สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ความรู้บางเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์
2018-09-14 13:45:02
14.76 MB4 ปี11,37910Guy_Phiphatbunyarat
ตำราโฮ๋ราสาด(โหราศาสตร์)
2018-08-03 09:17:30
7.33 MB4 ปี11,33410Guy_Phiphatbunyarat
ดูดวงแบบคนจีน 12 ราศี
2018-07-13 02:20:06
149.98 KB4 ปี11,95400Guy_Phiphatbunyarat
ศึกษาความสอดคล้องของหลักการพยากรณ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และวิชาโหราศาสตร์ไทย
2017-11-08 05:44:32
2.47 MB5 ปี12,06620Guy_Phiphatbunyarat