สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Dong Wen Hua - Thoughts Under The Moonlight [WAV]
2019-07-06 08:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.80 MB1 ปี55100redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - The Story Of Spring . Long Great Wall [WAV]
2019-07-06 08:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
681.47 MB1 ปี55200redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 100 Years DTS-ES [WAV]
2019-07-06 07:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
486.58 MB1 ปี143700redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - New + Best Selection 3CD [WAV]
2019-07-06 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.19 GB1 ปี5822900redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Drunk Red Tone DSD (vinyl CD) [WAV]
2019-07-06 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
580.26 MB1 ปี1812200redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - Female Voice of Fever 2 [WAV]
2019-07-06 07:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
580.92 MB1 ปี529300redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - LPCD45 [WAV]
2019-07-06 06:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
585.03 MB1 ปี44000redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 100 Years DSD [WAV]
2019-07-06 06:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
621.18 MB1 ปี44600redreqour
[Chinese Music] Fan Tong Zhou - Peerlessly Beautiful III DSD [WAV]
2019-07-06 06:39:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
641.61 MB1 ปี47300redreqour
[Chinese Music] Joey Yung - Joey Yung 2007 Best of Teresa Teng Concert Live [APE / SACD / DVD]
2019-07-06 06:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
4.96 GB1 ปี148700redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - As Time Goes By HQCD [WAV]
2019-07-06 00:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
541.66 MB1 ปี141,35800redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - Melody In Memory DTS-ES [WAV]
2019-07-05 20:43:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
494.39 MB1 ปี1536700redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Addressed To You My Dream DSD [WAV]
2019-07-05 20:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
540.00 MB1 ปี517700redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - We Meet Again Teresa Teng [WAV]
2019-07-05 11:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
480.24 MB1 ปี42,02111redreqour
[Chinese Music] VA - Test Voice Best Choice II DXD [WAV]
2019-07-05 09:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
747.97 MB1 ปี347000redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Beautiful Woman Singing DSD [WAV]
2019-07-05 09:04:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
604.28 MB1 ปี49600redreqour
[Chinese Music] Deng Xu Fang - I Want To See You DSD [WAV]
2019-07-05 09:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.78 MB1 ปี56600redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Ex-Love DTS-ES [DTS]
2019-07-05 08:04:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
453.93 MB1 ปี1227600redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - New White Fox 3CD [WAV+CUE]
2019-07-05 06:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.96 GB1 ปี1219100redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Wonderland Of Dream DSD [WAV]
2019-07-05 06:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
601.99 MB1 ปี311100redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - The Morning Say Farewell 2CD [FLAC]
2019-07-04 17:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
390.60 MB1 ปี1814200redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Golden Ear 2 LPCD [WAV]
2019-07-04 11:35:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
671.82 MB1 ปี58900redreqour
[Chinese Music] Tong Fei - Listen DSD [WAV]
2019-07-04 08:25:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
398.52 MB1 ปี17910redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Golden Ears 4 (Vinyl CD) [WAV]
2019-07-04 07:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
643.40 MB1 ปี37800redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Who Knows The Woman Flower [WAV]
2019-07-04 05:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
132.45 MB1 ปี56900redreqour
[Chinese Music] Duan Mei Mei - Mold Rain Shade [WAV]
2019-07-04 02:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
394.93 MB1 ปี58200redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - Sakura Tour [WAV]
2019-07-03 19:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.63 MB1 ปี441400redreqour
[Chinese Music] Cher Chiang - Who Take To Heart That I Shed Tears [WAV]
2019-07-03 18:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
629.55 MB1 ปี56100redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Waiting For The Rainy Season K2HD [WAV]
2019-07-03 18:30:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
664.59 MB1 ปี36600redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Don't Use Next To Comfort Me 3CD [APE]
2019-07-03 18:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.00 GB1 ปี125100redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - 2017 Chen Rui New Song Collection [WAV]
2019-07-03 18:20:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
640.89 MB1 ปี176910redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - La Luna DTS-ES6.1 [WAV +CUE]
2019-07-03 17:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
576.53 MB1 ปี146000redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Golden Ears (Vinyl CD) [WAV]
2019-07-03 16:52:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
701.80 MB1 ปี37700redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Charming Shadow DSD [WAV]
2019-07-03 16:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
637.31 MB1 ปี36200redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - Melody In Memory [WAV]
2019-07-03 15:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
494.50 MB1 ปี439600redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - The Best of Chen Ying HQCD [WAV]
2019-07-03 14:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
624.90 MB1 ปี38210redreqour
[Chinese Music] VA - Ten Fever Love Song HiFi No.1 DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-03 13:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB1 ปี3426700redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - Melody In Memory II DTS-ES [WAV]
2019-07-03 06:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.90 MB1 ปี1430700redreqour
[Chinese Music] Chang An - Those Flowers...... DSD [WAV]
2019-07-03 04:59:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
571.82 MB1 ปี47600redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - The Way I Do To Make You Love Me Vol.5 [WAV]
2019-07-03 04:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.47 MB1 ปี146200redreqour
[Chinese Music] Yang Man Li - Jazz Color Tuberose HD [WAV]
2019-07-03 03:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
476.69 MB1 ปี423600redreqour
[Chinese Music] Black Duck - Listen The Buddhist DTS [WAV]
2019-07-03 03:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
572.78 MB1 ปี139400redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Featured · favorite people [WAV]
2019-07-03 03:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
656.94 MB1 ปี37900redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Acclamation A2HD4HQCD [WAV]
2019-07-03 00:10:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
635.85 MB1 ปี422400redreqour
[Chinese Music] Chang An - The Girl On The Moon Vol.1-2 [FLAC]
2019-07-02 22:19:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.04 MB1 ปี266700redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Voice Like The Dew HQCDII 2CD [WAV]
2019-07-02 20:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.08 GB1 ปี3019700redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Waiting For A Sunny Day HQCD [WAV]
2019-07-02 20:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.73 MB1 ปี318900redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - 1.825m [WAV]
2019-07-02 19:05:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
356.41 MB1 ปี16700redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Woman, Love & Songs DTS-ES6.1 [WAV]
2019-07-02 19:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
602.62 MB1 ปี159700redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Golden ears (Germany Fever King) DTS [WAV]
2019-07-02 19:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
701.75 MB1 ปี178100redreqour