สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music]Lily Chan - Sings Teresa Live In Hong Kong AQCD [WAV]
2023-06-03 12:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
572.92 MB4 เดือน483810redreqour
[Chinese Music] VA - Ultimate Voice (Collector's Edition) [WAV]
2020-03-19 07:15:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.45 MB3 ปี382100redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Gold Tsai Chin [WAV]
2020-03-17 21:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
510.51 MB3 ปี1882100redreqour
[Chinese Music] Loulan - Legend II DSD (test disc not for sale) [WAV]
2022-08-25 02:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
612.84 MB1 ปี481520redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Classic Opera Aria DTS [WAV]
2021-08-07 18:26:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
576.52 MB2 ปี1681000redreqour
[Chinese Music] VA - Extreme Voice Female I_II_III DTS 3CD [WAV]
2019-11-09 07:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.64 GB4 ปี4279601redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Memoirs [WAV]
2022-06-04 08:33:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.82 MB1 ปี479410redreqour
[Chinese Music] VA - Comfortable Music For Ears DTS [WAV]
2019-11-10 07:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
655.97 MB4 ปี1778700redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - The Top Ten Chinese Songs II DTS-ES [WAV]
2023-02-27 05:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
551.82 MB7 เดือน1577930redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - 20th Century Chinese Pop Music Celebrities [WAV]
2019-09-28 10:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
633.37 MB4 ปี577900redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Hi-Fi Special Edition Folk Songs DTS-ES [WAV]
2019-11-04 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
581.99 MB4 ปี1576200redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Tenderness Minor DSD [WAV]
2023-02-10 03:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
619.02 MB8 เดือน1776020redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Light Exquisite Feelings (Light Motion) K2HD [WAV]
2020-03-08 09:55:02
401.52 MB3 ปี575800redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Perfect Woman Flower 2CD [WAV]
2022-05-31 13:09:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.74 GB1 ปี4675710redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Burning Love DSD [WAV]
2023-02-18 11:19:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
545.68 MB7 เดือน1475600redreqour
[Chinese Music] VA - Fever Red Folk Song HQCD 3CD [WAV]
2019-09-18 21:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.93 GB4 ปี5175600redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Audiophile Ultimate Edition K2HD 2CD [WAV]
2019-11-04 05:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.04 GB4 ปี675000redreqour
[Chinese Music] VA - The Most Perfect Fever Beautiful Sound 10CD [WAV]
2019-09-10 18:12:26 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
6.83 GB4 ปี16474600redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - XRCD Special [WAV]
2019-09-19 09:09:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
727.86 MB4 ปี572300redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Gu Zheng Came Across Tong Li DSD [FLAC]
2021-10-25 23:30:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.97 MB2 ปี371800redreqour
[Chinese Music] Li Si Si - Song of the Lute Player DSD [WAV]
2019-12-19 16:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
571.77 MB4 ปี471400redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Song of Weicheng DSD [WAV]
2020-01-22 08:14:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
593.74 MB3 ปี469400redreqour
[Chinese Music] VA - Most Beautiful Female Vocals [WAV]
2020-03-04 18:20:02
1.34 GB3 ปี3668800redreqour
[Chinese Music] Zhao - TEST-CD No.34 2CD
2020-02-27 13:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.25 GB3 ปี868700redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Love HQCD [WAV]
2022-05-10 03:17:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
448.87 MB1 ปี468620redreqour
[Chinese Music] Loulan - Legend DSD [WAV]
2022-08-28 01:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
579.56 MB1 ปี368010redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - TEST-CD Sun Lu Audition NO.5 DTS [WAV]
2019-08-20 07:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
662.05 MB4 ปี1767100redreqour
[Chinese Music] VA - Love Waves Love Song 1 [WAV]
2020-03-06 06:47:02
766.50 MB3 ปี366900redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.33 DTS-ES 2CD [WAV]
2020-04-19 05:44:02
1.18 GB3 ปี2766800redreqour
[Chinese Music] Xiao Juan - Audition Xiaojuan [WAV]
2019-09-04 20:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
720.65 MB4 ปี366600redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Classic Old Folk Songs DTS-ES 2CD [WAV]
2019-11-28 16:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB4 ปี3666200redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - The Fresh Breeze Blows Gently HQCDII [WAV]
2023-07-16 04:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
395.91 MB2 เดือน466130redreqour
[Chinese Music] Gong Yue VS Yang Manli - Adios Nice Ring Buddha DSD [WAV]
2020-02-15 09:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
474.64 MB3 ปี565100redreqour
[Chinese Music] Li Shuo - Dream In Flowers [WAV]
2019-10-01 10:09:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
512.12 MB4 ปี1464100redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Lonely Whispers BSCD [WAV]
2020-01-23 20:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
513.38 MB3 ปี1663200redreqour
[Chinese Music] VA - Audition Teana Love of The Grassland DTS-ES [WAV]
2020-01-19 03:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
708.98 MB4 ปี1862200redreqour
[Chinese Music] VA - Woman Coffee · HIFI Female 2CD [WAV]
2020-03-06 08:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB3 ปี662000redreqour
[Chinese Music] Zhong Li Yan - Lu Hua Nong BSCD [WAV]
2019-10-27 18:12:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
485.48 MB4 ปี361800redreqour
[Chinese Music] VA - A Person A Title · Test Sound Best Quality DTS-ES [WAV]
2020-03-18 09:41:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
723.69 MB3 ปี1761600redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - Once Again Taste DTS-ES 2CD [DTS]
2023-05-30 15:47:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB4 เดือน3860210redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 3 [WAV]
2019-08-22 05:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
600.18 MB4 ปี359800redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.33 DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-20 20:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.18 GB3 ปี2759400redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Guangdong And Fujian Elegance DSD [WAV]
2020-04-17 13:51:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
579.65 MB3 ปี558800redreqour
[Chinese Music] VA - Test Voice Sound Of Nature Prairie Love DTS-ES [WAV]
2020-09-10 22:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
709.00 MB3 ปี1858100redreqour
[Chinese Music] VA - Vinyl King HIFI Stereo 2CD [WAV]
2019-12-21 06:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.35 GB4 ปี3658100redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Impressive 2014 (annual circulation) 2CD [WAV +CUE]
2023-01-18 02:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.12 GB8 เดือน658110redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Leaving Home LPCD45 [WAV]
2020-02-15 21:04:02
442.03 MB3 ปี658000redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Poetry (K2 + XRCD24) [WAV]
2019-09-23 06:26:02
765.38 MB4 ปี358000redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Popular Small Apple [WAV]
2020-03-02 06:49:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
474.67 MB3 ปี357800redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Parting Of The Fall Selected K2HD 3CD [WAV]
2019-08-21 19:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.21 GB4 ปี1557400redreqour