สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Guo Yan - Master Yan DSD [WAV]
2019-07-23 20:22:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
586.40 MB4 ปี326801redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 2 [WAV]
2019-07-09 04:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
597.29 MB4 ปี324301redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Songs Audition Days DTS-ES 2CD [DTS]
2020-03-20 12:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB4 ปี3434100redreqour
[Chinese Music] Yang Yin Yin - Sound From Yin Yin HQCD [FLAC]
2019-09-22 10:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
403.75 MB4 ปี427900redreqour
[Chinese Music] Miao Yin Ren - Kite [WAV]
2019-08-11 07:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
323.42 MB4 ปี335700redreqour
[Chinese Music] Chang An - Red Folk Song · Flower In Rainy Night DSD [WAV]
2020-06-15 08:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
613.76 MB4 ปี447610redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - Sakura Tour [WAV]
2019-07-03 19:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.63 MB4 ปี441401redreqour
[Chinese Music] Qiao Wei Yi - Queen of Smooth Jazz HQCD [WAV]
2019-08-17 04:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
672.43 MB4 ปี32,41100redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Stars [WAV]
2019-07-22 10:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
455.67 MB4 ปี526301redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - Test Machine DTS-ES [DTS]
2020-05-24 07:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
767.89 MB4 ปี1838600redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - The Golden Voice By Luo Haiying DSD [WAV]
2020-07-25 06:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.95 MB4 ปี333103redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - In The Distance DSD [WAV]
2020-04-20 18:07:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
560.50 MB4 ปี425100redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - Through The Fragrance Of Life DSD [WAV]
2019-07-31 04:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
427.95 MB4 ปี427100redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - Prairie Passion HQCD [WAV]
2019-08-09 03:31:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
642.88 MB4 ปี319200redreqour
[Chinese Music] VA - Large Plateau LPCD 3CD [WAV]
2018-10-15 18:46:52 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.27 GB4 ปี1513700redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - I Love You So Much DSD [WAV]
2020-06-23 19:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.52 MB4 ปี557510redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - Haiying Legendary HQCD [WAV]
2019-08-09 03:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.54 MB4 ปี421901redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - The Perfume of Flower Accompany You Wherever You Go DSD [WAV]
2020-04-07 19:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
551.18 MB4 ปี431100redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Classic Of Spring Festival Gala DSD (Test Disc) [WAV]
2020-04-06 07:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.43 MB4 ปี344000redreqour
[Chinese Music] Chang An - Red Folk Song · Flower In Rainy Night DTS-ES [DTS]
2019-07-01 08:55:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
639.86 MB4 ปี1827001redreqour
[Chinese Music] Gong Yue VS Yang Manli - Adios Nice Ring Buddha DSD [WAV]
2020-02-15 09:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
474.64 MB4 ปี564701redreqour
[Chinese Music] Chang An - Love Deeply A2HD4 HQCD [WAV]
2019-06-30 04:37:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
590.94 MB4 ปี520301redreqour
[Chinese Music] Chang An - A Small Wish A2HD [WAV]
2019-06-30 06:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
360.37 MB4 ปี1721701redreqour
[Chinese Music] Chang An - Da Ma Hua... DTS-ES [WAV]
2020-04-23 02:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.71 MB4 ปี1514500redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - Thanks For Accepting My Love DTS [WAV]
2019-08-04 13:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
564.51 MB4 ปี1532320redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - My Love Will Never Come Back AQCD [WAV]
2019-08-03 07:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
638.62 MB4 ปี527201redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Magic Tibet Bala DTS [WAV]
2019-07-10 06:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
487.48 MB4 ปี1419801redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Fei Tian 2 DSD [WAV]
2019-07-10 09:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
612.10 MB4 ปี1524901redreqour
[Chinese Music] Yang Man Li - Loving You [WAV]
2019-09-22 10:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
525.52 MB4 ปี525700redreqour
[Chinese Music] Yang Man Li - Dear Lover DSD [WAV]
2019-09-05 20:57:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
541.28 MB4 ปี429500redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Tibetan Songs Audition 2CD [WAV]
2019-12-15 05:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.37 GB4 ปี3732310redreqour
[Chinese Music] Xi Xiulan - Classic Hits 18 24K 2CD [WAV]
2019-07-21 20:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.29 GB4 ปี835200redreqour
[Chinese Music] VA - 4 Large Fever Pop Diva 3CD [WAV]
2020-03-23 16:25:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.32 GB4 ปี1234900redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - 2015 Right Here Waiting DTS-ES [WAV]
2020-04-17 19:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
431.24 MB4 ปี1291610redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Hallelujah [FLAC]
2019-12-15 19:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
175.17 MB4 ปี936700redreqour
[Chinese Music] VA - Fever Old Classic Songs 3CD [WAV]
2019-12-19 23:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.22 GB4 ปี1148710redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Parting Of The Fall Selected K2HD 3CD [WAV]
2019-08-21 19:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.21 GB4 ปี1557400redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 3 DTS [WAV]
2019-07-28 18:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
639.19 MB4 ปี1721701redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 2 DTS [WAV]
2019-07-28 07:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
685.33 MB4 ปี1725501redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 1 DTS [WAV]
2019-08-23 14:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.86 GB4 ปี174,92710redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - East Meets West • Guangdong Golden Melody CD1 [WAV]
2019-06-30 16:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
688.83 MB4 ปี524401redreqour
VA - Lounge Love Songs HD Gold Disc 2CD [WAV]
2018-05-28 08:12:31 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.45 GB4 ปี4425300redreqour
[Chinese Music] VA - Best Hit For The 30 Years DTS-ES 2CD [WAV]
2019-11-16 11:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB4 ปี341,04630redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 3 [WAV]
2019-08-22 05:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
600.18 MB4 ปี359800redreqour
[Chinese Music] Wang Xinya - Love In South China DSD [WAV]
2019-11-12 14:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
531.37 MB4 ปี536210redreqour
[Chinese Music] Wang Feng - Youth Song DTS-ES [WAV]
2019-08-31 04:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
564.01 MB4 ปี1444800redreqour
[Chinese Music] Wang Xinya - Shi Yi Qing Yao DSD [WAV]
2019-11-11 10:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
510.90 MB4 ปี337900redreqour
[Chinese Music] Meng Lei - Magic Dream HQCD [FLAC]
2019-08-13 09:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
358.05 MB4 ปี323200redreqour
[Chinese Music] Meng Lei - Nobody DTS-ES [WAV]
2019-08-12 10:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
578.72 MB4 ปี1428500redreqour
[Chinese Music] VA - Comfortable Music For Ears DTS [WAV]
2019-11-10 07:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
655.97 MB4 ปี1778700redreqour