สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Snowflake [WAV]
2019-12-22 12:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
424.16 MB8 เดือน411100redreqour
[Chinese Music] Jody Chiang - Emigrated [WAV]
2020-03-03 19:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
423.12 MB5 เดือน420710redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Gold DSD [APE]
2020-05-13 09:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
417.60 MB3 เดือน312710redreqour
[Chinese Music] Li Shuo - First Tasted The Loneliness LPCD45 [WAV]
2019-11-16 00:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
417.56 MB9 เดือน515900redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs HQCD [FLAC]
2019-09-24 13:06:01
416.01 MB11 เดือน349500redreqour
[Chinese Music] Mao A Min - Singing and Living [WAV]
2019-07-14 13:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
413.76 MB1 ปี45200redreqour
[Chinese Music] Timi Zhuo - My Dear DTS-ES [WAV]
2020-06-24 08:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
411.46 MB1 เดือน1316420redreqour
[Chinese Music] VA - Audition Collection · Test Machine No.11 HDCD [FLAC]
2020-01-22 06:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
410.96 MB7 เดือน383410redreqour
[Chinese Music] Ivyan - Wu • Guo [WAV]
2019-11-16 08:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
410.57 MB9 เดือน1229210redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Tore Heart Crack Lung of Love DSD [FLAC]
2020-03-20 12:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
408.78 MB5 เดือน45001redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - The Beauty Songs DSD [WAV]
2019-07-15 09:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
408.40 MB1 ปี511700redreqour
[Chinese Music] Meng Ran - Smiling Mask [WAV]
2019-07-28 09:46:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
403.91 MB1 ปี36500redreqour
[Chinese Music] Yang Yin Yin - Sound From Yin Yin HQCD [FLAC]
2019-09-22 10:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
403.75 MB11 เดือน427900redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Light Exquisite Feelings (Light Motion) K2HD [WAV]
2020-03-08 09:55:02
401.52 MB5 เดือน575811redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - I Am Kan Kan [WAV]
2020-04-23 03:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
399.58 MB3 เดือน411400redreqour
[Chinese Music] Tong Fei - Listen DSD [WAV]
2019-07-04 08:25:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
398.52 MB1 ปี17910redreqour
[Chinese Music] Hong Bai Hui - Much Mulberry [WAV]
2019-07-21 04:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
396.10 MB1 ปี45300redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - The Fresh Breeze Blows Gently HQCDII [WAV]
2019-09-07 15:18:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
395.91 MB1 ปี420200redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Red Folk Song · Flower In Rainy Night [FLAC]
2020-02-21 10:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
395.88 MB6 เดือน416401redreqour
[Chinese Music] Duan Mei Mei - Mold Rain Shade [WAV]
2019-07-04 02:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
394.93 MB1 ปี58210redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - My Song (Purple Silver Alloy AQCD) [WAV]
2019-08-05 11:28:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
393.25 MB1 ปี435610redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - My Song DTS [WAV]
2020-06-01 15:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
392.84 MB2 เดือน1216701redreqour
[Chinese Music] Jenny Tseng - Conifer • Flowers of Shanghai [WAV]
2019-09-14 16:51:45 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
391.46 MB11 เดือน511811redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - The Morning Say Farewell 2CD [FLAC]
2019-07-04 17:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
390.60 MB1 ปี1814202redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Back To The Future (Taiwan Old Song) [WAV]
2020-04-23 03:11:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
388.36 MB3 เดือน57311redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - New Lounge Songs DSD [WAV]
2020-01-18 14:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
387.62 MB7 เดือน539310redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - View The Heart DTS-ES [WAV]
2019-07-15 20:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
381.76 MB1 ปี87010redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Mountains You and Me [WAV]
2019-07-13 21:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
379.90 MB1 ปี539700redreqour
(แจ้) ดนุพล แก้วกาญจน์ 16 เพลงคลาสสิก ชุด ดอกไม้ให้คุณ [FLAC+CUE]
2020-02-10 04:03:02
379.47 MB6 เดือน85,69821redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - The Original I DSD [APE]
2020-01-01 05:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
374.81 MB7 เดือน412710redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Gu Zheng Came Across Tong Li DSD [FLAC]
2019-12-30 13:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.97 MB7 เดือน338510redreqour
[Chinese Music] Ma Xiao Jun - Lonely Poison [WAV]
2019-07-26 18:09:19 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.25 MB1 ปี310610redreqour
[Chinese Music] Agnes Chan - Original 1 (A New Beginning) [WAV]
2019-12-12 16:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.55 MB8 เดือน527210redreqour
[Chinese Music] Wang Yi Xin - Just Love Once DTS-ES [WAV]
2019-11-02 18:17:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.34 MB10 เดือน1188610redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - LPCD45 [Ape]
2019-07-07 23:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.04 MB1 ปี321601redreqour
[Chinese Music] Lin Shu Juan - Golden Love Songs III [APE]
2019-10-27 03:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
368.17 MB10 เดือน512201redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท็อปฮิต 33 [FLAC+CUE]
2019-10-13 06:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
366.77 MB10 เดือน74,43310redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 4 DSD [FLAC]
2019-11-28 02:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
366.10 MB9 เดือน437400redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 3 [FLAC]
2019-09-26 02:38:02
365.08 MB11 เดือน343400redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Mandarin Collection 15 (Japan Denon 24K Gold Disc) [APE]
2019-09-25 10:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
364.18 MB11 เดือน433610redreqour
[Chinese Music] Lin Shu Juan - Golden Love Songs II [APE]
2019-10-28 18:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
362.29 MB10 เดือน59411redreqour
[Chinese Music] Chang An - A Small Wish A2HD [WAV]
2019-06-30 06:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
360.37 MB1 ปี1721711redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Perserverance DSD [FLAC]
2020-02-04 11:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
360.11 MB6 เดือน410901redreqour
[Chinese Music] Meng Lei - Magic Dream HQCD [FLAC]
2019-08-13 09:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
358.05 MB1 ปี323200redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Who With Moon HD [APE]
2019-07-31 07:56:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
357.37 MB1 ปี36701redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - 1.825m [WAV]
2019-07-02 19:05:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
356.41 MB1 ปี16700redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท๊อปฮิต 33 ชุด 2 [FLAC+CUE]
2020-02-20 12:41:01
351.21 MB6 เดือน84,39810redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 5 DSD [FLAC]
2020-02-23 11:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
350.53 MB5 เดือน453110redreqour
[Chinese Music] Lin Xia - Miss You Every Day DSD [WAV]
2020-06-01 13:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
349.12 MB2 เดือน37701redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 20th Century Chinese Pop Music Celebrity Collection [FLAC]
2019-07-09 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
340.24 MB1 ปี55101redreqour