สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Tong Li - Digital Extreme Definition · Endless Love HQCD [WAV]
2020-05-13 11:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
507.96 MB3 เดือน536510redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Millennium White Fox DTS-ES [WAV]
2020-05-13 11:09:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.64 MB3 เดือน1518400redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Gold DSD [APE]
2020-05-13 09:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
417.60 MB3 เดือน312700redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - Story [WAV]
2020-05-09 21:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
440.10 MB3 เดือน39100redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Hate Is Deeper Than The Love DSD [WAV]
2020-05-06 20:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
569.72 MB3 เดือน345010redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Alone Journey DTS-ES [WAV]
2020-05-04 15:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
592.68 MB3 เดือน172901redreqour
[Chinese Music] Jiang Lina - Drunk Love DTS-ES [WAV]
2020-05-04 14:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.19 MB3 เดือน153502redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Sound Fragrance DTS-ES [DTS]
2020-05-04 14:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
677.83 MB3 เดือน1718700redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Evidence of Love [WAV]
2020-05-04 14:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
442.72 MB3 เดือน53001redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - New Album of The Famous DTS-ES [WAV]
2020-05-04 13:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.18 MB3 เดือน1612500redreqour
[Chinese Music] Zhen Lin - Love Me DTS-ES [WAV]
2020-05-04 12:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
589.87 MB3 เดือน163500redreqour
[Chinese Music] Chen Cai Lin - Tipsy Red Folk Song [WAV]
2020-05-04 11:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
508.32 MB3 เดือน529110redreqour
[Chinese Music] Lei Jia - Township Worry [WAV]
2020-05-04 10:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
459.13 MB3 เดือน135601redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Because Miss [WAV]
2020-05-04 09:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
545.38 MB3 เดือน428301redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - I Want To Go To Tibet HQCD [WAV]
2020-05-04 09:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
597.69 MB3 เดือน37110redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Charming Shadow III DSD [WAV]
2020-05-04 09:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
603.29 MB3 เดือน155710redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Gold LPCD [WAV]
2020-04-30 10:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
730.82 MB3 เดือน317020redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Gratitude Twelve Years DSD [WAV]
2020-04-30 07:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
741.17 MB3 เดือน430310redreqour
[Chinese Music] Black Duck - The Everlasting Chinese Classic Folk Songs DTS-ES [WAV]
2020-04-26 20:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.68 MB3 เดือน1530120redreqour
[Chinese Music] Man Li (Money) - Because I Love You DSD [WAV]
2020-04-26 18:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
544.23 MB3 เดือน436910redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Test Voice 2 DXD [WAV]
2020-04-26 11:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
702.36 MB3 เดือน442410redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Beautiful Memories 3CD [WAV]
2020-04-26 09:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.23 GB3 เดือน6035321redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Best Of All Love DTS-5.1 Surround [DTS]
2020-04-26 07:50:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
594.45 MB3 เดือน1737010redreqour
[Chinese Music] VA - Best Sexiest Voice [WAV]
2020-04-23 03:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
667.66 MB3 เดือน319410redreqour
[Chinese Music] Yang Yuying - Because of you [Ape]
2020-04-23 03:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
261.61 MB3 เดือน121800redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Back To The Future (Taiwan Old Song) [WAV]
2020-04-23 03:11:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
388.36 MB3 เดือน57301redreqour
[Chinese Music] Man Li (Money) - Behind The Starlight DSD [WAV]
2020-04-23 03:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
598.94 MB3 เดือน59400redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - I Am Kan Kan [WAV]
2020-04-23 03:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
399.58 MB3 เดือน411400redreqour
[Chinese Music] Xiao Wen - Dialogue IV [WAV]
2020-04-23 02:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
475.06 MB3 เดือน44600redreqour
[Chinese Music] Zheng Ying Fen - Untill You'll Be Back Someday DSD [WAV]
2020-04-23 02:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
529.51 MB3 เดือน54200redreqour
[Chinese Music] Chang An - Da Ma Hua... DTS-ES [WAV]
2020-04-23 02:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.71 MB3 เดือน1514500redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Lonely Hurt Love HQCD [WAV]
2020-04-23 02:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
599.57 MB3 เดือน35800redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Fei Tian 3 DTS-ES [WAV]
2020-04-23 02:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.36 MB3 เดือน154500redreqour
[Chinese Music] Dedema - Beautiful Plain, My Hometow HD [WAV]
2020-04-23 01:59:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
577.40 MB3 เดือน42701redreqour
[Chinese Music] Black Duck - The Top Duel Of Black Duck (Yang Man VS Fan Tong Zhou) DSD 2CD [WAV]
2020-04-23 01:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB3 เดือน327100redreqour
[Chinese Music] VA - Journey 1 Partner AQCD 2CD [WAV]
2020-04-23 01:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.26 GB3 เดือน3420400redreqour
[Chinese Music] Yan Ying - Dialogue IX Yan Ying And Guzheng Fine Language DSD [WAV]
2020-04-23 01:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
569.53 MB3 เดือน45500redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Road To The Paradise [WAV]
2020-04-23 01:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
487.56 MB3 เดือน42300redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Sweetie Tenderness [WAV]
2020-04-23 01:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.63 MB3 เดือน32000redreqour
[Chinese Music] VA - PolyGram Film Songs [WAV]
2020-04-21 01:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
577.71 MB4 เดือน354210redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - In The Distance DSD [WAV]
2020-04-20 18:07:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
560.50 MB4 เดือน425100redreqour
[Chinese Music] VA - Legends Of The Fall DTS-ES [DTS]
2020-04-20 05:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
547.71 MB4 เดือน1445321redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.33 DTS-ES 2CD [WAV]
2020-04-19 05:44:02
1.18 GB4 เดือน2766800redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Red Beans Grow In The South DSD [WAV]
2020-04-19 04:46:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
567.79 MB4 เดือน430300redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - 2015 Right Here Waiting DTS-ES [WAV]
2020-04-17 19:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
431.24 MB4 เดือน1291610redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Guangdong And Fujian Elegance DSD [WAV]
2020-04-17 13:51:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
579.65 MB4 เดือน556310redreqour
[Chinese Music] Chen Li Rong - Old Shanghai Classical Songs Collection [WAV]
2020-04-13 02:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
574.06 MB4 เดือน532700redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Folk Love [WAV]
2020-04-10 18:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
577.04 MB4 เดือน444500redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - The Perfume of Flower Accompany You Wherever You Go DSD [WAV]
2020-04-07 19:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
551.18 MB4 เดือน431100redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Classic Of Spring Festival Gala DSD (Test Disc) [WAV]
2020-04-06 07:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.43 MB4 เดือน344000redreqour