สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] VA - HIFI Songs Audition Days DTS-ES 2CD [DTS]
2020-03-20 12:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB3 ปี3435200redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Looking Grassland DTS-ES 2CD [WAV]
2020-01-22 07:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.21 GB4 ปี3411100redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Audition Collection · Second Quarter of The Girls Articles DTS 2CD [WAV]
2020-01-19 04:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.12 GB4 ปี341,67600redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Unwilling To Remain Out Of The Timelight DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-25 20:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.40 GB4 ปี3424901redreqour
[Chinese Music] VA - Beauty Song HQCD (Vinyl) 2CD [WAV]
2019-12-10 18:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB4 ปี3434400redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Audition Model (Love Song) DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-21 20:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB4 ปี3428900redreqour
[Chinese Music] VA - Gold Film Songs · Television DTS 2CD [WAV]
2020-03-10 06:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.27 GB3 ปี3456000redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Promise DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-29 06:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB4 ปี348400redreqour
[Chinese Music] VA - One Person One Song (ONE HIFI Singer) 2CD [WAV]
2019-10-22 08:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB4 ปี3426900redreqour
[Chinese Music] VA - 2010-2011 Annual Favorite Riders Fever Hit (classic article) 2CD [WAV]
2020-01-22 11:50:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.39 GB4 ปี3417600redreqour
[Chinese Music] VA - 2017 Car Friend Love HiFi Record DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-04 08:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB3 ปี3443200redreqour
[Chinese Music] VA - Twelve Beauty Seabed City Swimsuit Singing Show 2CD [FLAC] + DVD9
2020-06-11 05:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
6.03 GB3 ปี337600redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Audition Faye Wong (Because of Love) DTS-ES [WAV]
2019-11-03 10:20:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB4 ปี321,65400redreqour
[Chinese Music] VA - Love In Sweet Songs · Top Hi-Fi Version 2CD [WAV]
2019-11-18 18:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB4 ปี3245500redreqour
[Chinese Music] Black duck - Unforgettable Voice DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-01 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.13 GB4 ปี325300redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Hurt The Heart Of The Tears 2CD [WAV]
2019-08-20 07:09:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.13 GB4 ปี3221600redreqour
[Chinese Music]VA - 2017 Top 10 HI-FI Compilation Album Of The Year DTS-ES [WAV]
2020-03-08 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.23 GB3 ปี3228200redreqour
[Chinese Music] VA - Fever Five Pedestrian DTS-ES [WAV]
2020-02-05 10:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.22 GB3 ปี326700redreqour
[Chinese Music] VA - Ten Sad Female DTS 2CD [WAV]
2019-12-23 12:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.20 GB4 ปี3226800redreqour
[Chinese Music] Dedema - The Purest Mezzo Soprano of Grassland HQCD 2CD [WAV]
2019-08-10 07:32:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB4 ปี327000redreqour
[Chinese Music] Black Duck - The Top Duel Of Black Duck (Yang Man VS Fan Tong Zhou) DSD 2CD [WAV]
2020-04-23 01:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB3 ปี327100redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Cai Qin's Folk Songs DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-05 11:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
948.88 MB3 ปี3222100redreqour
[Chinese Music] VA - Top Charts Of The Best Albums No.1 [WAV]
2019-08-02 17:58:53 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB4 ปี3211300redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - The Lonely Person Easy Drunk 2CD [WAV]
2019-07-15 20:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.07 GB4 ปี3110600redreqour
[Chinese Music] VA - Test Disc I-II 2CD [WAV]
2020-01-21 08:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.05 GB4 ปี311,48400redreqour
[Chinese Music] VA - The Voice Of Grassland DTS-ES 2CD [WAV]
2020-01-22 11:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.17 GB4 ปี3110500redreqour
[Chinese Music] VA - HiFi Fever World (Bass Area) DTS 2CD [WAV]
2019-12-10 11:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB4 ปี3025900redreqour
[Chinese Music] VA - Difficult To Continue Love 2CD [WAV]
2019-12-18 08:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB4 ปี3024800redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Voice Like The Dew HQCDII 2CD [WAV]
2019-07-02 20:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.08 GB4 ปี3019700redreqour
[Chinese Music] VA - Enchanted Mezzo Soprano DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-04 08:23:30 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB4 ปี307200redreqour
[Chinese Music] Jiang Zhimin VS Zhou Hong - Sweet Honey DTS 2CD [WAV]
2019-07-19 09:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB4 ปี3032200redreqour
[Chinese Music] VA - Woman's Warmth DTS-ES 2CD [WAV]
2019-12-12 00:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB4 ปี3092900redreqour
[Chinese Music] VA - The Forgotten Old Songs · Crystal Gold Disc 2CD [WAV]
2020-03-16 00:55:02
1.13 GB3 ปี3054200redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Legendary Youth DTS 2CD [WAV]
2019-12-31 10:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB4 ปี3014700redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Lonely Night 8 DTS 2CD [WAV]
2020-02-03 10:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB3 ปี3021700redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Beauty Ears DTS 2CD [WAV]
2019-10-30 18:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB4 ปี301,31800redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - Melancholy Beauty 2CD [WAV]
2019-08-13 05:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.14 GB4 ปี3014400redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - The Classic Haishan LPCD45 2CD [WAV]
2020-06-01 13:50:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
781.38 MB3 ปี2831900redreqour
[Chinese Music] Diana Yang - Selected Collection DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-14 08:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.05 GB4 ปี288300redreqour
[Chinese Music] VA - China's Top 4 Sopranos [WAV]
2019-10-30 18:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
932.61 MB4 ปี282,21200redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.33 DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-20 20:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.18 GB3 ปี2759400redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.33 DTS-ES 2CD [WAV]
2020-04-19 05:44:02
1.18 GB3 ปี2766800redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Love Song Collection K2HD (24-bit 100 kHz Mastering) 8CD [WAV]
2023-04-21 04:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
3.38 GB5 เดือน264,82430redreqour
[Chinese Music] Chang An - The Girl On The Moon Vol.1-2 [FLAC]
2019-07-02 22:19:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.04 MB4 ปี266700redreqour
[Chinese Music] Karen Mok - Half Time (Hi-Res 24bit 48.1khz | DTS-ES) [FLAC | WAV]
2020-02-04 11:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
999.23 MB3 ปี265000redreqour
[Chinese Music] VA - Lounger Bar Murmur DTS [WAV]
2019-12-22 09:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
718.49 MB4 ปี228900redreqour
[Chinese Music] VA - Love Song Of Groggery DTS [WAV]
2019-12-23 10:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
641.49 MB4 ปี2230400redreqour
[Chinese Music] VA - Absolute Voice Mandarin Sampler 2CD [WAV]
2019-09-27 14:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.44 GB4 ปี2249300redreqour
[Chinese Music] A-Sun - Collector's Anniversary Edition DTS-ES [WAV]
2019-12-22 10:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
773.95 MB4 ปี2216200redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Test Voice DSD [WAV]
2020-03-09 07:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
781.07 MB3 ปี2120700redreqour