สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] VA - Taste LP Vocal Series 4 DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:20:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
724.23 MB3 ปี2014200redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Poetry DTS-ES [WAV]
2020-01-01 14:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
761.92 MB4 ปี2037000redreqour
[Chinese Music] Long Meizi - Is To Make You Beautiful DTS-ES [WAV]
2019-08-03 07:47:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
679.01 MB4 ปี2013700redreqour
[Chinese Music] Adia Chan - Tian Ya Ge Nu K2HD [WAV]
2019-10-09 16:01:23 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
525.50 MB4 ปี2026900redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Audition DSD [WAV]
2019-10-03 01:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
750.93 MB4 ปี1914700redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Red Folk Song DSD 4CD [WAV]
2022-09-22 12:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.65 GB1 ปี192,02240redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - Yang Yu Ying Featured [WAV]
2020-01-22 09:02:23 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
670.48 MB3 ปี1915100redreqour
[Chinese Music] Yin Xiu Mei - Rebirth of Legend DTS-ES [WAV]
2019-11-03 00:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.65 MB4 ปี197300redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Tsai Chin Greatest Hits (XRCD + SHMCD) [WAV]
2019-11-29 07:21:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
727.66 MB4 ปี1919800redreqour
[Chinese Music] Annabelle Lui - Annabelle (Original Album Reissue) [SACD-ISO / SACD-WAV]
2019-06-26 10:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
3.64 GB4 ปี195500redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - You Can Hear The Difference DTS-ES6.1 [WAV]
2019-07-23 19:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
771.17 MB4 ปี196900redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - Song Selection [WAV]
2019-07-09 09:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
633.12 MB4 ปี182200redreqour
[Chinese Music] Wei Xin Yu - Chinese Painting and Calligraphy DTS-ES [WAV]
2023-05-29 03:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
639.41 MB4 เดือน1852510redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong VS Jiang Zhimin - Test Voice Equipment AMCD [WAV]
2019-07-24 11:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
666.89 MB4 ปี1824700redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test III (Injury Male) DXD [WAV]
2019-12-18 17:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
702.05 MB4 ปี181,03600redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Red Power DTS-ES [WAV]
2023-01-18 03:09:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.78 MB8 เดือน1822101redreqour
[Chinese Music] Yun Fei Fei - Yun Fei Fei Album DTS [WAV]
2019-07-21 03:56:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
701.22 MB4 ปี186600redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Audition ● The Voice Of Vegazhang DTS-ES [WAV]
2019-07-25 18:59:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
724.60 MB4 ปี1823101redreqour
[Chinese Music] VA - Test Voice Sound Of Nature Prairie Love DTS-ES [WAV]
2020-09-10 22:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
709.00 MB3 ปี1858100redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test IV (Lonely Woman) DTS [WAV]
2019-10-18 08:03:02
694.85 MB4 ปี1855900redreqour
[Chinese Music] VA - Shock Male Vocal DSD [WAV]
2019-11-13 16:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
736.66 MB4 ปี1841400redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Test Voice Tong Li DTS [WAV]
2020-02-23 17:37:02
754.24 MB3 ปี181,16800redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - No Love No More (vinyl CD) [WAV]
2020-04-04 08:55:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
724.17 MB3 ปี1825400redreqour
[Chinese Music] Yu Fei - Water-like Sweet Songs (Vinyl CD) [WAV]
2019-07-31 18:51:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
684.24 MB4 ปี1827400redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Red Folk Song LPCD45 [WAV]
2019-07-09 04:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
690.67 MB4 ปี186500redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - The Morning Say Farewell 2CD [FLAC]
2019-07-04 17:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
390.60 MB4 ปี1814200redreqour
[Chinese Music] VA - Audition Teana Love of The Grassland DTS-ES [WAV]
2020-01-19 03:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
708.98 MB4 ปี1862200redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Carefully Selected · Ace of Female Voice DSD [WAV]
2019-07-16 06:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
734.80 MB4 ปี1812800redreqour
[Chinese Music] Chen Sisi - Chinese Dream 2CD In 1CD DTS [WAV]
2019-10-26 15:12:32 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
687.11 MB4 ปี1828500redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Drunk Red Tone DSD (vinyl CD) [WAV]
2019-07-06 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
580.26 MB4 ปี1812200redreqour
[Chinese Music] Chang An - Note Book (A2HD HQCD) [WAV]
2019-06-30 07:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.47 GB4 ปี1814100redreqour
[Chinese Music] A Mu Gu Leng - Princess of Himalaya DSDH [WAV]
2022-11-02 14:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
630.56 MB11 เดือน1850710redreqour
[Chinese Music] Yao Ying Ge - Tears of Intelligence (Vinyl CD) [WAV]
2019-09-22 11:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
669.06 MB4 ปี1810800redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Gold Tsai Chin [WAV]
2020-03-17 21:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
510.51 MB3 ปี1882100redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Lingering DSD [WAV]
2019-07-24 09:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
728.24 MB4 ปี1812400redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Test Voice DTS-ES6.1 [WAV]
2019-07-09 04:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
654.01 MB4 ปี1810100redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Caution [WAV]
2019-08-14 09:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
777.29 MB4 ปี184000redreqour
[Chinese Music] VA - Pretty Sound Female Voice 2 DTS-ES [WAV]
2019-08-04 19:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
642.16 MB4 ปี1723100redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test I (Magnetic Male) DTS-ES [WAV]
2019-12-05 17:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
714.39 MB4 ปี1744201redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 2 DTS [WAV]
2023-03-10 06:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
685.33 MB7 เดือน1786610redreqour
[Chinese Music] Lin Ye - Night DTS-ES [WAV]
2019-07-14 12:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.50 MB4 ปี175500redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Military Classics In New Versions DTS-ES [WAV]
2019-12-01 12:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
531.80 MB4 ปี1710600redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - Liu Fang Test Machine DTS-ES [DTS]
2019-07-24 09:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
692.73 MB4 ปี174200redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Lonely Tears HQ [WAV]
2019-07-16 06:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
633.64 MB4 ปี1713700redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Test Machine DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
675.05 MB3 ปี176100redreqour
[Chinese Music] Yun Fei Fei - Love Is Hard To Find DTS [WAV]
2019-07-21 04:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.57 MB4 ปี176200redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Tenderness Minor DSD [WAV]
2023-02-10 03:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
619.02 MB8 เดือน1776020redreqour
[Chinese Music] Yang Man - Sea of Tears DSD [WAV]
2019-07-21 02:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
665.76 MB4 ปี1713200redreqour
[Chinese Music] VA - Listen Strength III DTS [WAV]
2020-01-22 12:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
578.55 MB3 ปี1722100redreqour
[Chinese Music] Tan Ning - Love Endless DSD [WAV]
2019-08-25 07:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.52 MB4 ปี1748700redreqour