สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
Buddha Spa Music Vol.3(2007)
2022-09-16 07:03:02
116.28 MB1 สัปดาห์724480por06
Buddha Spa Music Vol.2(2007)
2022-09-16 06:58:01
117.58 MB1 สัปดาห์727180por06
Buddha Spa Music Vol.1 (2007)
2022-09-16 06:30:02
166.65 MB1 สัปดาห์7249100por06
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที 93
2022-09-16 00:35:02
490.15 MB1 สัปดาห์203010pingbull99
01 เสียงอ่านพุทธธรรม-32kbps 02 พระพรหมคุณาภรณ์-32Kbps_44แผ่น 03.ธรรมนิพนธ์
2022-08-19 12:26:02
12.88 GB1 เดือน19410jetphon
85 นิทานชาดกจากพระไตรปิฎก
2022-08-03 19:31:02
1,004.49 MB1 เดือน8961090ng_choo
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เรื่องที่ 6 ไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก
2022-08-02 15:17:02
325.54 MB1 เดือน167840golftj
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เรื่องที่ 4 วัฏจักรชีวิต
2022-08-02 15:06:02
1.14 GB1 เดือน515830golftj
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เรื่องที่ 3 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
2022-08-02 14:58:02
1.97 GB1 เดือน836940golftj
เสียงอ่านประวัติหลวงปู่มั่น
2022-08-02 13:12:02
338.14 MB1 เดือน1911600golftj
ชุดเพลงอุรุเวฬานิคม เพลงบรรเลงเพื่อใจที่เป็นสมาธิ
2022-08-02 13:06:02
97.51 MB1 เดือน1523030golftj
ธรรมบทที่น่าศึกษา
2022-08-02 13:01:02
2.01 GB1 เดือน14216541golftj
80 พระอรหันต์
2022-08-02 12:09:02
2.93 GB1 เดือน12337140golftj
ธรรมท่านพ่อลี ธัมมธโร
2022-08-02 12:04:02
437.60 MB1 เดือน1510520golftj
บุพกรรม นรก เปรต หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2022-08-02 11:58:02
61.72 MB1 เดือน19820golftj
ธรรมมะสภา หลวงปู่ชา สุภทฺโท
2022-08-02 11:47:02
71.74 MB1 เดือน15910golftj
เสียงปลุก เสียงธรรม
2022-08-02 11:42:02
555.80 MB1 เดือน19400golftj
เพลงธิเบต
2022-08-02 11:32:02
603.22 MB1 เดือน116611golftj
คิริมานนทสูตร ผู้หวังมุ่งความพ้นทุกข์ต้องฟัง
2022-08-02 11:05:02
958.63 MB1 เดือน114340golftj
ธรรมชุดเตรียมพร้อม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
2022-08-02 11:00:02
3.76 GB1 เดือน17110golftj
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า
2022-08-02 10:44:02
881.29 MB1 เดือน118440golftj
2559-04-08 นี่หรือนิพพาน ครั้งที่ 08 เรื่องนี่หรือนิพพาน
2022-07-24 10:52:01
416.07 MB2 เดือน29310webpage2555
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
2022-07-22 21:41:02
14.42 MB2 เดือน231780utain7
Reflections on Death and Dying
2022-07-22 15:01:02
1.07 MB2 เดือน28510utain7
2558-10-10 นี่หรือนิพพาน ครั้งที่ 5 เห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง tt
2022-07-20 05:17:02
1.55 GB2 เดือน66720webpage2555
2558-10-05 นี่หรือนิพพาน ครั้งที่ 02_บุญคุณที่ต้องทดแทน_tt
2022-07-18 14:17:02
1.31 GB2 เดือน34410webpage2555
2558-10-01 นี่หรือนิพพาน ครั้งที่ 01 เรื่องของ ธาตุ
2022-07-17 21:06:02
353.03 MB2 เดือน18920webpage2555
พุทธวจนฉบับ_๑๕_ปฏิบัติ_สมถะ_วิปัสสนา_อ่านโดย_ภิกขุเอเอ_อธิจิตฺโต_78
2022-07-13 16:26:01
713.02 MB2 เดือน22914540watcharachaiw
พุทธวจนฉบับ_๖_อานาปานสติ_อ่านโดย_ภิกขุเอเอ_อธิจิตฺโต_73
2022-07-13 16:21:02
259.77 MB2 เดือน3516130watcharachaiw
พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
2022-07-13 16:16:02
394.41 MB2 เดือน7311220watcharachaiw
พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
2022-07-13 16:11:02
1.12 GB2 เดือน11111120watcharachaiw
ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
2022-07-13 16:05:02
696.95 MB2 เดือน2510620watcharachaiw
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน_๔_ฉบับ_มรรควิธีที่ง่าย_52
2022-07-13 15:59:02
268.42 MB2 เดือน2211220watcharachaiw
เสียงอ่าน ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ โดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต (เสียงคลิปที่ 093 และ 174 ไม่มีจากต้นฉบับ นะครับ)
2022-07-11 21:20:02
4.01 GB2 เดือน2197730watcharachaiw
หนังสือเสียงอ่านธรรมะ พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
2022-07-11 19:14:02
1.83 GB2 เดือน55317350watcharachaiw
หนังสือเสียงอ่านธรรมะ พุทธวจน สังโยชน์ 20
2022-07-11 19:09:02
817.76 MB2 เดือน11014120watcharachaiw
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน_๑๑_ฉบับ_ภพภูมิ_64
2022-07-11 19:04:02
648.17 MB2 เดือน15218640watcharachaiw
บทสวดมนต์ พระมหาจักพรรดิ์
2022-05-04 10:55:02
26.73 MB5 เดือน151330sinploy
บทสวดชินบัญชร.mp3
2022-05-04 10:48:02
2.78 MB5 เดือน11,13730sinploy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 92
2022-04-24 17:14:01
847.12 MB5 เดือน326710pingbull99
รวมบทสวดมนต์จากที่ต่างๆ 1 - 2
2022-01-26 15:27:02
276.79 MB8 เดือน26134130tuypom
หนังสือธรรมะหลวงพ่อฤาษีลิงดำจากเว็บบอร์ดพลังจิต
2022-01-26 15:04:02
239.01 MB8 เดือน6228940tuypom
ทำสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับนิพพาน หรือ Source
2022-01-26 14:59:02
42.99 MB8 เดือน128550tuypom
PDF พระไตรปิฎกสำหรับประชาชน
2022-01-26 14:17:02
8.10 MB8 เดือน31,26350tuypom
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 1
2022-01-24 21:42:02
141.68 MB8 เดือน196410pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 91
2022-01-24 20:47:02
681.23 MB8 เดือน285520pingbull99
รวมบทสวดมนต์
2021-12-29 11:08:01
282.98 MB9 เดือน1569030chitawanich
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 90
2021-11-18 01:41:02
662.68 MB11 เดือน284320pingbull99
เพลงมหามนตราคเณศวร
2021-10-09 19:57:02
10.21 MB1 ปี214500ka_jome
หนังสือพระคเณศ
2021-10-09 19:50:02
6.08 MB1 ปี131010ka_jome