สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Xin Lu [WAV]
2019-07-10 06:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.61 MB4 ปี34401redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Road To Soul [WAV]
2019-07-10 06:04:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
652.92 MB4 ปี33001redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Mercy For Spreading [WAV]
2019-07-10 06:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
448.04 MB4 ปี35600redreqour
[Chinese Music] Huang Hongying - Hakka Lady LPCD45 [APE]
2019-07-10 05:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
293.58 MB4 ปี42900redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 4 [WAV]
2019-07-10 05:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.81 MB4 ปี153900redreqour
[Chinese Music] Duan Mei Mei - Love You Forever DSD [WAV]
2019-07-10 05:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.71 MB4 ปี166300redreqour
[Chinese Music] Du Yan - Waterlike Woman DSD [WAV]
2019-07-10 05:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
733.79 MB4 ปี46800redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Song of Taiwan 3 [WAV]
2019-07-10 04:51:06 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
437.80 MB4 ปี44301redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Red Dust [WAV]
2019-07-10 04:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
765.97 MB4 ปี45501redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Love [WAV]
2019-07-10 04:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
744.53 MB4 ปี46801redreqour
[Chinese Music] Jiang Ling - Nan Fang Gold Series 2CD [WAV]
2019-07-10 03:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB4 ปี85400redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Om Mani Padme Hum [WAV]
2019-07-10 03:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.74 MB4 ปี55300redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 5 [WAV]
2019-07-10 03:50:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
535.69 MB4 ปี155600redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Song of Taiwan 5 [WAV]
2019-07-10 02:56:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
433.32 MB4 ปี43300redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Floating Clouds [WAV]
2019-07-10 02:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
453.85 MB4 ปี47200redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Yue Set [WAV]
2019-07-10 01:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
746.30 MB4 ปี324100redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Sky (Tian Kong) SACD [WAV]
2019-07-09 21:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.86 MB4 ปี59500redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Lonely Lover DSD [WAV]
2019-07-09 12:18:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
519.49 MB4 ปี414600redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Heavenly Voice Once Again 2014 DTS-ES [WAV]
2019-07-09 09:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
668.35 MB4 ปี161900redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - The Exclusive Is Love Sing Vol.5 [WAV]
2019-07-09 09:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
609.69 MB4 ปี54601redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - Song Selection [WAV]
2019-07-09 09:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
633.12 MB4 ปี182200redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Charming Shadow II DSD [WAV]
2019-07-09 09:02:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
546.54 MB4 ปี36500redreqour
[Chinese Music] Black Duck - Red Army Uniform 2 DSD [WAV]
2019-07-09 08:57:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.70 GB4 ปี177100redreqour
[Chinese Music] Han Xi - Yesterday Once More DSD [WAV]
2019-07-09 08:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
586.64 MB4 ปี315800redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 20th Century Chinese Pop Music Celebrity Collection [FLAC]
2019-07-09 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
340.24 MB4 ปี55100redreqour
[Chinese Music] Duan Mei Mei - The Daughter Of Kingdom Of Heaven DTS-ES [WAV]
2019-07-09 07:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
613.11 MB4 ปี167100redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - 100% Sweet Girl [WAV]
2019-07-09 06:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
602.50 MB4 ปี38000redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Sound Of Drunk People [WAV]
2019-07-09 06:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
579.74 MB4 ปี146300redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Love Songs In 80s HQCD [WAV]
2019-07-09 06:51:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
604.81 MB4 ปี56800redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - The Story Of Spring HQCD [WAV]
2019-07-09 06:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
681.54 MB4 ปี57800redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - White Fox DTS 2CD [WAV]
2019-07-09 06:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.53 GB4 ปี407700redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Nile Daughter K2HD [WAV]
2019-07-09 05:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
584.95 MB4 ปี155400redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - To Love DTS-ES [WAV]
2019-07-09 05:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
570.45 MB4 ปี156400redreqour
[Chinese Music] Han Bao Yi - This Is Tender Lovel (vinyl) 2CD [WAV]
2019-07-09 04:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
969.05 MB4 ปี3411000redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 2 [WAV]
2019-07-09 04:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
597.29 MB4 ปี324300redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Zhou Hong's Love DTS [WAV]
2019-07-09 04:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.96 MB4 ปี157901redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Red Folk Song LPCD45 [WAV]
2019-07-09 04:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
690.67 MB4 ปี186500redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 1 [WAV]
2019-07-09 04:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
632.79 MB4 ปี165200redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Test Voice DTS-ES6.1 [WAV]
2019-07-09 04:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
654.01 MB4 ปี1810100redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Zhou Hong Audition DSD [WAV]
2019-07-09 00:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
659.92 MB4 ปี311100redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Legendary Voice II DSD [WAV]
2019-07-08 07:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
543.11 MB4 ปี48700redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Be with You DTS [WAV]
2019-07-08 06:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
523.60 MB4 ปี1512001redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Soul-Aroma DTS-ES [WAV]
2019-07-08 03:56:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.03 MB4 ปี157100redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Love Songs In 80s DSD [WAV]
2019-07-08 03:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
600.46 MB4 ปี37300redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Love you + Best Selection 3CD [FLAC]
2019-07-07 23:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.45 GB4 ปี125601redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - LPCD45 [Ape]
2019-07-07 23:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.04 MB4 ปี321600redreqour
[Chinese Music] Han Bao Yi - Classic Sweet Song Featured 2CD [WAV]
2019-07-07 08:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB4 ปี829600redreqour
[Chinese Music] Eer Jia Ming - Daring My Dream DSD [WAV]
2019-07-07 08:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.34 MB4 ปี1417601redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - Thoughts Under The Moonlight [WAV]
2019-07-06 08:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.80 MB4 ปี55100redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - The Story Of Spring . Long Great Wall [WAV]
2019-07-06 08:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
681.47 MB4 ปี55200redreqour