สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 1-137
2019-08-24 15:38:28
43.76 GB4 ปี2,3426700meechais
ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 1-137
2020-04-25 06:22:02
43.76 GB3 ปี2,3424900ZzToTozZ
เสียงธรรม อ.พุทธทาส
2018-10-09 02:33:02
23.01 GB5 ปี1,48816400tonimo1982
เรื่องเล่าอาจารย์ยอด -ชุด1-7นิทานธรรมะ เรื่องเล่าชาวบ้าน กฎแห่งกรรม และอื่น
2021-10-01 12:22:02
19.91 GB2 ปี4431,11230Seedy
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ.. ตอบปัญหาธรรม ที่บ้านซอยสายลม (1-27)
2023-06-17 09:30:02
19.02 GB3 เดือน286321sambixs9plus
สารคดีชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า-[DVD5 4 แผ่น] Panorama WorldWide
2019-02-17 10:44:02
15.15 GB5 ปี3610101umnaj
รวมเสียงอ่านหนังสือ กฎแห่งกรรม โดย ท เลียงพิบูลย์ ครบชุด 261 ตอน พร้อมไฟล์หนังสือ PDF เสียงอ่านโดย อ.เกรียงไกร พิพัฒน์กิจไพศาล
2018-09-08 22:42:02
15.09 GB5 ปี4186500Strength
เสียงอ่านพระไตรปิฎก มจร พระสุตตันตปิฎก (อัพใหม่แทนไฟล์เดิมที่เสีย)
2019-11-27 12:51:02
13.99 GB4 ปี1,04425500Seedy
01 เสียงอ่านพุทธธรรม-32kbps 02 พระพรหมคุณาภรณ์-32Kbps_44แผ่น 03.ธรรมนิพนธ์
2022-08-19 12:26:02
12.88 GB1 ปี117100jetphon
วิทยุ LEORY L-218(มูลนิธิพุทธโฆษณ์)+คู่มือ
2022-10-17 05:04:02
12.37 GB1 ปี2833710Tanakornh1976
เสียงอ่านพระไตรปิฎก
2022-11-20 18:15:01
11.58 GB11 เดือน1,25935841tangocom09
รวมธรรมะหลวงพ่อจรัญ เท่าที่สะสมมา
2021-08-28 15:43:02
10.83 GB2 ปี1,43765310ng_choo
ธรรมะ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน (.mp3)
2023-06-20 11:03:02
9.22 GB3 เดือน4074821sambixs9plus
ศาสนา-พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก01-32ตอนพากย์ไทย
2022-04-11 03:58:02
9.00 GB1 ปี6437100kd188
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ครบชุด 6 เรื่อง
2020-04-20 21:19:03
8.45 GB3 ปี39810900oudte32
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ครบชุด 6 เรื่อง ธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของหลวงพ่อจรัญ จิตธมฺโม   
2023-08-09 09:19:02
8.45 GB1 เดือน3981,97011Seedy
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ครบชุด 6 เรื่อง.torrent
2023-03-24 06:46:01
8.45 GB6 เดือน39843230klayklung2000
ดีวีดี บทสวดมนต์และประวิติพระ อริยสงฆ์
2021-06-08 23:32:02
8.43 GB2 ปี611601kj_kung
เสียงอ่านพระไตรปิฎก มจร พระอภิธรรมปิฎก (อัพใหม่แทนไฟล์เดิมที่เสีย)
2019-11-08 08:28:02
8.05 GB4 ปี44825500Seedy
รวมหนังสือเสียงอ่าน "พุทธวจน" ในรูปแบบ MP3 (การฟังธรรมใครเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าสามารถทำให้ถึง "วิมุตติ" ได้)
2023-08-04 20:37:02
7.45 GB2 เดือน3133361watcharachaiw
รวมชุดธรรมะเทศนาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2019-11-07 13:45:02
7.00 GB4 ปี47533900KtBezt
เทศน์หลวงพ่อชา [MP3-ภาษากลาง] ชุด1-9
2022-05-15 17:56:01
5.56 GB1 ปี1371,24720ทิว
พระพุทธเจ้า ค้นพบอะไรถึง ตรัสรู้ และนี่คือ สิ่งที่พระองค์ค้นพบ หัวใจของพุทธศาสนา
2023-02-01 20:53:01
4.91 GB8 เดือน1539531watcharachaiw
นิทานชาดก 500 ชาติ ฉบับการ์ตูน เสียงภาษาไทย
2019-10-06 23:51:02
4.52 GB4 ปี3625901mail05
คำสอนที่เกี่ยวเนื้องกับเซน
2019-04-05 09:00:03
4.43 GB4 ปี4329300Seedy
รวมเทศน์เด็ดหลวงตามหาบัว 386 กัณฑ์
2020-01-25 21:19:02
4.38 GB4 ปี38770600Seedy
ธรรมชุดดับอวิชชาและชุดเตรียมพร้อม รวม 386 กัณฑ์ ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
2020-03-20 05:23:02
4.38 GB3 ปี38717900final99
ธรรมชุดดับอวิชชาและชุดเตรียมพร้อม
2019-01-29 21:43:02
4.38 GB5 ปี3874100oudte32
"เสียงธรรม พุทธทาส" รวมธรรมบรรยาย ท่านพุทธทาสภิกขุ ชุดที่ ๔
2022-02-15 07:28:02
4.37 GB1 ปี33251810Seedy
"อมตธรรม" รวมธรรมบรรยาย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ชุดที่ ๒
2019-08-29 12:34:02
4.37 GB4 ปี11421800Seedy
"อมตธรรม" รวมธรรมบรรยาย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ชุดที่ ๑
2019-08-31 04:44:02
4.35 GB4 ปี11521700Seedy
"อริยมรรค ความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดา" โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม (DVD)
2020-04-02 20:42:02
4.28 GB3 ปี125500Seedy
Buddha Thus Have I Heard "พุทธศาสดา" สุดยอดภาพยนต์แอนนิเมชั่น พระพุทธประวัติ ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง ๔๔ ตอน
2020-09-23 18:53:02
4.27 GB3 ปี238300Seedy
"พุทธศาสดา" สุดยอดภาพยนต์แอนนิเมชั่น พระพุทธประวัติ ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง ๔๔ ตอน ในดีวีดี ๑ แผ่น
2020-03-14 01:10:02
4.27 GB3 ปี142200Seedy
เสียงธรรมพุทธทาส 1,400 เรื่อง
2019-12-11 23:33:02
4.22 GB4 ปี27944400silencer35@hotmail.com
พุทธวจน 4.5 GB 157 ชั่วโมง
2018-02-26 20:08:03
4.19 GB6 ปี13329110Seedy
"เสียงธรรม พุทธทาส" รวมธรรมบรรยาย ท่านพุทธทาสภิกขุ ชุดที่ ๓
2022-02-15 07:07:02
4.12 GB1 ปี24256710Seedy
เสียงอ่านพระไตรปิฎก มจร พระวินัยปิฎก (อัพใหม่แทนไฟล์เดิมที่เสีย)
2018-11-23 00:58:02
4.06 GB5 ปี20416000Seedy
เสียงอ่าน ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ โดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต (เสียงคลิปที่ 093 และ 174 ไม่มีจากต้นฉบับ นะครับ)
2022-07-11 21:20:02
4.01 GB1 ปี2199000watcharachaiw
คอร์ส Google map เห็นเส้นทางทั้งหมดของการเดินมรรค 8 จนถึง วิมุต โดยอาจารย์ ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
2023-03-08 17:41:56
4.00 GB7 เดือน101,70040watcharachaiw
โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
2019-08-12 08:15:02
4.00 GB4 ปี115000นก_สไมล์
สุขอย่างยิ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร 2549-2551
2020-06-04 01:06:02
3.82 GB3 ปี3046700Vorapol_Setthapron
ธรรมชุดเตรียมพร้อม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
2022-08-02 11:00:02
3.76 GB1 ปี115300golftj
หลวงตามหาบัว
2022-10-28 11:08:01
3.76 GB1 ปี3008810todsapon2537
รวมเสียงธรรม (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) MP3 เเบ่งหมวดให้เเล้วครับ
2022-10-27 13:21:02
3.75 GB1 ปี1,50136350todsapon2537
เสียง MP3 และหนังสือ ของ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง
2022-05-02 05:11:01
3.75 GB1 ปี1,50068520zapza7
รวม คำสอนหลวงพ่อจรัญ 3 แผ่น
2021-03-21 21:53:02
3.68 GB2 ปี12767300Seedy
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
2022-10-28 13:36:02
3.62 GB1 ปี300401todsapon2537
รวมธรรมทาน 347 เทป ที่รับฟังแล้วเข้าใจธรรมชาติ ว่างจากอัตตา
2020-01-19 04:00:02
3.35 GB4 ปี34771500panna2015
อัลกรุอานแบบตัจญวีด ผู้อ่าน(กอรี)อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด
2019-11-28 18:29:02
3.25 GB4 ปี1141700suratan99