สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Tong Fei - Pretty Sound DSD [WAV]
2019-07-20 06:04:24 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
537.53 MB2 ปี37700redreqour
สว้สดีเพื่อน TT.ทุกท่าน....!
2019-07-16 16:13:49 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
60.80 KB2 ปี1500redreqour
[Chinese Music] Tong Fei - Listen DSD [WAV]
2019-07-04 08:25:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
398.52 MB2 ปี17900redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - 1.825m [WAV]
2019-07-02 19:05:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
356.41 MB2 ปี16700redreqour
[Chinese Music] Tang Dai Wei - Encountor [WAV]
2020-10-19 01:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.39 MB2 ปี329000redreqour
[Chinese Music] Li Na - Roman All Over to Seek Lover HQCD [WAV]
2020-06-27 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
495.53 MB2 ปี423300redreqour
[Chinese Music] Yao Ying Ge - Listen · Live 2018 2CD [WAV]
2020-06-24 03:41:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
847.01 MB2 ปี829700redreqour
[Chinese Music] Yang Man - Young Man Collection [WAV]
2020-06-22 06:48:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
685.21 MB2 ปี412800redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Memoirs [WAV]
2020-06-20 22:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.82 MB2 ปี444010redreqour
[Chinese Music] Timi Zhuo - My Dear DTS-ES [WAV]
2020-06-24 08:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
411.46 MB2 ปี1327500redreqour
[Chinese Music] Chen Fen Lan - Difficult to Separate [APE]
2020-06-15 21:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
257.20 MB2 ปี58900redreqour
[Chinese Music] Cheng Lin - Greater Than Gold [WAV]
2020-05-29 08:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.35 MB2 ปี543400redreqour
[Chinese Music] Cheng Lin - Popular Pieces [WAV]
2020-06-01 09:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
584.83 MB2 ปี59300redreqour
[Chinese Music] Susan Wong - Best Selection 16 [FLAC + SACD-ISO]
2020-05-26 07:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.35 GB2 ปี51,18300redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - Plant Prajna [WAV]
2020-05-24 07:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
463.90 MB2 ปี48200redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Golden Voice (6N纯银SQCD 24BIT-100KHZ) [WAV]
2020-05-17 11:52:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
555.77 MB2 ปี322400redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Where's My Love DSD [WAV]
2020-03-20 05:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
614.67 MB2 ปี522301redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Sweet Jujube (Vinyl CD) [WAV]
2020-03-20 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
456.63 MB2 ปี415500redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - China Voices (BSCD) [WAV]
2020-02-21 09:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.82 MB2 ปี510300redreqour
[Chinese Music] Qi Long - Drunk Acacia DSD [WAV]
2020-02-04 10:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
506.07 MB2 ปี36200redreqour
[Chinese Music] Qi Long - I love You Forever [WAV]
2020-02-03 06:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
485.19 MB2 ปี311600redreqour
[Chinese Music] Qi Long - Waiting For You For So Long [WAV]
2020-06-01 14:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
488.26 MB2 ปี49000redreqour
[Chinese Music] 祁隆 - 唱作集.祁氏神曲 [WAV]
2020-01-21 00:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
580.74 MB2 ปี47800redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Urban Folk DSD [WAV]
2020-01-06 05:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
510.85 MB2 ปี436400redreqour
[Chinese Music] Lin Shan - Amid Old Friends [WAV]
2020-01-22 08:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
512.58 MB2 ปี56700redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Fei Tian 3 DTS-ES [WAV]
2020-04-23 02:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.36 MB2 ปี154500redreqour
[Chinese Music] Lin Shan - Clouds [WAV]
2020-02-03 12:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
496.19 MB2 ปี56700redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - The Original I DSD [APE]
2020-01-01 05:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
374.81 MB2 ปี413000redreqour
[Chinese Music] Meng Ting Wei - Sign Language [WAV]
2019-12-30 17:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
425.37 MB2 ปี510600redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Listen Tsai Chin 1 SQCD [WAV]
2019-12-29 08:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
459.41 MB2 ปี1429400redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Love Burn Grasslands DTS-ES [WAV]
2020-01-14 14:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.10 MB2 ปี146300redreqour
[Chinese Music] Zhang Ye - Smiling Face [WAV]
2020-01-22 12:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
501.10 MB2 ปี46200redreqour
[Chinese Music] Zhang Ye - Greetings From Friends [WAV]
2019-12-25 05:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
522.89 MB2 ปี415800redreqour
[Chinese Music] Liu Jun Er - Cantonese Minor 1 [WAV]
2019-12-26 08:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
713.05 MB2 ปี58600redreqour
[Chinese Music] Yang Man - Feeling Warm The World DSD [WAV]
2019-12-24 02:14:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
613.77 MB2 ปี312400redreqour
[Chinese Music] Yang Man - Tear In Silence DSD [WAV]
2019-12-23 04:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
637.09 MB2 ปี1617800redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - East Meets West • Guangdong Golden Melody CD2 [WAV]
2019-12-20 14:38:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
717.13 MB2 ปี511700redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Thank Heaven [WAV]
2020-01-22 10:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
476.25 MB2 ปี57600redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Snowflake [WAV]
2019-12-22 12:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
424.16 MB2 ปี411100redreqour
[Chinese Music] Dedema - Beautiful Plain, My Hometow HD [WAV]
2020-04-23 01:59:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
577.40 MB2 ปี42700redreqour
[Chinese Music] Black Duck - The Top Duel Of Black Duck (Yang Man VS Fan Tong Zhou) DSD 2CD [WAV]
2020-04-23 01:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB2 ปี327100redreqour
[Chinese Music] VA - Duets Of Prairie's Love Songs DTS-ES [WAV]
2019-12-23 09:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
546.47 MB2 ปี148900redreqour
[Chinese Music] Dedema - My Roots In The Prairie [WAV]
2019-12-22 10:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.83 MB2 ปี35000redreqour
[Chinese Music] Dedema - Looking at the Prairie [WAV]
2020-01-22 10:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.84 MB2 ปี34300redreqour
[Chinese Music] Agnes Chan - Original 1 (A New Beginning) [WAV]
2019-12-12 16:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.55 MB2 ปี527700redreqour
[Chinese Music] Zhao Dan - Those Time DTS-ES[WAV]
2019-12-12 07:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
466.78 MB2 ปี1413100redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Century Superstar·The Best Collection 2CD [WAV]
2019-12-21 17:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB2 ปี64,61900redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Heartbeat DSD [WAV]
2019-12-09 05:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.37 MB2 ปี595800redreqour
[Chinese Music] Zi Wei - Green Island Serenade Original Singing [WAV]
2019-12-08 17:26:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
697.73 MB2 ปี59200redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Back To The Future (Taiwan Old Song) [WAV]
2020-04-23 03:11:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
388.36 MB2 ปี58001redreqour