สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Instrumental Music] Chen Lin - Saxophone Jasmine Flower [WAV]
2019-07-02 16:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.98 MB1 ปี548910redreqour
[Chinese Music] Chang An - Eden of Hope DTS-ES [WAV]
2019-07-02 11:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
500.68 MB1 ปี157810redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Shallow Drunk Life HQCD [WAV]
2019-07-02 08:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
502.40 MB1 ปี47100redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Change My Mind A2HD4HQCD [WAV]
2019-07-02 05:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.19 MB1 ปี156510redreqour
[Chinese Music] Chang An - Red Folk Song · Flower In Rainy Night DTS-ES [DTS]
2019-07-01 08:55:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
639.86 MB1 ปี1827000redreqour
[Chinese Music] Black duck - Unforgettable Voice DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-01 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.13 GB1 ปี325300redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Cantabile Years DTS-ES6.1 [WAV]
2019-07-01 06:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
598.54 MB1 ปี1515500redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Soldiers' Songs Aflame DSD[WAV]
2019-07-01 05:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
529.65 MB1 ปี146100redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Camy Tang Hong Kong Cantonese Songs [WAV]
2019-07-01 05:50:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
680.47 MB1 ปี315800redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Love Songs Vol.1 [WAV]
2019-07-01 05:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
489.95 MB1 ปี512800redreqour
[Chinese Music] Tang Dai Wei - Encountor [WAV]
2019-06-30 18:28:53 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.39 MB1 ปี39010redreqour
[Chinese Music] Chang An - Beautiful Lark LPCD 2CD [WAV]
2019-06-30 16:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB1 ปี817700redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - East Meets West • Guangdong Golden Melody CD1 [WAV]
2019-06-30 16:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
688.83 MB1 ปี524400redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - We Meet Again Teresa Teng DTS-ES6.1 [DTS]
2019-06-30 09:10:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
480.15 MB1 ปี152,83600redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Time Is Like A Dream HQCD [WAV]
2019-06-30 08:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
519.75 MB1 ปี36500redreqour
[Chinese Music] Chang An - Note Book (A2HD HQCD) [WAV]
2019-06-30 07:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.47 GB1 ปี1814100redreqour
[Chinese Music] Chang An - A Small Wish A2HD [WAV]
2019-06-30 06:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
360.37 MB1 ปี1721710redreqour
[Chinese Music] Chang An - Uncommon (Vinyl) [WAV]
2019-06-30 04:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
591.42 MB1 ปี514400redreqour
[Chinese Music] Chang An - Love Deeply A2HD4 HQCD [WAV]
2019-06-30 04:37:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
590.94 MB1 ปี520300redreqour
[Chinese Music] Cao Ying - Wet Kiss SRS + WIZOR [WAV]
2019-06-29 22:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.75 MB1 ปี45300redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - For Years To Come (DSDH) [WAV]
2019-06-29 21:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.62 MB1 ปี43700redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - A Man Loves DTS-ES [WAV]
2019-06-29 21:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
591.09 MB1 ปี164900redreqour
[Chinese Music]Sun Lu - Ten Chinese Great Hits [WAV]
2019-06-29 04:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
607.16 MB1 ปี433400redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Guangdong Classic Oldies 1 [WAV]
2019-06-29 03:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
617.08 MB1 ปี524910redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Love Songs Vol.2 [WAV]
2019-06-29 03:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
532.28 MB1 ปี514410redreqour
[Chinese Music] Bina - The Gentle Kiss Words HQCD [WAV]
2019-06-28 17:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.04 MB1 ปี327100redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Gold Record 1 [WAV]
2019-06-28 08:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.56 MB1 ปี45400redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Will No Period HQCD 2CD [WAV]
2019-06-28 08:09:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.48 GB1 ปี617100redreqour
[Chinese Music] Black Duck - The Sound of Endless DTS-ES [WAV]
2019-06-28 07:30:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
481.47 MB1 ปี156500redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Unbroken Old Love 2 [WAV]
2019-06-28 05:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
496.48 MB1 ปี57910redreqour
[Chinese Music] Bina - Don't Go Home So Late DSD [WAV]
2019-06-28 04:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
593.80 MB1 ปี531300redreqour
[Chinese Music] Black Duck - Listen To The Tenderness HQCD [WAV]
2019-06-27 21:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
449.66 MB1 ปี49100redreqour
[Chinese Music] Black Duck - Goddess Of Mercy In The Heart DSD [FLAC]
2019-06-27 21:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
286.60 MB1 ปี39200redreqour
[Chinese Music] Black Duck - 15th Anniversary of Black Duck HD 2CD [WAV]
2019-06-27 21:35:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB1 ปี612100redreqour
[Chinese Music] Bina - Woman's Thoughts DSD [WAV]
2019-06-27 05:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
603.87 MB1 ปี57900redreqour
[Chinese Music] Bai Xue - Bile Lips Snow Child [WAV]
2019-06-27 05:06:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
602.75 MB1 ปี35300redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - A Dream DSD [WAV]
2019-06-27 04:51:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.99 MB1 ปี36600redreqour
[Chinese Music] Alan Dawa Dolma - Alan Songs DTS [WAV]
2019-06-26 23:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.61 MB1 ปี166600redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Lonely Autumn HQCD [WAV]
2019-06-26 18:33:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
614.23 MB1 ปี158200redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - The Hearth Resembles My Heart DSD (Commemorating 12th Anniversary of Teresa Teng) [WAV]
2019-06-26 17:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.56 MB1 ปี312400redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Affectionate New Folk Songs DSD [WAV]
2019-06-26 12:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
637.48 MB1 ปี33900redreqour
[Chinese Music] Annabelle Lui - Annabelle (Original Album Reissue) [SACD-ISO / SACD-WAV]
2019-06-26 10:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
3.64 GB1 ปี195500redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Best Of All Love DSD [WAV]
2019-06-26 09:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
596.86 MB1 ปี323900redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Four Beauties DTS-ES 2CD [WAV]
2019-06-26 08:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.70 GB1 ปี4425500redreqour
[Chinese Music] Tong Li - 相见恨晚 DSD [WAV]
2019-06-26 07:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
582.82 MB1 ปี1418400redreqour
[Chinese Music] A Mu Gu Leng - Princess of Himalaya DSDH [WAV]
2019-06-26 05:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
630.56 MB1 ปี186300redreqour
[Chinese Music] Chang An - The Past A2HD3+HQCD [WAV]
2019-06-25 07:24:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
650.76 MB1 ปี168600redreqour
[Chinese Music] VA - 2015 Top 10 HI-FI Compilation Albums Of The Year 2CD [WAV]
2019-06-24 03:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.14 GB1 ปี3144210redreqour
[Chinese Music] Chen Juan - Tian Jiao DSD [WAV]
2019-06-24 00:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
535.31 MB1 ปี147900redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - Golden Lei ting HQCD [WAV]
2019-06-21 22:24:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
658.55 MB1 ปี1619200redreqour