สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Gong Yue - Drunk Red Tone DSD (vinyl CD) [WAV]
2019-07-06 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
580.26 MB4 ปี1812200redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - LPCD45 [WAV]
2019-07-06 06:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
585.03 MB4 ปี44000redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 100 Years DSD [WAV]
2019-07-06 06:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
621.18 MB4 ปี44600redreqour
[Chinese Music] Fan Tong Zhou - Peerlessly Beautiful III DSD [WAV]
2019-07-06 06:39:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
641.61 MB4 ปี47300redreqour
[Chinese Music] Joey Yung - Joey Yung 2007 Best of Teresa Teng Concert Live [APE / SACD / DVD]
2019-07-06 06:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
4.96 GB4 ปี148700redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - Melody In Memory DTS-ES [WAV]
2019-07-05 20:43:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
494.39 MB4 ปี1536700redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Addressed To You My Dream DSD [WAV]
2019-07-05 20:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
540.00 MB4 ปี517701redreqour
[Chinese Music] VA - Test Voice Best Choice II DXD [WAV]
2019-07-05 09:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
747.97 MB4 ปี347000redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Beautiful Woman Singing DSD [WAV]
2019-07-05 09:04:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
604.28 MB4 ปี49600redreqour
[Chinese Music] Deng Xu Fang - I Want To See You DSD [WAV]
2019-07-05 09:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.78 MB4 ปี56600redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Ex-Love DTS-ES [DTS]
2019-07-05 08:04:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
453.93 MB4 ปี1227600redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - New White Fox 3CD [WAV+CUE]
2019-07-05 06:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.96 GB4 ปี1219100redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Wonderland Of Dream DSD [WAV]
2019-07-05 06:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
601.99 MB4 ปี311100redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - The Morning Say Farewell 2CD [FLAC]
2019-07-04 17:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
390.60 MB4 ปี1814200redreqour
[Chinese Music] Tong Fei - Listen DSD [WAV]
2019-07-04 08:25:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
398.52 MB4 ปี17900redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Golden Ears 4 (Vinyl CD) [WAV]
2019-07-04 07:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
643.40 MB4 ปี37800redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Who Knows The Woman Flower [WAV]
2019-07-04 05:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
132.45 MB4 ปี56900redreqour
[Chinese Music] Duan Mei Mei - Mold Rain Shade [WAV]
2019-07-04 02:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
394.93 MB4 ปี58200redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - Sakura Tour [WAV]
2019-07-03 19:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.63 MB4 ปี441400redreqour
[Chinese Music] Cher Chiang - Who Take To Heart That I Shed Tears [WAV]
2019-07-03 18:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
629.55 MB4 ปี56100redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Waiting For The Rainy Season K2HD [WAV]
2019-07-03 18:30:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
664.59 MB4 ปี36600redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Don't Use Next To Comfort Me 3CD [APE]
2019-07-03 18:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.00 GB4 ปี125100redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - La Luna DTS-ES6.1 [WAV +CUE]
2019-07-03 17:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
576.53 MB4 ปี146000redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Golden Ears (Vinyl CD) [WAV]
2019-07-03 16:52:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
701.80 MB4 ปี37700redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Charming Shadow DSD [WAV]
2019-07-03 16:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
637.31 MB4 ปี36200redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - Melody In Memory [WAV]
2019-07-03 15:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
494.50 MB4 ปี439600redreqour
[Chinese Music] VA - Ten Fever Love Song HiFi No.1 DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-03 13:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB4 ปี3426700redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - Melody In Memory II DTS-ES [WAV]
2019-07-03 06:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.90 MB4 ปี1430700redreqour
[Chinese Music] Chang An - Those Flowers...... DSD [WAV]
2019-07-03 04:59:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
571.82 MB4 ปี47600redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - The Way I Do To Make You Love Me Vol.5 [WAV]
2019-07-03 04:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.47 MB4 ปี146200redreqour
[Chinese Music] Yang Man Li - Jazz Color Tuberose HD [WAV]
2019-07-03 03:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
476.69 MB4 ปี423600redreqour
[Chinese Music] Black Duck - Listen The Buddhist DTS [WAV]
2019-07-03 03:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
572.78 MB4 ปี139400redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Featured · favorite people [WAV]
2019-07-03 03:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
656.94 MB4 ปี37900redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Acclamation A2HD4HQCD [WAV]
2019-07-03 00:10:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
635.85 MB4 ปี422400redreqour
[Chinese Music] Chang An - The Girl On The Moon Vol.1-2 [FLAC]
2019-07-02 22:19:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.04 MB4 ปี266700redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Voice Like The Dew HQCDII 2CD [WAV]
2019-07-02 20:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.08 GB4 ปี3019700redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Waiting For A Sunny Day HQCD [WAV]
2019-07-02 20:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.73 MB4 ปี318900redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - 1.825m [WAV]
2019-07-02 19:05:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
356.41 MB4 ปี16700redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Woman, Love & Songs DTS-ES6.1 [WAV]
2019-07-02 19:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
602.62 MB4 ปี159700redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Golden ears (Germany Fever King) DTS [WAV]
2019-07-02 19:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
701.75 MB4 ปี178100redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Knowingly Violation HQCD [WAV]
2019-07-02 18:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.37 MB4 ปี47100redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Don't Wanna Go to Sleep Tonight Vol.3 [WAV]
2019-07-02 18:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
567.71 MB4 ปี137500redreqour
[Chinese Music] Chang An - Eden of Hope DTS-ES [WAV]
2019-07-02 11:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
500.68 MB4 ปี157800redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Shallow Drunk Life HQCD [WAV]
2019-07-02 08:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
502.40 MB4 ปี47100redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Change My Mind A2HD4HQCD [WAV]
2019-07-02 05:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.19 MB4 ปี156500redreqour
[Chinese Music] Black duck - Unforgettable Voice DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-01 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.13 GB4 ปี325300redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Soldiers' Songs Aflame DSD[WAV]
2019-07-01 05:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
529.65 MB4 ปี146100redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Camy Tang Hong Kong Cantonese Songs [WAV]
2019-07-01 05:50:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
680.47 MB4 ปี315800redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Love Songs Vol.1 [WAV]
2019-07-01 05:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
489.95 MB4 ปี512800redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - East Meets West • Guangdong Golden Melody CD1 [WAV]
2019-06-30 16:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
688.83 MB4 ปี524400redreqour