สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Chen Guo - Acclamation A2HD4HQCD [WAV]
2019-07-03 00:10:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
635.85 MB4 ปี422400redreqour
[Chinese Music] Chang An - The Girl On The Moon Vol.1-2 [FLAC]
2019-07-02 22:19:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.04 MB4 ปี266700redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Voice Like The Dew HQCDII 2CD [WAV]
2019-07-02 20:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.08 GB4 ปี3019700redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Waiting For A Sunny Day HQCD [WAV]
2019-07-02 20:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.73 MB4 ปี318900redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - 1.825m [WAV]
2019-07-02 19:05:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
356.41 MB4 ปี16700redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Woman, Love & Songs DTS-ES6.1 [WAV]
2019-07-02 19:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
602.62 MB4 ปี159700redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Golden ears (Germany Fever King) DTS [WAV]
2019-07-02 19:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
701.75 MB4 ปี178100redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Knowingly Violation HQCD [WAV]
2019-07-02 18:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.37 MB4 ปี47100redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Don't Wanna Go to Sleep Tonight Vol.3 [WAV]
2019-07-02 18:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
567.71 MB4 ปี137500redreqour
[Chinese Music] Chang An - Eden of Hope DTS-ES [WAV]
2019-07-02 11:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
500.68 MB4 ปี157800redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Shallow Drunk Life HQCD [WAV]
2019-07-02 08:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
502.40 MB4 ปี47100redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Change My Mind A2HD4HQCD [WAV]
2019-07-02 05:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.19 MB4 ปี156500redreqour
[Chinese Music] Black duck - Unforgettable Voice DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-01 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.13 GB4 ปี325300redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Soldiers' Songs Aflame DSD[WAV]
2019-07-01 05:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
529.65 MB4 ปี146100redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Camy Tang Hong Kong Cantonese Songs [WAV]
2019-07-01 05:50:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
680.47 MB4 ปี315800redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Love Songs Vol.1 [WAV]
2019-07-01 05:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
489.95 MB4 ปี512800redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - East Meets West • Guangdong Golden Melody CD1 [WAV]
2019-06-30 16:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
688.83 MB4 ปี524400redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - We Meet Again Teresa Teng DTS-ES6.1 [DTS]
2019-06-30 09:10:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
480.15 MB4 ปี152,83800redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Time Is Like A Dream HQCD [WAV]
2019-06-30 08:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
519.75 MB4 ปี36500redreqour
[Chinese Music] Chang An - Note Book (A2HD HQCD) [WAV]
2019-06-30 07:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.47 GB4 ปี1814100redreqour
[Chinese Music] Chang An - A Small Wish A2HD [WAV]
2019-06-30 06:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
360.37 MB4 ปี1721700redreqour
[Chinese Music] Chang An - Uncommon (Vinyl) [WAV]
2019-06-30 04:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
591.42 MB4 ปี514400redreqour
[Chinese Music] Chang An - Love Deeply A2HD4 HQCD [WAV]
2019-06-30 04:37:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
590.94 MB4 ปี520300redreqour
[Chinese Music] Cao Ying - Wet Kiss SRS + WIZOR [WAV]
2019-06-29 22:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.75 MB4 ปี45300redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - For Years To Come (DSDH) [WAV]
2019-06-29 21:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.62 MB4 ปี43700redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Guangdong Classic Oldies 1 [WAV]
2019-06-29 03:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
617.08 MB4 ปี524900redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Love Songs Vol.2 [WAV]
2019-06-29 03:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
532.28 MB4 ปี514400redreqour
[Chinese Music] Bina - The Gentle Kiss Words HQCD [WAV]
2019-06-28 17:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.04 MB4 ปี327100redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Gold Record 1 [WAV]
2019-06-28 08:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.56 MB4 ปี45400redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Will No Period HQCD 2CD [WAV]
2019-06-28 08:09:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.48 GB4 ปี617100redreqour
[Chinese Music] Black Duck - The Sound of Endless DTS-ES [WAV]
2019-06-28 07:30:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
481.47 MB4 ปี156500redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Unbroken Old Love 2 [WAV]
2019-06-28 05:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
496.48 MB4 ปี57900redreqour
[Chinese Music] Black Duck - Listen To The Tenderness HQCD [WAV]
2019-06-27 21:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
449.66 MB4 ปี49100redreqour
[Chinese Music] Black Duck - Goddess Of Mercy In The Heart DSD [FLAC]
2019-06-27 21:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
286.60 MB4 ปี39200redreqour
[Chinese Music] Black Duck - 15th Anniversary of Black Duck HD 2CD [WAV]
2019-06-27 21:35:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB4 ปี612100redreqour
[Chinese Music] Alan Dawa Dolma - Alan Songs DTS [WAV]
2019-06-26 23:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.61 MB4 ปี166800redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Lonely Autumn HQCD [WAV]
2019-06-26 18:33:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
614.23 MB4 ปี158200redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - The Hearth Resembles My Heart DSD (Commemorating 12th Anniversary of Teresa Teng) [WAV]
2019-06-26 17:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.56 MB4 ปี312400redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Affectionate New Folk Songs DSD [WAV]
2019-06-26 12:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
637.48 MB4 ปี33900redreqour
[Chinese Music] Annabelle Lui - Annabelle (Original Album Reissue) [SACD-ISO / SACD-WAV]
2019-06-26 10:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
3.64 GB4 ปี195500redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Best Of All Love DSD [WAV]
2019-06-26 09:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
596.86 MB4 ปี323900redreqour
[Chinese Music] Chang An - The Past A2HD3+HQCD [WAV]
2019-06-25 07:24:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
650.76 MB4 ปี168600redreqour
[Chinese Music] Feng Fei Fei - Songs Featured DSD 2CD [WAV]
2019-02-13 07:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB4 ปี628800redreqour
[Chinese Music] Feng Fei Fei - Feng Fei Fei Legend 2CD [WAV]
2018-12-18 07:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.01 GB4 ปี823700redreqour
[Chinese Music] VA - Large Plateau LPCD 3CD [WAV]
2018-10-15 18:46:52 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.27 GB4 ปี1513700redreqour
[Chinese Music] Bina - Sad Reason DSD [WAV]
2018-08-06 08:59:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
600.38 MB5 ปี55100redreqour
[Chinese Music] Bina - Gentleness Language DSD [WAV]
2018-08-06 08:58:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.37 MB5 ปี518300redreqour
VA - Lounge Love Songs HD Gold Disc 2CD [WAV]
2018-05-28 08:12:31 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.45 GB5 ปี4425300redreqour