สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] VA - Large Plateau LPCD 3CD [WAV]
2018-10-15 18:46:52 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.27 GB4 ปี1513701redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - I Love You So Much DSD [WAV]
2020-06-23 19:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.52 MB4 ปี563221redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - Haiying Legendary HQCD [WAV]
2019-08-09 03:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.54 MB4 ปี421901redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - The Perfume of Flower Accompany You Wherever You Go DSD [WAV]
2020-04-07 19:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
551.18 MB4 ปี431100redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Classic Of Spring Festival Gala DSD (Test Disc) [WAV]
2020-04-06 07:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.43 MB4 ปี344400redreqour
[Chinese Music] Gong Yue VS Yang Manli - Adios Nice Ring Buddha DSD [WAV]
2020-02-15 09:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
474.64 MB4 ปี565101redreqour
[Chinese Music] Chang An - Love Deeply A2HD4 HQCD [WAV]
2019-06-30 04:37:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
590.94 MB4 ปี520301redreqour
[Chinese Music] Chang An - A Small Wish A2HD [WAV]
2019-06-30 06:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
360.37 MB4 ปี1721701redreqour
[Chinese Music] Chang An - Da Ma Hua... DTS-ES [WAV]
2020-04-23 02:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.71 MB4 ปี1514500redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - Thanks For Accepting My Love DTS [WAV]
2019-08-04 13:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
564.51 MB4 ปี1532300redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - My Love Will Never Come Back AQCD [WAV]
2019-08-03 07:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
638.62 MB4 ปี527201redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Fei Tian 2 DSD [WAV]
2019-07-10 09:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
612.10 MB4 ปี1524901redreqour
[Chinese Music] Yang Man Li - Loving You [WAV]
2019-09-22 10:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
525.52 MB4 ปี525700redreqour
[Chinese Music] Yang Man Li - Dear Lover DSD [WAV]
2019-09-05 20:57:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
541.28 MB4 ปี429500redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Tibetan Songs Audition 2CD [WAV]
2019-12-15 05:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.37 GB4 ปี3732301redreqour
[Chinese Music] Xi Xiulan - Classic Hits 18 24K 2CD [WAV]
2019-07-21 20:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.29 GB4 ปี835201redreqour
[Chinese Music] VA - 4 Large Fever Pop Diva 3CD [WAV]
2020-03-23 16:25:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.32 GB4 ปี1234901redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - 2015 Right Here Waiting DTS-ES [WAV]
2020-04-17 19:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
431.24 MB4 ปี1291811redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Hallelujah [FLAC]
2019-12-15 19:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
175.17 MB4 ปี937301redreqour
[Chinese Music] VA - Fever Old Classic Songs 3CD [WAV]
2019-12-19 23:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.22 GB4 ปี1148701redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Parting Of The Fall Selected K2HD 3CD [WAV]
2019-08-21 19:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.21 GB4 ปี1557400redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 3 DTS [WAV]
2019-07-28 18:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
639.19 MB4 ปี1721701redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 2 DTS [WAV]
2019-07-28 07:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
685.33 MB4 ปี1725501redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 1 DTS [WAV]
2019-08-23 14:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.86 GB4 ปี175,50510redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - East Meets West • Guangdong Golden Melody CD1 [WAV]
2019-06-30 16:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
688.83 MB4 ปี524401redreqour
VA - Lounge Love Songs HD Gold Disc 2CD [WAV]
2018-05-28 08:12:31 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.45 GB4 ปี4425301redreqour
[Chinese Music] VA - Best Hit For The 30 Years DTS-ES 2CD [WAV]
2019-11-16 11:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB4 ปี341,08320redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 3 [WAV]
2019-08-22 05:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
600.18 MB4 ปี359800redreqour
[Chinese Music] Wang Xinya - Love In South China DSD [WAV]
2019-11-12 14:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
531.37 MB4 ปี536410redreqour
[Chinese Music] Wang Feng - Youth Song DTS-ES [WAV]
2019-08-31 04:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
564.01 MB4 ปี1444801redreqour
[Chinese Music] Wang Xinya - Shi Yi Qing Yao DSD [WAV]
2019-11-11 10:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
510.90 MB4 ปี338100redreqour
[Chinese Music] Meng Lei - Magic Dream HQCD [FLAC]
2019-08-13 09:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
358.05 MB4 ปี323200redreqour
[Chinese Music] Meng Lei - Nobody DTS-ES [WAV]
2019-08-12 10:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
578.72 MB4 ปี1428500redreqour
[Chinese Music] VA - Comfortable Music For Ears DTS [WAV]
2019-11-10 07:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
655.97 MB4 ปี1778701redreqour
[Chinese Music] VA - Women Enjoy [WAV]
2019-12-02 10:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
666.87 MB4 ปี337301redreqour
[Chinese Music] VA - Ultimate Voice (Collector's Edition) [WAV]
2020-03-19 07:15:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.45 MB4 ปี382101redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - LPCD45 [Ape]
2019-07-07 23:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.04 MB4 ปี321601redreqour
[Chinese Music] VA - Extreme Voice Female I_II_III DTS 3CD [WAV]
2019-11-09 07:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.64 GB4 ปี4279601redreqour
[Chinese Music] Michelle Hsieh - You Are The Most Beautiful [WAV]
2019-08-11 04:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
461.51 MB4 ปี529110redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - TEST-CD Sun Lu Audition NO.5 DTS [WAV]
2019-08-20 07:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
662.05 MB4 ปี1767100redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Gold Tsai Chin [WAV]
2020-03-17 21:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
510.51 MB4 ปี1880711redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Audition Faye Wong (Because of Love) DTS-ES [WAV]
2019-11-03 10:20:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB4 ปี321,64610redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Audiophile Ultimate Edition K2HD 2CD [WAV]
2019-11-04 05:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.04 GB4 ปี675011redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Elegant HQCD [FLAC]
2019-12-21 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
431.73 MB4 ปี327500redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - For Attractive Lady LPCD [WAV]
2019-12-31 10:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
532.04 MB5 ปี333810redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - For Attractive LadyⅡ[WAV]
2019-12-22 11:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.73 MB5 ปี1528210redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Missing You Longer Than A Dream DTS [WAV]
2020-06-01 14:15:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
707.39 MB5 ปี1724410redreqour
[Chinese Music] Jiang Zhimin VS Zhou Hong - Sweet Honey DTS 2CD [WAV]
2019-07-19 09:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB5 ปี3032200redreqour
[Chinese Music] Jiang Zhimin VS Zhou Hong - You Are In My Heart Forever DSD [WAV]
2020-03-24 04:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.58 MB5 ปี445900redreqour
[Chinese Music] Han Bao Yi - Gold Sweet Song Album Infatuation Love [WAV]
2020-11-12 09:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
503.22 MB5 ปี432751redreqour