สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Meng Ting Wei - Ol' Classic [WAV]
2020-02-07 15:12:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.72 MB1 ปี169710redreqour
[Chinese Music] Loulan - I'm Waiting for You on Narin Lake [WAV]
2020-02-04 07:57:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
586.70 MB1 ปี1516310redreqour
[Chinese Music] Ruth Chen - Recovered [WAV]
2019-11-16 19:55:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
443.84 MB1 ปี314600redreqour
[Chinese Music] Bai Xue - The Heart Of Woman, Woman Dream [WAV]
2019-11-08 18:13:44 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
459.70 MB1 ปี347000redreqour
[Chinese Music] Wang Yi Xin - Just Love Once DTS-ES [WAV]
2019-11-02 18:17:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.34 MB1 ปี1188600redreqour
[Chinese Music] Eer Jia Ming - Daring My Dream BSCD [WAV]
2019-10-28 15:58:50 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
499.10 MB1 ปี510700redreqour
[Chinese Music] Zhong Li Yan - Lu Hua Nong BSCD [WAV]
2019-10-27 18:12:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
485.48 MB1 ปี361800redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Classic Opera Aria DTS [WAV]
2019-10-27 08:39:50 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
576.52 MB1 ปี1617710redreqour
[Chinese Music] Chen Sisi - Chinese Dream 2CD In 1CD DTS [WAV]
2019-10-26 15:12:32 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
687.11 MB1 ปี1828501redreqour
[Chinese Music] Jin Chi - Fascinated DSD [WAV]
2019-10-24 15:39:47 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.30 MB1 ปี543100redreqour
[Chinese Music] Jin Chi - Think Too Much DSD [WAV]
2019-10-24 10:51:33 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
586.44 MB1 ปี331600redreqour
[Chinese Music] V A - 演歌 こころうた 10CD [WAV]
2019-10-22 16:21:29 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
6.05 GB1 ปี118100redreqour
[Chinese Music] Anna Carven - My Funny Valentine (6N sterling silver coating) [WAV]
2019-10-22 15:04:23 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
653.24 MB1 ปี516200redreqour
[Chinese Music] Dedema - My Roots In The Prairie HQCD [WAV]
2019-10-21 18:11:54 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
566.90 MB1 ปี36700redreqour
[Chinese Music] Liu Feng Ping - Famous Songs [WAV]
2019-10-20 14:29:18 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
685.20 MB1 ปี511300redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - Reproduce Sound of Drunk DTS-WAV [WAV]
2019-10-19 14:31:18 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.05 MB1 ปี148100redreqour
[Chinese Music] Liu Feng Ping - Mandarin Song [WAV]
2019-10-18 15:57:49 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
515.79 MB1 ปี521200redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Lost Romance DTS [WAV]
2019-10-15 16:35:51 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
488.78 MB1 ปี138800redreqour
[Chinese Music] Adia Chan - Beside the Seaside, Beside the Sea [WAV]
2019-10-10 16:01:09 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
505.70 MB1 ปี590600redreqour
[Chinese Music] Adia Chan - Tian Ya Ge Nu K2HD [WAV]
2019-10-09 16:01:23 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
525.50 MB1 ปี2026900redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - Shangri-La DTS [WAV]
2019-09-30 08:18:47 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.52 GB1 ปี1547100redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - Lucky Grassland DTS-ES [WAV]
2019-09-19 18:20:50 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
668.59 MB1 ปี179700redreqour
[Chinese Music] Jenny Tseng - Conifer • Flowers of Shanghai [WAV]
2019-09-14 16:51:45 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
391.46 MB1 ปี511800redreqour
[Chinese Music] Jenny Tseng - My Favorite XRCD+SHMCD (limited edition) [WAV]
2019-09-13 18:18:27 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
683.73 MB1 ปี453500redreqour
[Chinese Music] VA - The Most Perfect Fever Beautiful Sound 10CD [WAV]
2019-09-10 18:12:26 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
6.83 GB1 ปี16474600redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - Love Feeled The Air DSD [WAV]
2019-09-05 18:18:13 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
524.38 MB1 ปี149200redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - Liu Fang DSD [WAV]
2019-09-04 18:29:32 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.02 MB1 ปี37900redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - A Voice Inebriate 4 [WAV]
2019-09-03 07:31:48 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.43 MB1 ปี49100redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - A Voice Inebriate 3 [WAV]
2019-09-02 16:36:15 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
521.90 MB1 ปี39000redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - A Voice Inebriate 2 DSD [WAV]
2019-08-21 15:49:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.40 MB1 ปี58500redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - A Voice Inebriate 1 [WAV]
2019-08-21 06:18:20 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.59 MB1 ปี1530600redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - Happiness Prairie DSD [WAV]
2019-08-20 08:05:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
583.13 MB1 ปี518400redreqour
[Chinese Music] VA - The Best Mezzo-Soprano Over The Grassland K2HD 2CD [WAV]
2019-08-19 17:57:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.03 GB1 ปี69500redreqour
[Chinese Music] VA - The Best Mezzo-Sopranos · Greatest Alto Singers In China [WAV]
2019-08-19 07:10:55 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
598.03 MB1 ปี325700redreqour
[Chinese Music] Liang Zi Dan - Purple Voice DSD [APE]
2019-08-18 06:49:43 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
313.10 MB1 ปี526200redreqour
[Chinese Music] Liang Zi Dan - Sisirukou DTS-ES [WAV]
2019-08-18 06:47:45 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
609.50 MB1 ปี1629100redreqour
[Chinese Music] Olivia Tsao - A Song of Missing [FLAC]
2019-08-17 18:09:27 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
266.95 MB1 ปี1225900redreqour
[Chinese Music] Xu Lan Lan - The Geese Flew Far Away HQCD [WAV]
2019-08-17 07:40:59 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
531.70 MB1 ปี548100redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Test Voice DTE-ES 2CD [WAV]
2019-08-16 17:23:23 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.25 GB1 ปี3345110redreqour
[Chinese Music] Zeldan - Look To The Beautiful [WAV]
2019-08-16 07:44:57 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
503.72 MB1 ปี520400redreqour
[Chinese Music] Elaine Chang - Love Longing HDCD [WAV]
2019-08-16 07:14:36 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
652.00 MB1 ปี516700redreqour
[Chinese Music] VA - Sounds Nice · Elegant Emotions 3CD [WAV]
2019-08-15 08:42:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.06 GB1 ปี5437600redreqour
[Chinese Music] Zhou Xuan - On The Waterside DSD [WAV]
2019-08-14 16:03:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
466.99 MB1 ปี426700redreqour
[Chinese Music] Zhou Xuan - My Heart Can Fly DSD [WAV]
2019-08-14 07:40:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
565.14 MB1 ปี1619100redreqour
[Chinese Music] Joey Yung - Little [FLAC]
2019-08-13 17:17:31 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
250.93 MB1 ปี127700redreqour
[Chinese Music] Zheng Yang - Painted Voice DSD [WAV]
2019-08-13 05:39:08 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.79 MB1 ปี49400redreqour
[Chinese Music] Zheng Yang - Daisy DSD (not for sale) [WAV]
2019-08-12 19:05:17 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.83 MB1 ปี37300redreqour
[Chinese Music] Dedema - The Purest Mezzo Soprano of Grassland HQCD 2CD [WAV]
2019-08-10 07:32:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี327000redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Love Song Collection K2HD (24-bit 100 kHz Mastering) 8CD [WAV]
2019-08-09 08:43:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
3.38 GB1 ปี2671520redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Daughter Love (6N sterling silver SQCD) [WAV
2019-08-09 07:16:10 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
616.35 MB1 ปี39000redreqour