สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Tsai Chin - Folk Song (WIZOR+SRS) [WAV]
2020-03-31 14:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
457.21 MB3 เดือน1527000redreqour
[Chinese Music] Lin Shan - Talk About Life With Smile [WAV]
2020-03-29 07:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
441.09 MB3 เดือน516510redreqour
[Chinese Music] Jiang Zhimin VS Zhou Hong - You Are In My Heart Forever DSD [WAV]
2020-03-24 04:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.58 MB4 เดือน445220redreqour
[Chinese Music] VA - 4 Large Fever Pop Diva 3CD [WAV]
2020-03-23 16:25:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.32 GB4 เดือน1234610redreqour
[Chinese Music] Feng Fei Fei - Golden Song + Best Selection DSD 2CD [WAV]
2020-03-21 15:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB4 เดือน826110redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.33 DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-20 20:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.18 GB4 เดือน2758910redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Songs Audition Days DTS-ES 2CD [DTS]
2020-03-20 12:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB4 เดือน3434100redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Tore Heart Crack Lung of Love DSD [FLAC]
2020-03-20 12:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
408.78 MB4 เดือน45000redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Red Folk Song 2 [WAV]
2020-03-20 12:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
488.15 MB4 เดือน1410500redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei - I'm Crazy For The Songs DTS-ES [WAV]
2020-03-20 12:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.44 MB4 เดือน142810redreqour
[Chinese Music] Tong Li VS Wang Hao - Toward To Sing Vol.7 DTS-ES [WAV]
2020-03-20 11:51:01
588.77 MB4 เดือน1651300redreqour
[Chinese Music] Hong Bai Hui - Infatuation [WAV]
2020-03-20 11:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
436.24 MB4 เดือน45100redreqour
[Chinese Music] Zeng Li & Wang Xinya - The Heart Sutra [WAV]
2020-03-20 11:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
474.95 MB4 เดือน48100redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Dreamer [WAV]
2020-03-20 11:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
644.54 MB4 เดือน413710redreqour
[Chinese Music] Lei Ting VS Zhang Wei Jia - Peakedness Duel DTS-ES [WAV]
2020-03-20 10:44:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
546.31 MB4 เดือน1510300redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - Thunder Attack [WAV]
2020-03-20 10:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
874.63 MB4 เดือน46100redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Sweet Jujube (Vinyl CD) [WAV]
2020-03-20 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
456.63 MB4 เดือน415310redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Where's My Love DSD [WAV]
2020-03-20 05:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
614.67 MB4 เดือน522110redreqour
[Chinese Music] VA - Ultimate Voice (Collector's Edition) [WAV]
2020-03-19 07:15:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.45 MB4 เดือน381410redreqour
[Chinese Music] VA - A Person A Title · Test Sound Best Quality DTS-ES [WAV]
2020-03-18 09:41:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
723.69 MB4 เดือน1760300redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Gold Tsai Chin [WAV]
2020-03-17 21:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
510.51 MB4 เดือน1877200redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Audition Wang · Tenderness Girls DTS 2CD [WAV]
2020-03-17 05:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.43 GB4 เดือน3646500redreqour
[Chinese Music] VA - The Forgotten Old Songs · Crystal Gold Disc 2CD [WAV]
2020-03-16 00:55:02
1.13 GB4 เดือน3053420redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Faye Classic Love Songs Featured DSD [WAV]
2020-03-14 07:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
624.59 MB4 เดือน553310redreqour
[Chinese Music] VA - Best In The World To Listen · HIFI Fever Girls (4K Ultra HD 7.1) 2CD [WAV]
2020-03-13 21:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.67 GB4 เดือน401,30310redreqour
[Chinese Music] VA - Absolutely Develop A Fever 17 DSD [WAV]
2020-03-13 06:09:02
625.46 MB4 เดือน447820redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - Moon Boat [WAV]
2020-03-10 09:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.95 MB4 เดือน58900redreqour
[Chinese Music] VA - Gold Film Songs · Television DTS 2CD [WAV]
2020-03-10 06:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.27 GB4 เดือน3455600redreqour
[Chinese Music] VA - Zhendian Treasure II 2CD [WAV]
2020-03-10 05:50:02
1.34 GB4 เดือน3634500redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Test Voice DSD [WAV]
2020-03-09 07:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
781.07 MB4 เดือน2120410redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Golden Calling II BSCD [WAV]
2020-03-09 07:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
484.40 MB4 เดือน1412610redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.36 2CD [WAV]
2020-03-08 11:20:02
1.35 GB4 เดือน81,19300redreqour
[Chinese Music]VA - 2017 Top 10 HI-FI Compilation Album Of The Year DTS-ES [WAV]
2020-03-08 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.23 GB4 เดือน3227900redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Light Exquisite Feelings (Light Motion) K2HD [WAV]
2020-03-08 09:55:02
401.52 MB4 เดือน575800redreqour
[Chinese Music] VA - 2016 Car Fever Gold Record [WAV]
2020-03-08 06:54:02
718.17 MB4 เดือน337700redreqour
[Chinese Music] VA - Woman Coffee · HIFI Female 2CD [WAV]
2020-03-06 08:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB4 เดือน660900redreqour
[Chinese Music] VA - Love Waves Love Song 1 [WAV]
2020-03-06 06:47:02
766.50 MB4 เดือน366710redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Ageless Love Songs 2CD [WAV]
2020-03-05 11:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB4 เดือน833400redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Cai Qin's Folk Songs DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-05 11:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
948.88 MB4 เดือน3221010redreqour
[Chinese Music] VA - 2015 Fever Girl Of The Year 2CD [WAV]
2020-03-05 11:15:02
1.39 GB4 เดือน839000redreqour
[Chinese Music] Ha Bu Er - Waiting for You Come Back [WAV]
2020-03-05 10:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
624.31 MB4 เดือน33300redreqour
[Chinese Music] Su Man - The Night of Su Man HQII [WAV]
2020-03-05 10:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
579.16 MB4 เดือน46200redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Love Is To Relyon DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-05 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB4 เดือน364001redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - The Moon Represents My Heart DSD [WAV]
2020-03-05 05:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.88 MB4 เดือน31,76420redreqour
[Chinese Music] VA - Most Beautiful Female Vocals [WAV]
2020-03-04 18:20:02
1.34 GB4 เดือน3668010redreqour
[Chinese Music] VA - 2016 Top HIFI Pretty Sound DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-04 08:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.40 GB4 เดือน3448600redreqour
[Chinese Music] Tong Li & Zhao - China's Best Sound (Vinyl CD) [WAV]
2020-03-04 08:54:02
654.99 MB4 เดือน161,08210redreqour
Tong Li VS Wang Hao - Toward To Sing VOL.7 DSD [WAV]
2020-03-04 08:50:02
589.59 MB4 เดือน41,07100redreqour
[Chinese Music] VA - 2017 Car Friend Love HiFi Record DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-04 08:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB4 เดือน3443200redreqour
[Chinese Music] Jody Chiang - Emigrated [WAV]
2020-03-03 19:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
423.12 MB4 เดือน420710redreqour