สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] VA - Old Shanghai • Classic Old Songs 2CD [WAV]
2019-12-19 16:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.07 GB4 ปี530500redreqour
[Chinese Music] Lin Shan - Blue Rose [WAV]
2020-03-31 17:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
494.44 MB3 ปี512600redreqour
[Chinese Music] Tong Fei - Listen DSD [WAV]
2019-07-04 08:25:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
398.52 MB4 ปี17900redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI No.1 Top Ten Fever Love Songs DTS-ES 2CD [WAV]
2019-12-08 15:30:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB4 ปี3644200redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - Song Selection [WAV]
2019-07-09 09:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
633.12 MB4 ปี182200redreqour
VA - Lounge Love Songs HD Gold Disc 2CD [WAV]
2018-05-28 08:12:31 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.45 GB5 ปี4425300redreqour
[Chinese Music] VA - Fever Temptation Of A Woman DTS-ES 2CD [WAV]
2019-12-22 10:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.34 GB4 ปี3419300redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Be with You DTS [WAV]
2019-07-08 06:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
523.60 MB4 ปี1512000redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Audiophile DTS-ES [WAV]
2019-09-07 09:27:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
506.18 MB4 ปี1638800redreqour
[Chinese Music] Wang Xinya - Shi Yi Qing Yao DSD [WAV]
2019-11-11 10:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
510.90 MB4 ปี338100redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - Thanks For Accepting My Love DTS [WAV]
2019-08-04 13:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
564.51 MB4 ปี1532300redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - The Story Of Spring . Long Great Wall [WAV]
2019-07-06 08:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
681.47 MB4 ปี55200redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Buddhist Music HQCD [WAV]
2019-07-10 06:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
802.03 MB4 ปี539800redreqour
[Chinese Music] Tan Jing - On The Tap Of Dong Mountain [WAV]
2019-09-08 09:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
698.55 MB4 ปี45600redreqour
[Chinese Music] VA - Female Voices HQCD [WAV]
2019-08-04 18:29:22 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
612.69 MB4 ปี413500redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - Thoughts Under The Moonlight [WAV]
2019-07-06 08:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.80 MB4 ปี55100redreqour
[Chinese Music] Yao Ying Ge - Think DTS-ES [WAV]
2019-12-22 11:55:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
545.05 MB4 ปี163300redreqour
[Chinese Music] Chen Ling Yu - Night Moon (LPCD) [FLAC]
2019-08-04 18:35:49 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
449.54 MB4 ปี37400redreqour
[Chinese Music] Young Man Li - Spring Of North Country DSD [WAV]
2020-06-15 23:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
544.31 MB3 ปี414500redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei - I'm Crazy For The Songs DTS-ES [WAV]
2020-03-20 12:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.44 MB3 ปี142900redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Sadness DTS-ES [WAV]
2019-09-13 16:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
525.48 MB4 ปี1421200redreqour
[Chinese Music] JChen Jie Li - A Road With Confidante DSD [WAV]
2019-07-27 06:55:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
580.88 MB4 ปี414400redreqour
[Chinese Music] Man Li - Winter [WAV]
2019-10-06 08:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
541.84 MB4 ปี57400redreqour
[Chinese Music] VA - The Dancing Girl From IZU [WAV]
2019-08-01 18:23:15 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
616.21 MB4 ปี410900redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 2 DTS [WAV]
2023-03-10 06:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
685.33 MB7 เดือน1786610redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Acacia Emotional HQCD [WAV]
2019-11-01 15:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
593.30 MB4 ปี335600redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Audition DSD [WAV]
2019-10-03 01:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
750.93 MB4 ปี1914700redreqour
[Chinese Music] Wu Fei Fan - Lovesickness DTS-ES [WAV]
2019-10-24 09:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
451.47 MB4 ปี1513600redreqour
[Chinese Music] Yu Ping - Shanghai Lover DTS-ES [WAV]
2019-07-16 06:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
530.54 MB4 ปี157200redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Love Song Collection K2HD (24-bit 100 kHz Mastering) 8CD [WAV]
2023-04-21 04:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
3.38 GB5 เดือน264,81720redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Nostalgic Songs 24K Gold Disc 2CD [WAV]
2020-01-22 07:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.06 GB3 ปี1033600redreqour
[Chinese Music] VA - Platinum Love Songs [WAV]
2019-12-22 12:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
725.66 MB4 ปี410700redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Best TV Movie Golden Melody DTS-ES [WAV]
2021-10-22 10:40:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
546.51 MB2 ปี141,45610redreqour
[Chinese Music] VA - Test Machine No.37 K2HD [WAV]
2019-10-16 19:24:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
744.17 MB4 ปี434200redreqour
[Chinese Music] VA - Moonset Bar HD [WAV]
2019-11-28 02:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
609.59 MB4 ปี1629400redreqour
[Chinese Music] VA - Audition Collection · Test Machine No.11 HDCD [FLAC]
2020-01-22 06:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
410.96 MB3 ปี385900redreqour
[Chinese Music] Zeng Li & Wang Xinya - The Heart Sutra [WAV]
2020-03-20 11:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
474.95 MB3 ปี48100redreqour
[Chinese Music] Wei Xin Yu - Chinese Painting and Calligraphy DTS-ES [WAV]
2023-05-29 03:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
639.41 MB4 เดือน1852510redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Folk Love [WAV]
2020-04-10 18:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
577.04 MB3 ปี444500redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Famous Song Selection SACD (Limited Edition) [WAV]
2019-08-27 01:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
514.40 MB4 ปี547200redreqour
[Chinese Music] Tang Dai Wei - Encountor [WAV]
2022-11-04 06:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.39 MB11 เดือน348710redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - Golden Legend DSD [WAV]
2019-12-23 11:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
622.10 MB4 ปี410700redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - A Voice Inebriate 3 [WAV]
2019-09-02 16:36:15 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
521.90 MB4 ปี39000redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Golden Calling BSCD [WAV]
2020-02-03 12:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
596.36 MB3 ปี59900redreqour
[Chinese Music] Lin Xia - The Best Songs [WAV]
2019-07-24 09:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
615.65 MB4 ปี34900redreqour
[Chinese Music] Tang Jin - Chun Jiang Qiu Shui DTS-ES [WAV]
2019-08-28 12:35:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
513.78 MB4 ปี1321900redreqour
[Chinese Music] Lin Xia - Way Gesang Hua [WAV]
2019-07-14 15:38:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
665.34 MB4 ปี33800redreqour
[Chinese Music] Zeng Li - The Great Compassion Mantra [WAV]
2019-07-21 03:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
471.30 MB4 ปี56100redreqour
[Chinese Music] Tan Jing - Collection Songs Of The TV Works [FLAC]
2019-08-28 08:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
284.26 MB4 ปี1634000redreqour
[Chinese Music] Yun Fei Fei - This Life Have Reason [WAV]
2019-07-17 05:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.51 MB4 ปี1418200redreqour