สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Feng Fei Fei - Golden Song + Best Selection DSD 2CD [WAV]
2022-01-23 00:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB1 ปี81,42651redreqour
[Chinese Music] Lei Ting VS Zhang Wei Jia - Peakedness Duel DTS-ES [WAV]
2022-01-01 21:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
546.31 MB1 ปี151,44510redreqour
[Chinese Music] VA - Best In The World To Listen · HIFI Fever Girls (4K Ultra HD 7.1) 2CD [WAV]
2021-12-28 16:39:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.67 GB1 ปี401,31200redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Mandarin Collection 17 (Japan Denon 24K Gold Disc) [WAV]
2021-12-28 12:55:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
617.10 MB1 ปี41,94720redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Faye Classic Love Songs Featured DSD [WAV]
2021-12-26 23:33:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
624.59 MB1 ปี588710redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - The Moon Represents My Heart DSD [WAV]
2021-12-16 22:33:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.88 MB1 ปี33,25710redreqour
Tong Li VS Wang Hao - Toward To Sing VOL.7 DSD [WAV]
2021-12-15 01:34:02
589.59 MB1 ปี43,38420redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 6 DSD [WAV]
2021-12-06 04:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
527.99 MB1 ปี31,43710redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท๊อปฮิต 33 ชุด 2 [FLAC+CUE]
2021-12-05 07:52:02
351.21 MB1 ปี85,38010redreqour
[Chinese Music] VA - Europe and America Reputation NOWⅡSTS + HD (24K Gold Disc) [WAV]
2021-11-10 06:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
664.53 MB1 ปี32,32910redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Gu Zheng Came Across Tong Li DSD [FLAC]
2021-10-25 23:30:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.97 MB1 ปี371801redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Urban Folk DSD [WAV]
2021-10-25 11:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
510.85 MB1 ปี453300redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Best TV Movie Golden Melody DTS-ES [WAV]
2021-10-22 10:40:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
546.51 MB1 ปี141,45220redreqour
[Chinese Music] VA - HiFi Best Girl Audition 2CD [WAV]
2021-09-25 01:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี61,33810redreqour
[Chinese Music] VA - Best Hit For The 30 Years DTS-ES 2CD [WAV]
2021-08-31 06:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB1 ปี342,37311redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Classic Opera Aria DTS [WAV]
2021-08-07 18:26:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
576.52 MB1 ปี1681011redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Deep In Love [WAV]
2021-05-30 06:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
553.47 MB2 ปี51,99210redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - The Fresh Breeze Blows Gently HQCDII [WAV]
2021-05-30 06:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
395.91 MB2 ปี442610redreqour
[Chinese Music] VA - The Best Mezzo-Sopranos · Greatest Alto Singers In China [WAV]
2021-05-19 20:47:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
598.03 MB2 ปี393110redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Suixin Stone HQCDⅡ [WAV]
2021-05-17 09:46:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
581.98 MB2 ปี146,63711redreqour
[Chinese Music] Olivia Tsao - A Song of Missing [FLAC]
2021-05-08 11:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
266.95 MB2 ปี121,26010redreqour
[Chinese Music] VA - 25 Movie Songs [WAV]
2021-02-08 22:58:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
673.42 MB2 ปี553600redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Breeze And Drizzle HQCDII [WAV]
2021-01-27 16:43:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.88 MB2 ปี41,87601redreqour
[Chinese Music] Huang Hong Ying - Boasting Hometown [WAV]
2021-01-20 10:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.11 MB2 ปี534600redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Golden Ear 2 LPCD [WAV]
2020-12-23 18:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
671.82 MB2 ปี58900redreqour
[Chinese Music] Shi Yi - Pure Drunk Classic [WAV]
2020-12-18 01:28:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
593.63 MB2 ปี1638100redreqour
[Chinese Music] Lin Shu Rong (Anna Lin) - 1986 Greatest Hits [WAV]
2020-11-26 05:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.80 MB2 ปี525800redreqour
[Chinese Music] Lin Ye - Moonlight Serenade DTS-ES [WAV]
2020-11-24 11:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
497.55 MB2 ปี1539300redreqour
[Chinese Music] Han Bao Yi - Gold Sweet Song Album Infatuation Love [WAV]
2020-11-12 09:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
503.22 MB2 ปี437300redreqour
[Chinese Music] Deng Xu Fang - For The Last You DTS-ES [WAV]
2020-11-09 13:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
553.92 MB2 ปี1427300redreqour
[Chinese Music] Tong Li - 相见恨晚 DSD [WAV]
2020-10-05 05:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
582.82 MB2 ปี1418700redreqour
[Chinese Music] VA - Test Voice Sound Of Nature Prairie Love DTS-ES [WAV]
2020-09-10 22:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
709.00 MB2 ปี1858100redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Military Classics In New Versions [WAV]
2020-09-01 01:33:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
531.93 MB2 ปี1715200redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - Unendurable Sad DSD (first edition) [WAV]
2020-08-29 01:20:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
616.35 MB3 ปี435900redreqour
[Chinese Music] Loulan - Legend II DSD [WAV]
2020-08-25 05:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
590.51 MB3 ปี1413900redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Go To The End Of The Heaven [WAV]
2020-08-01 08:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
597.63 MB3 ปี319000redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - The Golden Voice By Luo Haiying DSD [WAV]
2020-07-25 06:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.95 MB3 ปี337600redreqour
[Chinese Music] Li Na - Roman All Over to Seek Lover HQCD [WAV]
2020-06-27 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
495.53 MB3 ปี423300redreqour
[Chinese Music] Timi Zhuo - My Dear DTS-ES [WAV]
2020-06-24 08:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
411.46 MB3 ปี1327500redreqour
[Chinese Music] Tracy Huang - Traces Of Love [WAV]
2020-06-24 07:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
434.34 MB3 ปี541300redreqour
[Chinese Music] Yang Man - Young Man Collection [WAV]
2020-06-22 06:48:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
685.21 MB3 ปี412800redreqour
[Chinese Music] Yang Man Li - Red Folk Song IV DTS-ES [DTS]
2020-06-16 23:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
686.61 MB3 ปี39600redreqour
[Chinese Music] Young Man Li - Spring Of North Country DSD [WAV]
2020-06-15 23:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
544.31 MB3 ปี414500redreqour
[Chinese Music] Chen Fen Lan - Difficult to Separate [APE]
2020-06-15 21:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
257.20 MB3 ปี58900redreqour
[Chinese Music] Ni Ya Feng - Wonderful Jiangnan DTS-ES [DTS]
2020-06-15 09:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
501.97 MB3 ปี419300redreqour
[Chinese Music] Chang An - Red Folk Song · Flower In Rainy Night DSD [WAV]
2020-06-15 08:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
613.76 MB3 ปี447900redreqour
[Chinese Music] VA - Twelve Beauty Seabed City Swimsuit Singing Show 2CD [FLAC] + DVD9
2020-06-11 05:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
6.03 GB3 ปี337600redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Beautiful Mezzo-Soprano Of The Sky [WAV]
2020-06-05 15:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
655.80 MB3 ปี413601redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - My Song DTS [WAV]
2020-06-01 15:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
392.84 MB3 ปี1217900redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - Tenderness Featured [WAV]
2020-06-01 15:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
660.30 MB3 ปี46900redreqour