สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] VA - Sweet Songs Classic DTS-ES 2CD [WAV]
2020-06-01 14:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1,014.97 MB3 ปี3612900redreqour
[Chinese Music] Yun Fei Fei - Bridal Flower DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
512.26 MB3 ปี32700redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Test Machine DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
675.05 MB3 ปี176100redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Night Difficult To Sleep Soundly DSD [WAV]
2020-06-01 14:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
538.62 MB3 ปี416000redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Moonlight Flower DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
523.58 MB3 ปี154400redreqour
[Chinese Music] Qi Long - Waiting For You For So Long [WAV]
2020-06-01 14:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
488.26 MB3 ปี49000redreqour
[Chinese Music] VA - Taste LP Vocal Series 4 DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:20:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
724.23 MB3 ปี2014200redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Chasing Dreams DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:18:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.52 MB3 ปี1612800redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Missing You Longer Than A Dream DTS [WAV]
2020-06-01 14:15:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
707.39 MB3 ปี1724400redreqour
[Chinese Music] Peng Li Yuan - The Original Sounds Century Collection [WAV]
2020-06-01 14:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.12 MB3 ปี54600redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - The Classic Haishan LPCD45 2CD [WAV]
2020-06-01 13:50:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
781.38 MB3 ปี2831901redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - Night Light Sound DTS-ES [WAV]
2020-06-01 13:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
506.41 MB3 ปี159100redreqour
[Chinese Music] Lin Xia - Miss You Every Day DSD [WAV]
2020-06-01 13:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
349.12 MB3 ปี39300redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - Female Voice of Fever 1 [WAV]
2020-06-01 13:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
587.38 MB3 ปี520300redreqour
[Chinese Music] Lin Shan - The Stone Heart [WAV]
2020-06-01 12:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
432.09 MB3 ปี56100redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - Sweet Days Songs GLPCD [WAV]
2020-06-01 10:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
540.51 MB3 ปี411600redreqour
[Chinese Music] Cheng Lin - Popular Pieces [WAV]
2020-06-01 09:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
584.83 MB3 ปี59300redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - Plant Prajna [WAV]
2020-05-24 07:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
463.90 MB3 ปี48200redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Golden Voice (6N纯银SQCD 24BIT-100KHZ) [WAV]
2020-05-17 11:52:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
555.77 MB3 ปี322400redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Mandarin Life 3CD [WAV]
2020-05-14 21:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.20 GB3 ปี1237300redreqour
Chinese Music] Gong Yue - Love Song Papers DTS [WAV]
2020-05-13 11:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
695.18 MB3 ปี48300redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Millennium White Fox DTS-ES [WAV]
2020-05-13 11:09:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.64 MB3 ปี1519001redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Gold DSD [APE]
2020-05-13 09:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
417.60 MB3 ปี312800redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Alone Journey DTS-ES [WAV]
2020-05-04 15:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
592.68 MB3 ปี172900redreqour
[Chinese Music] Jiang Lina - Drunk Love DTS-ES [WAV]
2020-05-04 14:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.19 MB3 ปี153500redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Sound Fragrance DTS-ES [DTS]
2020-05-04 14:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
677.83 MB3 ปี1718700redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Evidence of Love [WAV]
2020-05-04 14:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
442.72 MB3 ปี53000redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - New Album of The Famous DTS-ES [WAV]
2020-05-04 13:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.18 MB3 ปี1613100redreqour
[Chinese Music] Zhen Lin - Love Me DTS-ES [WAV]
2020-05-04 12:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
589.87 MB3 ปี163500redreqour
[Chinese Music] Chen Cai Lin - Tipsy Red Folk Song [WAV]
2020-05-04 11:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
508.32 MB3 ปี529400redreqour
[Chinese Music] Lei Jia - Township Worry [WAV]
2020-05-04 10:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
459.13 MB3 ปี135600redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Because Miss [WAV]
2020-05-04 09:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
545.38 MB3 ปี428300redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - I Want To Go To Tibet HQCD [WAV]
2020-05-04 09:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
597.69 MB3 ปี37300redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Charming Shadow III DSD [WAV]
2020-05-04 09:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
603.29 MB3 ปี155901redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Gold LPCD [WAV]
2020-04-30 10:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
730.82 MB3 ปี317600redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Gratitude Twelve Years DSD [WAV]
2020-04-30 07:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
741.17 MB3 ปี430600redreqour
[Chinese Music] Black Duck - The Everlasting Chinese Classic Folk Songs DTS-ES [WAV]
2020-04-26 20:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.68 MB3 ปี1531200redreqour
[Chinese Music] Man Li (Money) - Because I Love You DSD [WAV]
2020-04-26 18:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
544.23 MB3 ปี438200redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Test Voice 2 DXD [WAV]
2020-04-26 11:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
702.36 MB3 ปี444600redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Beautiful Memories 3CD [WAV]
2020-04-26 09:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.23 GB3 ปี6040900redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Best Of All Love DTS-5.1 Surround [DTS]
2020-04-26 07:50:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
594.45 MB3 ปี1743500redreqour
[Chinese Music] Yang Yuying - Because of you [Ape]
2020-04-23 03:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
261.61 MB3 ปี121800redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Back To The Future (Taiwan Old Song) [WAV]
2020-04-23 03:11:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
388.36 MB3 ปี58001redreqour
[Chinese Music] Man Li (Money) - Behind The Starlight DSD [WAV]
2020-04-23 03:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
598.94 MB3 ปี59400redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - I Am Kan Kan [WAV]
2020-04-23 03:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
399.58 MB3 ปี411400redreqour
[Chinese Music] Xiao Wen - Dialogue IV [WAV]
2020-04-23 02:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
475.06 MB3 ปี44600redreqour
[Chinese Music] Zheng Ying Fen - Untill You'll Be Back Someday DSD [WAV]
2020-04-23 02:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
529.51 MB3 ปี54200redreqour
[Chinese Music] Chang An - Da Ma Hua... DTS-ES [WAV]
2020-04-23 02:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.71 MB3 ปี1514500redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Lonely Hurt Love HQCD [WAV]
2020-04-23 02:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
599.57 MB3 ปี35800redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Fei Tian 3 DTS-ES [WAV]
2020-04-23 02:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.36 MB3 ปี154500redreqour