สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Lin Xia - The Best Songs [WAV]
2019-07-24 09:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
615.65 MB1 ปี34901redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Dream Ahead Moon DTS-ES [WAV]
2019-12-22 11:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
561.60 MB8 เดือน164901redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - A Man Loves DTS-ES [WAV]
2019-06-29 21:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
591.09 MB1 ปี164911redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Just Like a Breeze (German Version) [WAV]
2019-07-13 05:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.07 MB1 ปี44900redreqour
[Chinese Music] Dedema - My Roots In The Prairie [WAV]
2019-12-22 10:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.83 MB8 เดือน34900redreqour
[Chinese Music] Yi Jun - The Exclusive Is Love Sing II [WAV]
2019-07-16 07:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
646.28 MB1 ปี54900redreqour
[Chinese Music] VA - Fifteen The Soothing Female Voive Song DTS-ES [WAV]
2019-12-22 11:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
680.82 MB8 เดือน174900redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - The Fresh Breeze Blows Gently DTS-ES [WAV]
2019-07-17 07:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.11 MB1 ปี164800redreqour
[Chinese Music] Qing Yao - Amorous Lady [WAV]
2019-07-24 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
716.54 MB1 ปี174701redreqour
[Chinese Music] Sally Yeh - Sally Yeh LPCD45II [WAV]
2019-07-17 07:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
632.24 MB1 ปี44700redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 100 Years DSD [WAV]
2019-07-06 06:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
621.18 MB1 ปี44601redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - The River of Yaluzangbu DTS-ES [WAV]
2019-10-06 16:58:01
549.22 MB10 เดือน154601redreqour
[Chinese Music] Xiao Wen - Dialogue IV [WAV]
2020-04-23 02:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
475.06 MB3 เดือน44600redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Voice From The Ganges [WAV]
2019-08-05 19:51:02
467.80 MB1 ปี44601redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - The Exclusive Is Love Sing Vol.5 [WAV]
2019-07-09 09:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
609.69 MB1 ปี54600redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Fei Tian 3 DTS-ES [WAV]
2020-04-23 02:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.36 MB3 เดือน154500redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Xin Lu [WAV]
2019-07-10 06:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.61 MB1 ปี34401redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Love Is To Relyon DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-05 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB5 เดือน364411redreqour
[Chinese Music] Dedema - Looking at the Prairie [WAV]
2020-01-22 10:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.84 MB7 เดือน34300redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Song of Taiwan 3 [WAV]
2019-07-10 04:51:06 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
437.80 MB1 ปี44301redreqour
[Chinese Music] Lin Mei - Love Domain DSD [WAV]
2019-07-16 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
540.78 MB1 ปี164301redreqour
[Chinese Music] Shi Yi - Sunshine Lover [WAV]
2019-07-16 06:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
578.95 MB1 ปี34301redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - Liu Fang Test Machine DTS-ES [DTS]
2019-07-24 09:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
692.73 MB1 ปี174200redreqour
[Chinese Music] Zheng Ying Fen - Untill You'll Be Back Someday DSD [WAV]
2020-04-23 02:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
529.51 MB3 เดือน54200redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - The Sky of Women DTS-ES6.1 [WAV]
2019-08-08 19:59:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
489.48 MB1 ปี144201redreqour
[Chinese Music] Lin Yu Ying - Love Song · Victories [WAV]
2019-07-14 13:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
441.58 MB1 ปี44101redreqour
[Chinese Music] Qian Wai Zi - Dialogue III When Pipa Encounter [WAV]
2019-08-05 19:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.37 MB1 ปี54100redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - LPCD45 [WAV]
2019-07-06 06:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
585.03 MB1 ปี44001redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Caution [WAV]
2019-08-14 09:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
777.29 MB1 ปี184001redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 4 [WAV]
2019-07-10 05:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.81 MB1 ปี153901redreqour
[Chinese Music] Bina - Bina Album [WAV]
2019-07-24 08:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
699.70 MB1 ปี33900redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Affectionate New Folk Songs DSD [WAV]
2019-06-26 12:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
637.48 MB1 ปี33901redreqour
[Chinese Music] Lin Xia - Way Gesang Hua [WAV]
2019-07-14 15:38:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
665.34 MB1 ปี33801redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 100 Years DTS-ES [WAV]
2019-07-06 07:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
486.58 MB1 ปี143701redreqour
[Chinese Music] Jiang Qian Ru - The Teana Ballads DSD [WAV]
2019-07-24 09:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
544.17 MB1 ปี143700redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - For Years To Come (DSDH) [WAV]
2019-06-29 21:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.62 MB1 ปี43701redreqour
[Chinese Music] Peng Li Yuan - I Belong To China DTS-HD 2CD-CDA [WAV]
2019-09-13 11:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.62 GB11 เดือน433600redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Chashan Love Songs DSD [WAV]
2019-07-24 08:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.41 MB1 ปี33601redreqour
[Chinese Music] Jiang Lina - Drunk Love DTS-ES [WAV]
2020-05-04 14:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.19 MB3 เดือน153501redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong & Jiang Zhimin - In Order To Meet You DSD [WAV]
2019-12-22 11:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
541.59 MB8 เดือน43500redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - Still Wife [WAV]
2019-07-20 10:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
644.07 MB1 ปี43500redreqour
[Chinese Music] Zhen Lin - Love Me DTS-ES [WAV]
2020-05-04 12:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
589.87 MB3 เดือน163500redreqour
[Chinese Music] Peng Li Yuan - The Original Sounds Century Collection [WAV]
2020-06-01 14:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.12 MB2 เดือน53500redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Moonlight Flower DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
523.58 MB2 เดือน153500redreqour
[Chinese Music] Yao Ying Ge - Think DTS-ES [WAV]
2019-12-22 11:55:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
545.05 MB8 เดือน163300redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Song of Taiwan 5 [WAV]
2019-07-10 02:56:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
433.32 MB1 ปี43301redreqour
[Chinese Music] Ha Bu Er - Waiting for You Come Back [WAV]
2020-03-05 10:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
624.31 MB5 เดือน33300redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Golden Temptation BSCD[WAV]
2020-02-03 11:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
545.49 MB6 เดือน53201redreqour
[Chinese Music] Ding Hong - Girls' Love DSD [WAV]
2019-07-24 08:56:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
592.34 MB1 ปี153200redreqour
[Chinese Music] Fan Tong Zhou - Peerlessly Beautiful II DSD [WAV]
2019-08-14 09:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
637.05 MB1 ปี43101redreqour