 MB2 ปี128810jacksparrow_cu@hotmail.com
[mp3] บทสวดทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น
2018-06-08 18:27:03
316.94 MB2 ปี3737910top28045
[MP3] สอนพระกรรมฐาน -หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2018-06-08 12:25:04
196.70 MB2 ปี6029710top28045
[MP3] ฝึกดูจิต หลวงปู่ชา
2018-06-08 06:56:05
24.91 MB2 ปี121400top28045
เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี รวม ๓๐ บท
2018-06-07 20:59:03
224.55 MB2 ปี139710Pongsakon_Ketpet
ความลับพระพุทธเจ้า
2018-06-07 19:19:34
2.58 MB2 ปี238601Seedy
เทคนิควิธี"แผ่เมตตาให้ศตรู" อยู่อย่างไม่มีเวรภัยพร้อมชีวิตที่ดีขึ้น
2018-06-07 04:42:30
1.25 MB2 ปี221700Seedy
พุทธประวัติ แบบ presentation
2018-06-06 23:36:06
285.55 KB2 ปี117810makmak
หนังสือทิพยอำนาจและคู่มือสอบอารมณ์พระกรรมฐาน
2018-06-04 17:09:03
15.34 MB2 ปี235300illusbox
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน ๓๙ - ๔๐
2018-06-04 06:42:03
801.28 MB2 ปี264900Seedy
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก (ตอนที่ 35) 4 กรกฎาคม 2558
2018-06-03 10:19:33
381.75 MB2 ปี112300chayutpong2504
บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา หรือพาหุงมหาการุณิโก
2018-05-31 20:08:31
20.97 MB2 ปี129210Seedy
เพลงคาถาชินบัญชร 8 รูปแบบ
2018-05-30 17:02:04
170.83 MB2 ปี929310jwt896
เพลงสวดมนต์ มันตราแห่งพระอมิตาภะพุทธเจ้า
2018-05-30 01:14:04
83.25 MB2 ปี913100eel99
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน 1-30 hd mini
2018-05-29 23:53:34
9.24 GB2 ปี3057400saleng77
การทำสมาธิ โดย หลวงปู่ ชา วัดหนองป่าพง หาฟังยาก
2018-05-28 18:20:32
51.26 MB2 ปี11,27610armengineer
พระสุตตันตปิฎกมหาสติปัฏฐานสูตร
2018-05-28 01:34:03
49.26 MB2 ปี510500Seedy
จริต ๖ และวิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต
2018-05-25 18:27:06
59.63 MB2 ปี1034900SlideJung
วิถีทางดำเนินชีวิต
2018-05-25 09:52:32
4.39 MB2 ปี1891013luewave
พัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธ
2018-05-25 01:12:07
3.13 MB2 ปี1700013luewave
ปฏิบัติธรรมมาตั้งนาน ทำไมยังไม่เห็นผล
2018-05-24 10:13:35
1.23 MB2 ปี1870013luewave
รู้ซื่อ ๆ โดยหลวงพ่อคำเขียน
2018-05-22 18:40:32
8.69 MB2 ปี17300utain7
วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
2018-05-22 18:23:05
185.98 KB2 ปี19701nithiporn
รวมหนังสือธรรมะท่านพุทธทาสภิกขุ
2018-05-22 18:14:31
903.72 MB2 ปี48525501tnt2510
ประวัติท่าน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดย หลวงตามหาบัว
2018-05-22 18:12:06
2.42 MB2 ปี27400pegasus
หนังสือพุทธรังษีธฤษดีญาณ ว่าด้วยสมถแลวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๔ ยุค
2018-05-20 20:14:05
36.03 MB2 ปี119310pahimmapan@hotmail.com
กาลานุกรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ เพื่อการเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา
2018-05-19 18:34:05
18.05 MB2 ปี120110win_psp
Do it now ทำทันที
2018-05-18 12:32:32
14.29 MB2 ปี121400kidlove
รวมบทสวดมนต์
2018-05-17 23:28:04
285.40 MB2 ปี2621,33710Seedy
หนังสือธรรมะ 3 เล่มเล็ก ๆ - การให้คือการได้, พลังแห่งความรัก, วิธีชนะอารมณ์ โดย อ. พร รัตนสุวรรณ
2018-05-16 12:34:31
6.88 MB2 ปี43600wachr0
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก แผ่น ๓ ตอน ๙ -๑๒
2018-05-12 22:43:34
1.95 GB2 ปี451000Seedy
วิปัสสนาภาวนา เจริญลึกซึ้งถึงสภาพธรรม [พระมหาอุเทน]
2018-05-09 03:26:04
2.00 MB2 ปี226000Seedy
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก แผ่น ๒ ตอน ๕ - ๘
2018-05-08 09:48:04
3.77 GB2 ปี1660200Seedy
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก แผ่น ๑ ตอน ๑ - ๔
2018-05-08 09:42:33
3.76 GB2 ปี1680800Seedy
หลักการฝึกจิตให้ชีวิตสงบสุข หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินุธโร mp3 2 Disc
2018-05-07 08:39:32
1.45 GB2 ปี5734010phar18
ธรรมะ บรรยาย วิปัสสนา ภาวนา หลักสูตร เจ็ด วัน เก็บไว้ ฟัง หรือให้ พ่อ แม่ ฟัง ได้ ประโยชน์ นัก
2018-05-05 17:59:32
1.82 GB2 ปี3325300aoao1359@hotmail.com
"เทคนิควิธี"ปฏิบัติกรรมฐาน นั่งสมาธิ เดินจงกรมภาวนา คำบริกรรมภาวนา ตั้งสติเฉพาะหน้า(ตามแบบหลวงตามหาบัว)
2018-05-05 09:24:31
3.77 MB2 ปี261110Seedy
ประวัติหลวงพ่อปาน (เสียงหลวงพ่อฤษีลิงดำ)
2018-05-04 14:07:38
253.11 MB2 ปี203200Eakkamol_Pool
วิชาดูจิตของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
2018-05-04 04:03:32
14.54 MB2 ปี449320Seedy
รวมเพลงบทสวดมนต์ธิเบต
2018-04-29 03:23:05
692.97 MB2 ปี921100ninshoppings
บทสวดมนต์ 12 ตำนาน
2018-04-28 02:31:05
37.80 MB2 ปี2140100Seedy
หนังสือพุทธวจน 9 เล่ม E-book pdf file
2018-04-26 20:46:32
47.57 MB2 ปี937300narayyo24
-- "วิปัสสนานุบาล" ผู้ประพันธ์ ดังตฤน ..... เสียงอ่านโดย: อลิสา ฉัตรานนท์ --
2018-04-26 07:52:04
6.29 MB2 ปี1023900Installous
--- เสียงบทสวดมนต์ อิติปิโส 108 จบ [ไฟล์เล็ก สำหรับฟังในมือถือ] ---
2018-04-25 02:01:32
13.02 MB2 ปี263410Installous
คิดเป็นเห็นธรรม
2018-04-23 14:47:33
104.96 MB2 ปี16300country11
แก้อารมณ์ฟุ้ง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2018-04-23 03:32:05
11.20 MB2 ปี322800mr-birds
ตื่นรู้ อยู่ด้วยรัก
2018-04-22 16:38:34
64.04 MB2 ปี14400country11