สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
วัฏสงสาร 31 ภูมิ ไฟล์ PDF ฉบับสมบูรณ์ ชัด หายาก
2021-07-31 17:50:02
1.41 MB2 เดือน11,311170nathawat7895
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย [PDF]
2021-07-31 11:54:02
210.42 MB2 เดือน119730121noktrader1977
[MP 3 รวมเสียงสวดมนต์ : เสียงที่ฟังแล้วเย็น114 บท เปิดฟังสวดตาม ได้อานิสงส์]
2021-09-15 11:26:02
465.20 MB1 เดือน1148,974120Seedy
วิปัสสนากรรมฐานไม่ยากอย่างที่คิด โดย เชมเย สยาดอ พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู ชนากาภิวงศ์
2021-08-21 14:24:02
1.54 MB2 เดือน1322110berzerkger
ดนตรีบำบัดจิต เอาไว้ฟังสงบจิตใจ
2021-08-16 17:51:02
1.09 GB2 เดือน254836100yeeree99
หนังสือพระคเณศ
2021-10-09 19:50:02
6.08 MB1 สัปดาห์199100ka_jome
ตำราการแขวนพระเครื่อง
2021-08-10 13:45:02
26.55 MB2 เดือน1394100Blue_Surf
ไตรภูมิกถา ปี พ.ศ.๒๕๒๘ (ค.ศ.1985) มี ๒ ภาษา ไทย อังกฤษ หนังสือหายาก น่าอ่าน
2021-10-01 15:25:02
66.02 MB2 สัปดาห์12,27590danpet
ตำราพระเวทย์ 108
2021-08-13 03:41:03
97.03 MB2 เดือน24,06491dragonex
วิธีปฏิบัติ วิปัสสนา กัมมัฏฐานเบื้องต้น
2021-09-25 08:21:02
49.78 MB3 สัปดาห์125981Archura_Chino
E-Book ไฟล์หนังสือ ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน .Pdf
2021-09-16 10:40:02
114.41 MB1 เดือน124580watsiri
28 กรณีศึกษา - เรื่องตายแล้วเกิดในประเทศไทย
2021-08-28 15:50:02
109.10 MB1 เดือน5735980ng_choo
สวดมนต์ภาวนา ทำวัตรสวดมนต์แปล
2021-09-29 16:13:02
998.24 KB3 สัปดาห์112780Candy_Can
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม Dictionary of Buddhism
2021-10-03 14:32:02
2.57 MB2 สัปดาห์165270profess79
วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น เล่าโดยท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน.pdf
2021-09-26 21:17:02
1.05 MB3 สัปดาห์122370Sodsai_Sodsod
พระไตรปิฎก 45 เล่นครบสมบูรณ์
2020-08-27 17:28:01
88.70 MB1 ปี491,82571Zest
เทคนิควิธีฝึก"ดูจิตให้มีกำลังแรงกล้า"และมีกำลังมาก โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
2021-09-09 21:42:02
125.20 MB1 เดือน22,18970Seedy
MP3 บทสวดพระคาถาชินบัญชร มงคลจักรวาลแปดทิศ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พาหุงฯ และคำแปลเป็นทำนองเพลง ฟังสบาย
2021-09-26 02:42:02
141.58 MB3 สัปดาห์53,22670Phatphiriya_Pimpueak
คัมภีร์วิสุทธิมรรคฉบับสมบรูณ์ โดยพระพุทธโฆสเถระ
2021-07-05 01:04:02
19.62 MB3 เดือน17,55370Seedy
LuangPoo-Doon.pdf [หนังสือรวมหลักธรรมและชีวประวัติของหลวงปู่ดูลย์ ในเล่มเดียว]
2021-07-30 06:57:02
10.91 MB2 เดือน134070noktrader1977
สวดมนต์ธิเบต 23 ชุด
2021-08-16 17:39:02
1.08 GB2 เดือน8230361yeeree99
ชินบัญชร - ชินกร ไกรลาศ
2021-09-20 19:31:02
126.19 MB1 เดือน138160bigbangball
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์
2021-10-03 20:58:02
4.73 MB2 สัปดาห์16,97760profess79
เพลงมหามนตราคเณศวร
2021-10-09 19:57:02
10.21 MB1 สัปดาห์29260ka_jome
เข็มทิศสู่ทางพระนิพพาน.PDF
2021-10-04 02:53:01
10.42 MB2 สัปดาห์164860profess79
โกรธทำหำไม?
2021-09-29 16:20:02
3.07 MB3 สัปดาห์18260Candy_Can
ธรรม....เอาการเอางาน
2021-09-29 16:34:02
2.31 MB3 สัปดาห์19160Candy_Can
หัวใจนิพพาน เทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาส
2021-10-03 20:41:02
53.17 MB2 สัปดาห์12,27250profess79
แบ่งปัน หนังสือพร้อมคลิปเสียง "พุทธวจน" มีทั้งหมด 9 เรื่อง
2021-07-29 03:26:02
2.03 GB3 เดือน12,53550mahajakcon
เสียงธรรมเสียงปลุกเสียงปลง
2021-08-16 17:50:02
647.61 MB2 เดือน3128550yeeree99
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ Buddhist Economics
2021-10-03 19:07:02
1.30 MB2 สัปดาห์16,04350profess79
"ปญฺญารตนํ" หนังสือชีวประวัติปฏิปทา หลวงปู่อว้าน เขมโก
2021-09-16 10:26:02
9.36 MB1 เดือน18350watsiri
ปฎิบัติธรรมเพื่อหยุดวัฏสงสาร - ดูใจเขาไม่สู้ดูใจเรา โดยหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
2021-10-04 03:03:02
12.81 MB2 สัปดาห์144050profess79
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ครบชุด 6 เรื่อง ธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของหลวงพ่อจรัญ จิตธมฺโม   
2021-06-17 23:08:02
8.45 GB4 เดือน39885850Seedy
ไฟล์หนังสือ"ธรรมชุดเตรียมพร้อม" รวมพระธรรมเทศนา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด Pdf.
2021-09-16 10:58:02
4.36 MB1 เดือน111450watsiri
ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์
2021-10-04 03:27:02
8.73 MB2 สัปดาห์158350profess79
รวมธรรมะหลวงพ่อจรัญ เท่าที่สะสมมา
2021-08-28 15:43:02
10.83 GB1 เดือน1,43730251ng_choo
[E-book] หัวใจของการปฏิบัติธรรม มหาสติปัฏฐาน 4 โดย พระอาจารย์ชานนท์
2021-09-25 13:31:02
4.73 MB3 สัปดาห์114850giftzy
บทสวดชินบัญชร เสียงเพราะ เย็น mp3
2021-03-30 01:28:02
22.46 MB7 เดือน16,26450Seedy
ตำราไสยศาสตร์ ฉบับวัดบางช้างใต้
2021-05-08 18:31:03
1.08 MB5 เดือน12,23650suttavat
เสียงบรรยาย ประวัติบุคคลครั้นพุทธกาล อสีติมหาสาวก มหาสาวิกาและคาถาธรรมบท (mp3)
2021-07-05 01:30:03
1.06 GB3 เดือน34282351Seedy
เสียงอ่าน พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาว อนาลโย 26 กัณฑ์ (ต้นฉบับ)
2021-06-10 23:53:02
394.11 MB4 เดือน3171450tonimo1982
งานสร้างสะพาน
2021-09-29 16:26:02
9.74 MB3 สัปดาห์17150Candy_Can
ถ้วยธรรม3ใบ
2021-09-29 16:33:02
3.53 MB3 สัปดาห์18350Candy_Can
คาถาเงินล้านกับคำอธิษฐานขอพรปีใหม่
2021-08-05 22:09:02
550.90 KB2 เดือน118450mastertook
กิเลสปุจฉา ปัญญาเฉลย (พุทธทาสภิกขุ)
2021-10-03 18:41:02
3.90 MB2 สัปดาห์15,07150profess79
ทาน - ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก
2021-10-03 18:30:03
1,015.94 KB2 สัปดาห์14,51140profess79
เสียงพระคาถาเงินล้าน 108 จบ นำสวดโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
2021-05-26 08:32:02
106.32 MB5 เดือน388341pingbull99
เสียงสวดเจริญพุทธมนต์ ๑๙ บท (สำหรับงานบุญ)
2021-09-02 10:46:02
38.27 MB1 เดือน1992340eitthibhatt
มงคลชีวิต ฉบับ "ทางก้าวหน้า" (เหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต 38 ประการ)
2021-03-04 08:29:03
3.73 MB8 เดือน157240Shine007