สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
แบบเสนอเค้าโครงงานวิจัย ไฟฟ้า
2020-04-26 22:42:01
139.50 KB9 เดือน115501Anan_Mingkwan
แผนการสอนวิชาเขียนแบบ
2019-10-12 13:14:02
37.05 MB1 ปี1111,44610Anan_Mingkwan
แผนไฟฟ้าทั้งเทอม
2019-10-12 01:11:02
8.20 MB1 ปี553210Anan_Mingkwan
แผนการสอนช่างไฟฟ้าม.ปลาย
2019-09-25 06:02:02
60.40 MB1 ปี1366900Anan_Mingkwan
แผนการสอนช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ม.ปลาย (แก้ไฟล์เสีย)
2019-09-25 05:01:01
18.14 MB1 ปี137910Anan_Mingkwan
โครงงาน(โปรเจคจบ)เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุไม้เทียมMDBประเภทโต๊ะ
2019-09-24 06:52:02
8.36 MB1 ปี91,01100Anan_Mingkwan
งานวิจัย 5 บท การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพเทคโนโลยี (งานช่าง) โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง เครื่องมือช่างพื้นฐานของนักเรียน ม.ต้น
2019-09-24 02:41:02
1.06 MB1 ปี187310Anan_Mingkwan
ตัวอย่างงานวิจจัยในชั้นเรียนวิชาคณิต (สมบรูณ์)
2019-09-22 03:09:01
1.96 MB1 ปี186800Anan_Mingkwan
CPUID HWMonitor Pro 1.24 + key
2018-10-20 06:58:02
5.60 MB2 ปี416900Anan_Mingkwan