สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
เพลงมหามนตราคเณศวร
2021-10-09 19:57:02
10.21 MB2 สัปดาห์29240ka_jome
หนังสือพระคเณศ
2021-10-09 19:50:02
6.08 MB2 สัปดาห์110460ka_jome
หลับตาทำไม
2021-09-29 16:31:49
2.57 MB3 สัปดาห์18360Candy_Can
ปัญญายาใจ2
2021-09-29 16:27:21
3.51 MB3 สัปดาห์17570Candy_Can
ธรรม....เอาการเอางาน
2021-09-29 16:34:02
2.31 MB3 สัปดาห์19260Candy_Can
ถ้วยธรรม3ใบ
2021-09-29 16:33:02
3.53 MB3 สัปดาห์18470Candy_Can
งานสร้างสะพาน
2021-09-29 16:26:02
9.74 MB3 สัปดาห์17260Candy_Can
โกรธทำหำไม?
2021-09-29 16:20:02
3.07 MB3 สัปดาห์18370Candy_Can
สวดมนต์ภาวนา ทำวัตรสวดมนต์แปล
2021-09-29 16:13:02
998.24 KB3 สัปดาห์112870Candy_Can
วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น เล่าโดยท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน.pdf
2021-09-26 21:17:02
1.05 MB3 สัปดาห์122660Sodsai_Sodsod
พระธรรมเทศนา จิตวุ่นวาย - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน.mp4
2021-09-25 23:42:02
42.57 MB1 เดือน14322Sodsai_Sodsod
[E-book] เพราะห็นผิด จึงผิดธรรม เมื่อเห็นถูก จึงถูกธรรม พระอาจารย์ชานนท์
2021-09-25 13:43:02
4.79 MB1 เดือน19850giftzy
[E-book] หัวใจของการปฏิบัติธรรม มหาสติปัฏฐาน 4 โดย พระอาจารย์ชานนท์
2021-09-25 13:31:02
4.73 MB1 เดือน114870giftzy
[E-book , เสียงอ่าน] พาจิตกลับบ้าน พระอาจารย์ชานนท์
2021-09-25 13:13:02
21.22 MB1 เดือน215580giftzy
[Ebook, เสียงอ่าน]จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือข้าวเปลือก พระอาจารย์ชานนท์
2021-09-25 13:01:02
32.13 MB1 เดือน213860giftzy
[E-book , เสียงอ่าน] ทางลัดสู่สันติสุข พระอาจารย์ชานนท์
2021-09-25 12:51:02
102.79 MB1 เดือน1810450giftzy
วิธีปฏิบัติ วิปัสสนา กัมมัฏฐานเบื้องต้น
2021-09-25 08:21:02
49.78 MB1 เดือน126191Archura_Chino
ชินบัญชร - ชินกร ไกรลาศ
2021-09-20 19:31:02
126.19 MB1 เดือน138970bigbangball
ไฟล์หนังสือ"ธรรมชุดเตรียมพร้อม" รวมพระธรรมเทศนา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด Pdf.
2021-09-16 10:58:02
4.36 MB1 เดือน111670watsiri
E-Book ไฟล์หนังสือ ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน .Pdf
2021-09-16 10:40:02
114.41 MB1 เดือน1245100watsiri
"ปญฺญารตนํ" หนังสือชีวประวัติปฏิปทา หลวงปู่อว้าน เขมโก
2021-09-16 10:26:02
9.36 MB1 เดือน18360watsiri
อานาปานสติ โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง.pdf
2021-09-04 15:30:03
1.54 MB1 เดือน117530channaronga1
คาถาโพชฌงคเมตา 2.jpg
2021-09-04 15:23:02
157.24 KB1 เดือน15610channaronga1
คาถาโพชฌงคเมตา 1.jpg
2021-09-04 15:22:02
162.34 KB1 เดือน15010channaronga1
06 เดือนที่ 03.mp3
2021-09-04 15:15:02
73.47 MB1 เดือน11110channaronga1
05 เดือนที่ 02.mp3
2021-09-04 15:09:02
81.98 MB1 เดือน1600channaronga1
งานเลี้ยงลูกของมารดาสำคัญกว่างานปั้นของศิลปิน โดย ว.วชิระ เมธี.mp3
2021-09-04 14:50:02
38.86 MB1 เดือน12510channaronga1
เราจะพัฒนากันต่อไปด้วย...ความรัก.pdf
2021-09-04 14:35:02
422.69 KB1 เดือน11800channaronga1
28 กรณีศึกษา - เรื่องตายแล้วเกิดในประเทศไทย
2021-08-28 15:50:02
109.10 MB2 เดือน5736260ng_choo
รวมธรรมะหลวงพ่อจรัญ เท่าที่สะสมมา
2021-08-28 15:43:02
10.83 GB2 เดือน1,43730351ng_choo
รวมธรรมะ ของ หลวงตามหาบัว-หลวงพ่อพุทธ
2021-08-28 15:37:02
2.28 GB2 เดือน10113031ng_choo
ธรรมะบรรยาย สรรหามาฝาก - เพ็ญศรี อินทรทัต
2021-08-28 12:29:02
1.15 GB2 เดือน4713130ng_choo
ธรรมะบรรยาย ความหลังในสังสาร - สุทัสสา อ่อนค้อม
2021-08-28 12:24:02
992.09 MB2 เดือน2614710ng_choo
วิปัสสนากรรมฐานไม่ยากอย่างที่คิด โดย เชมเย สยาดอ พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู ชนากาภิวงศ์
2021-08-21 14:24:02
1.54 MB2 เดือน132280berzerkger
ดนตรีบำบัดจิต เอาไว้ฟังสงบจิตใจ
2021-08-16 17:51:02
1.09 GB2 เดือน25484370yeeree99
เสียงธรรมเสียงปลุกเสียงปลง
2021-08-16 17:50:02
647.61 MB2 เดือน3128540yeeree99
สวดมนต์ธิเบต 23 ชุด
2021-08-16 17:39:02
1.08 GB2 เดือน8230651yeeree99
น่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน เหตุใดจึงเกิดเป็นมนุษย์ เหตุใดจึงเป็นหญิงเป็นชาย เหตุใดจึงเป็นผู้มีรูปงาม เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย เหตุใดจึงมีสติปัญญามากตายแล้วไปไหนได้บ้าง
2021-08-16 17:34:02
587.71 MB2 เดือน2452020yeeree99
ตำราการแขวนพระเครื่อง
2021-08-10 13:45:02
26.55 MB2 เดือน140280Blue_Surf
คาถาเงินล้านกับคำอธิษฐานขอพรปีใหม่
2021-08-05 22:09:02
550.90 KB2 เดือน118430mastertook
วัฏสงสาร 31 ภูมิ ไฟล์ PDF ฉบับสมบูรณ์ ชัด หายาก
2021-07-31 17:50:02
1.41 MB3 เดือน11,318110nathawat7895
พ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) [PDF]
2021-07-31 14:31:02
13.49 MB3 เดือน116321noktrader1977
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย [PDF]
2021-07-31 11:54:02
210.42 MB3 เดือน11974690noktrader1977
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่อง'นรก กับสวรรค์' (พุทธทาสภิกขุ)
2021-07-30 13:52:02
62.91 MB3 เดือน133331kumpeesristop
LuangPoo-Doon.pdf [หนังสือรวมหลักธรรมและชีวประวัติของหลวงปู่ดูลย์ ในเล่มเดียว]
2021-07-30 06:57:02
10.91 MB3 เดือน134060noktrader1977
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่อง'ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกของจิต' (พุทธทาสภิกขุ)
2021-07-30 06:51:02
66.35 MB3 เดือน131520kumpeesristop
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่อง'การมีชีวิตด้วยจิตว่าง' (พุทธทาสภิกขุ)
2021-07-30 06:46:02
25.78 MB3 เดือน133620kumpeesristop
ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม
2021-07-29 19:52:02
1.71 MB3 เดือน114710kumpeesristop
ตามรอยธรรม มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
2021-07-29 16:39:02
7.97 MB3 เดือน17910country11
วินัยชาวพุทธ The Buddhist's Discipline (THAI-ENG)
2021-07-29 14:41:02
345.92 KB3 เดือน18510country11