สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Yang Yin Yin - Missed The Valentine's DTS-ES [DTS]
2019-09-15 09:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
608.82 MB4 ปี155200redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 1 [WAV]
2019-07-09 04:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
632.79 MB4 ปี165200redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - The Story Of Spring . Long Great Wall [WAV]
2019-07-06 08:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
681.47 MB4 ปี55200redreqour
[Chinese Music] Mao A Min - Singing and Living [WAV]
2019-07-14 13:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
413.76 MB4 ปี45200redreqour
[Chinese Music]Chen Si yu - Whispers 2 [WAV]
2019-07-24 08:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
578.92 MB4 ปี55200redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - Listen to Me [WAV]
2019-10-16 23:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
511.04 MB3 ปี35200redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 20th Century Chinese Pop Music Celebrity Collection [FLAC]
2019-07-09 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
340.24 MB4 ปี55100redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - Thoughts Under The Moonlight [WAV]
2019-07-06 08:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.80 MB4 ปี55100redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Moved [WAV]
2019-07-14 14:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
468.20 MB4 ปี45100redreqour
[Chinese Music] Sun Yan - Don't Say Love Me Again DSD [WAV]
2019-07-17 20:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
605.68 MB4 ปี165100redreqour
[Chinese Music] Su Man - 1970 HQCD [WAV]
2019-07-17 20:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
547.84 MB4 ปี145100redreqour
[Chinese Music] Bina - Sad Reason DSD [WAV]
2018-08-06 08:59:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
600.38 MB5 ปี55100redreqour
[Chinese Music] Hong Bai Hui - Infatuation [WAV]
2020-03-20 11:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
436.24 MB3 ปี45100redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Fever Queen DTS-ES [DTS]
2019-07-24 09:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
678.52 MB4 ปี145100redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Don't Use Next To Comfort Me 3CD [APE]
2019-07-03 18:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.00 GB4 ปี125100redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Tore Heart Crack Lung of Love DSD [FLAC]
2020-03-20 12:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
408.78 MB3 ปี45001redreqour
[Chinese Music] Dedema - My Roots In The Prairie [WAV]
2019-12-22 10:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.83 MB3 ปี35000redreqour
[Chinese Music] Karen Mok - Half Time (Hi-Res 24bit 48.1khz | DTS-ES) [FLAC | WAV]
2020-02-04 11:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
999.23 MB3 ปี265000redreqour
[Chinese Music] Lin Xia - The Best Songs [WAV]
2019-07-24 09:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
615.65 MB4 ปี34900redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Dream Ahead Moon DTS-ES [WAV]
2019-12-22 11:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
561.60 MB3 ปี164901redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Just Like a Breeze (German Version) [WAV]
2019-07-13 05:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.07 MB4 ปี44900redreqour
[Chinese Music] Yi Jun - The Exclusive Is Love Sing II [WAV]
2019-07-16 07:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
646.28 MB4 ปี54900redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - The Fresh Breeze Blows Gently DTS-ES [WAV]
2019-07-17 07:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.11 MB4 ปี164800redreqour
[Chinese Music] Qing Yao - Amorous Lady [WAV]
2019-07-24 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
716.54 MB4 ปี174700redreqour
[Chinese Music] Sally Yeh - Sally Yeh LPCD45II [WAV]
2019-07-17 07:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
632.24 MB4 ปี44700redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Love Is To Relyon DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-05 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB3 ปี364700redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 100 Years DSD [WAV]
2019-07-06 06:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
621.18 MB4 ปี44600redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - The River of Yaluzangbu DTS-ES [WAV]
2019-10-06 16:58:01
549.22 MB3 ปี154600redreqour
[Chinese Music] Xiao Wen - Dialogue IV [WAV]
2020-04-23 02:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
475.06 MB3 ปี44600redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Voice From The Ganges [WAV]
2019-08-05 19:51:02
467.80 MB4 ปี44600redreqour
[Chinese Music] Peng Li Yuan - The Original Sounds Century Collection [WAV]
2020-06-01 14:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.12 MB3 ปี54600redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - The Exclusive Is Love Sing Vol.5 [WAV]
2019-07-09 09:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
609.69 MB4 ปี54600redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Fei Tian 3 DTS-ES [WAV]
2020-04-23 02:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.36 MB3 ปี154500redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Xin Lu [WAV]
2019-07-10 06:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.61 MB4 ปี34400redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Moonlight Flower DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
523.58 MB3 ปี154400redreqour
[Chinese Music] Dedema - Looking at the Prairie [WAV]
2020-01-22 10:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.84 MB3 ปี34300redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Song of Taiwan 3 [WAV]
2019-07-10 04:51:06 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
437.80 MB4 ปี44300redreqour
[Chinese Music] Lin Mei - Love Domain DSD [WAV]
2019-07-16 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
540.78 MB4 ปี164300redreqour
[Chinese Music] Shi Yi - Sunshine Lover [WAV]
2019-07-16 06:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
578.95 MB4 ปี34300redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - Liu Fang Test Machine DTS-ES [DTS]
2019-07-24 09:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
692.73 MB4 ปี174200redreqour
[Chinese Music] Zheng Ying Fen - Untill You'll Be Back Someday DSD [WAV]
2020-04-23 02:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
529.51 MB3 ปี54200redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - The Sky of Women DTS-ES6.1 [WAV]
2019-08-08 19:59:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
489.48 MB4 ปี144200redreqour
[Chinese Music] Lin Yu Ying - Love Song · Victories [WAV]
2019-07-14 13:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
441.58 MB4 ปี44100redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - LPCD45 [WAV]
2019-07-06 06:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
585.03 MB4 ปี44000redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Caution [WAV]
2019-08-14 09:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
777.29 MB4 ปี184000redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 4 [WAV]
2019-07-10 05:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.81 MB4 ปี153900redreqour
[Chinese Music] Bina - Bina Album [WAV]
2019-07-24 08:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
699.70 MB4 ปี33900redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Affectionate New Folk Songs DSD [WAV]
2019-06-26 12:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
637.48 MB4 ปี33900redreqour
[Chinese Music] Lin Xia - Way Gesang Hua [WAV]
2019-07-14 15:38:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
665.34 MB4 ปี33800redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 100 Years DTS-ES [WAV]
2019-07-06 07:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
486.58 MB4 ปี143700redreqour