สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Chen Xi - Meeting HQCD [WAV]
2021-03-14 06:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.29 MB2 ปี341620redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Featured ORMCD [WAV]
2019-08-08 06:15:21 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
619.90 MB2 ปี39100redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Play & Tasty [WAV]
2019-08-08 05:25:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.56 MB2 ปี57300redreqour
[Chinese Music] Cherry Ma - Fallen Flowers [WAV]
2019-08-07 08:53:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.76 MB2 ปี310900redreqour
[Chinese Music] Cherry Ma - Daylily HDCD [WAV]
2019-08-07 08:45:40 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
574.92 MB2 ปี39600redreqour
[Chinese Music] Lin Ling - Aalbum 1 [WAV]
2019-08-06 07:55:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.01 MB2 ปี56500redreqour
[Chinese Music] Fang Hua - In The Mood For Love [WAV]
2021-03-04 12:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.47 MB2 ปี523501redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Memories Of Youth (Blu-ray BSCD) [WAV]
2019-08-05 18:37:34 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
507.31 MB2 ปี410600redreqour
Mi Xian • A Mu Gu Leng - The Legendary Beauty (HIFI Limited Edition)
2019-08-05 16:02:13 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
684.86 MB2 ปี317600redreqour
[Chinese Music] VA - Audition Five Female Voices 2 DTS-WAV 2CD [WAV]
2021-03-01 11:33:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB2 ปี3240401redreqour
[Chinese Music] VA - Long Voice [WAV]
2019-08-05 05:58:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
697.34 MB2 ปี511700redreqour
[Chinese Music] Chen Ling Yu - Night Moon (LPCD) [FLAC]
2019-08-04 18:35:49 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
449.54 MB2 ปี37400redreqour
[Chinese Music] VA - Female Voices HQCD [WAV]
2019-08-04 18:29:22 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
612.69 MB2 ปี413500redreqour
[Chinese Music] VA - Enchanted Mezzo Soprano DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-04 08:23:30 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB2 ปี307200redreqour
[Chinese Music] VA - Slowly Engraving CD Shocking Vocal 2 · HI-FI Mandarin Classic [WAV]
2019-08-03 18:54:41 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
669.24 MB2 ปี323500redreqour
[Chinese Music] VA - Slowly Engraving CD Shocking Vocal 1 · HI-FI Mandarin Classic [WAV]
2019-08-03 18:51:58 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
736.44 MB2 ปี322100redreqour
[Chinese Music] VA - Top Charts Of The Best Albums No.1 [WAV]
2019-08-02 17:58:53 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB2 ปี3211300redreqour
[Chinese Music] VA - Hong Kong Old Film and Television 2CD [WAV]
2019-08-02 05:38:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.46 GB2 ปี1025300redreqour
[Chinese Music] VA - The Dancing Girl From IZU [WAV]
2019-08-01 18:23:15 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
616.21 MB2 ปี410900redreqour
[Chinese Music] Chen Si Yu - Miss DTS [WAV]
2019-08-01 05:42:39 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.77 MB2 ปี158700redreqour
[Chinese Music] Chen Si Yu - Whispers 3 DTS-ES [WAV]
2019-08-01 05:38:51 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
577.22 MB2 ปี148700redreqour
[Chinese Music] Chen Si Yu - Whispers 4 DTS-ES [WAV]
2019-08-01 05:35:20 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
560.28 MB2 ปี159700redreqour
[Chinese Music] Carpenters - Singles 1969-1981 [SACD-ISO+DVD]
2019-07-31 09:13:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
9.13 GB2 ปี76400redreqour
[Chinese Music] Lily Chen - 15 Fifteen DTS-ES [WAV]
2019-07-31 06:55:04 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.86 MB2 ปี1512300redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - My Innermost Feelings [WAV]
2021-02-10 14:57:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
744.51 MB2 ปี327310redreqour
[Chinese Music] Chyi Yu - Greatest Hits [WAV]
2019-07-30 19:32:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
616.86 MB2 ปี49300redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Woman, Love & Songs (Vinyl CD) [WAV]
2019-07-30 18:20:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
583.03 MB2 ปี511900redreqour
[Chinese Music] VA - 25 Movie Songs [WAV]
2021-02-08 22:58:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
673.42 MB2 ปี552310redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - LiLy Come Face To Face With Chris [WAV]
2019-07-29 15:36:09 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
529.61 MB2 ปี321000redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - The Sky And The Earth (MHQCD) [WAV]
2019-07-29 15:28:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
620.32 MB2 ปี318200redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - Song of Love [WAV]
2019-07-29 06:03:10 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
608.82 MB2 ปี316800redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - Unforgettable Melody DSD [WAV]
2019-07-29 05:45:34 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
538.15 MB2 ปี316700redreqour
[Chinese Music]Lily Chan - Sings Teresa Live In Hong Kong AQCD [WAV]
2021-04-20 09:25:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
572.92 MB2 ปี440330redreqour
[Chinese Music] Meng Ting Wei - No Lover Valentine's Day DTS5.1 [WAV]
2019-07-27 17:56:15 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.10 MB2 ปี148300redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Every Night DSD [WAV]
2021-01-26 15:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
524.95 MB2 ปี498930redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Sound Drunk HD [WAV]
2021-01-26 14:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
616.63 MB2 ปี1643930redreqour
[Chinese Music] JChen Jie Li - A Road With Confidante DSD [WAV]
2019-07-27 06:55:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
580.88 MB2 ปี414400redreqour
[Chinese Music] Ma Xiao Jun - Lonely Poison [WAV]
2019-07-26 18:09:19 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.25 MB2 ปี310600redreqour
[Chinese Music] Ma Xiao Jun - Lonely Poison II [WAV]
2019-07-26 17:42:00 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
553.26 MB2 ปี48500redreqour
[Chinese Music] Ma Xiao Jun - Lonely Poison III DTS-ES [WAV]
2019-07-26 09:30:55 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.20 MB2 ปี157300redreqour
[Chinese Music] Ma Xiao Jun - Old Friend • Lover HQCD [WAV]
2019-07-25 19:52:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
643.85 MB2 ปี511400redreqour
[Chinese Music] VA - Best HIFI Voices OF Chinese (Germany HD 24K Gold Disc) [WAV]
2021-01-20 03:48:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB2 ปี697620redreqour
[Chinese Music] Wang Xin Ya - The Heart Sutra DSD [WAV]
2021-01-18 06:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
475.00 MB2 ปี427010redreqour
[Chinese Music] Wang Xin Ya - The Prajna · Inspiration Guanyin HQCD [WAV]
2019-07-25 07:46:09 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
499.95 MB2 ปี48200redreqour
[Chinese Music] VA - Respiratory Women DSD 2CD [WAV]
2019-07-24 05:53:45 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.07 GB2 ปี106900redreqour
[Chinese Music] Chang An - Da Ma Hua DSD [WAV]
2019-07-23 02:43:44 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
543.83 MB2 ปี55800redreqour
[Chinese Music] Sarah Chen - Lyric Writing Feelings [WAV]
2019-07-22 06:55:50 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
522.78 MB2 ปี46000redreqour
[Chinese Music] Anita Mui - Super Master Series LPCD45 II [WAV]
2019-07-21 19:14:18 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
614.76 MB2 ปี39300redreqour
[Chinese Music] Tong Fei - Listen DSD [WAV]
2019-07-20 17:50:42 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.01 MB2 ปี46600redreqour
[Chinese Music] Tong Fei - National Color Female Voice DSD [WAV]
2019-07-20 09:08:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
587.54 MB2 ปี39700redreqour