สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Lei Jia - Dandelion Sky [WAV]
2019-10-16 10:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
471.68 MB4 ปี146200redreqour
[Chinese Music] Yao Ying Ge - Cantonese [WAV]
2019-12-23 10:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
497.16 MB4 ปี49800redreqour
[Chinese Music] VA - Ten Fever Love Song HiFi No.1 DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-03 13:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB4 ปี3426700redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Guangdong And Fujian Elegance DSD [WAV]
2020-04-17 13:51:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
579.65 MB3 ปี558800redreqour
[Chinese Music] Loulan - Legend II DSD [WAV]
2020-08-25 05:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
590.51 MB3 ปี1413900redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - The Way I Do To Make You Love Me Vol.5 [WAV]
2019-07-03 04:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.47 MB4 ปี146200redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 100 Years DTS-ES [WAV]
2019-07-06 07:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
486.58 MB4 ปี143700redreqour
[Chinese Music] VA - Platinum Audition Room No.1 (STS + HD) [WAV]
2020-02-26 14:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
728.69 MB3 ปี351600redreqour
[Chinese Music] Mi Xian - Heavenly Sound And Sky DTS-ES [WAV]
2019-08-13 05:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
598.36 MB4 ปี1512900redreqour
[Chinese Music] Su Man - The Night of Su Man HQII [WAV]
2020-03-05 10:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
579.16 MB3 ปี46200redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - LPCD45 [WAV]
2019-07-06 06:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
585.03 MB4 ปี44000redreqour
[Chinese Music] Tong Li ● Liu Ziling - Red Triple [WAV]
2019-11-17 13:48:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
583.67 MB4 ปี1534300redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Featured ORMCD [WAV]
2019-08-08 06:15:21 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
619.90 MB4 ปี39100redreqour
[Chinese Music] Zheng Yang - Painted Voice DSD [WAV]
2019-08-13 05:39:08 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.79 MB4 ปี49400redreqour
[Chinese Music] Wang Huan - Fragrant Flowers Far Away DSD [WAV]
2019-08-21 07:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
524.53 MB4 ปี49000redreqour
[Chinese Music] VA - Old Shanghai • Classic Old Songs 2CD [WAV]
2019-12-19 16:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.07 GB4 ปี530500redreqour
[Chinese Music] Lin Shan - Blue Rose [WAV]
2020-03-31 17:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
494.44 MB3 ปี512600redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - TEST-CD NO.39 DTS-ES [WAV
2019-08-31 01:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB4 ปี344,47001redreqour
[Chinese Music] Tong Fei - Listen DSD [WAV]
2019-07-04 08:25:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
398.52 MB4 ปี17900redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI No.1 Top Ten Fever Love Songs DTS-ES 2CD [WAV]
2019-12-08 15:30:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB4 ปี3644200redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - Song Selection [WAV]
2019-07-09 09:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
633.12 MB4 ปี182200redreqour
VA - Lounge Love Songs HD Gold Disc 2CD [WAV]
2018-05-28 08:12:31 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.45 GB5 ปี4425300redreqour
[Chinese Music] VA - Fever Temptation Of A Woman DTS-ES 2CD [WAV]
2019-12-22 10:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.34 GB4 ปี3419300redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Be with You DTS [WAV]
2019-07-08 06:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
523.60 MB4 ปี1512000redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Audiophile DTS-ES [WAV]
2019-09-07 09:27:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
506.18 MB4 ปี1638800redreqour
[Chinese Music] Wang Xinya - Shi Yi Qing Yao DSD [WAV]
2019-11-11 10:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
510.90 MB4 ปี338100redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - Thanks For Accepting My Love DTS [WAV]
2019-08-04 13:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
564.51 MB4 ปี1532300redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - The Story Of Spring . Long Great Wall [WAV]
2019-07-06 08:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
681.47 MB4 ปี55200redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Buddhist Music HQCD [WAV]
2019-07-10 06:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
802.03 MB4 ปี539800redreqour
[Chinese Music] Tan Jing - On The Tap Of Dong Mountain [WAV]
2019-09-08 09:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
698.55 MB4 ปี45600redreqour
[Chinese Music] VA - Female Voices HQCD [WAV]
2019-08-04 18:29:22 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
612.69 MB4 ปี413500redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - Thoughts Under The Moonlight [WAV]
2019-07-06 08:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.80 MB4 ปี55100redreqour
[Chinese Music] Yao Ying Ge - Think DTS-ES [WAV]
2019-12-22 11:55:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
545.05 MB4 ปี163300redreqour
[Chinese Music] Chen Ling Yu - Night Moon (LPCD) [FLAC]
2019-08-04 18:35:49 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
449.54 MB4 ปี37400redreqour
[Chinese Music] Young Man Li - Spring Of North Country DSD [WAV]
2020-06-15 23:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
544.31 MB3 ปี414500redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test I (Magnetic Male) DTS-ES [WAV]
2019-12-05 17:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
714.39 MB4 ปี1744201redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei - I'm Crazy For The Songs DTS-ES [WAV]
2020-03-20 12:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.44 MB3 ปี142900redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Sadness DTS-ES [WAV]
2019-09-13 16:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
525.48 MB4 ปี1421200redreqour
[Chinese Music] JChen Jie Li - A Road With Confidante DSD [WAV]
2019-07-27 06:55:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
580.88 MB4 ปี414400redreqour
[Chinese Music] Man Li - Winter [WAV]
2019-10-06 08:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
541.84 MB4 ปี57400redreqour
[Chinese Music] VA - The Dancing Girl From IZU [WAV]
2019-08-01 18:23:15 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
616.21 MB4 ปี410900redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Acacia Emotional HQCD [WAV]
2019-11-01 15:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
593.30 MB4 ปี335600redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Audition DSD [WAV]
2019-10-03 01:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
750.93 MB4 ปี1914700redreqour
[Chinese Music] Wu Fei Fan - Lovesickness DTS-ES [WAV]
2019-10-24 09:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
451.47 MB4 ปี1513600redreqour
[Chinese Music] Yu Ping - Shanghai Lover DTS-ES [WAV]
2019-07-16 06:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
530.54 MB4 ปี157200redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Nostalgic Songs 24K Gold Disc 2CD [WAV]
2020-01-22 07:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.06 GB3 ปี1033600redreqour
[Chinese Music] VA - Platinum Love Songs [WAV]
2019-12-22 12:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
725.66 MB4 ปี410700redreqour
[Chinese Music] VA - Test Machine No.37 K2HD [WAV]
2019-10-16 19:24:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
744.17 MB4 ปี434200redreqour
[Chinese Music] VA - Moonset Bar HD [WAV]
2019-11-28 02:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
609.59 MB4 ปี1629400redreqour
[Chinese Music] VA - Audition Collection · Test Machine No.11 HDCD [FLAC]
2020-01-22 06:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
410.96 MB3 ปี385900redreqour