สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] VA - Women Enjoy [WAV]
2019-12-02 10:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
666.87 MB4 ปี337110redreqour
[Chinese Music] VA - Ultimate Voice (Collector's Edition) [WAV]
2020-03-19 07:15:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.45 MB4 ปี381810redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - LPCD45 [Ape]
2019-07-07 23:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.04 MB4 ปี321600redreqour
[Chinese Music] VA - Extreme Voice Female I_II_III DTS 3CD [WAV]
2019-11-09 07:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.64 GB4 ปี4279610redreqour
[Chinese Music] Michelle Hsieh - You Are The Most Beautiful [WAV]
2019-08-11 04:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
461.51 MB4 ปี528920redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - TEST-CD Sun Lu Audition NO.5 DTS [WAV]
2019-08-20 07:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
662.05 MB4 ปี1767100redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Gold Tsai Chin [WAV]
2020-03-17 21:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
510.51 MB4 ปี1877200redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Audition Faye Wong (Because of Love) DTS-ES [WAV]
2019-11-03 10:20:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB4 ปี321,64410redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Audiophile Ultimate Edition K2HD 2CD [WAV]
2019-11-04 05:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.04 GB4 ปี674801redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Elegant HQCD [FLAC]
2019-12-21 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
431.73 MB4 ปี327200redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - For Attractive Lady LPCD [WAV]
2019-12-31 10:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
532.04 MB4 ปี333710redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - For Attractive LadyⅡ[WAV]
2019-12-22 11:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.73 MB4 ปี1528010redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Missing You Longer Than A Dream DTS [WAV]
2020-06-01 14:15:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
707.39 MB4 ปี1723701redreqour
[Chinese Music] Jiang Zhimin VS Zhou Hong - Sweet Honey DTS 2CD [WAV]
2019-07-19 09:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB4 ปี3032200redreqour
[Chinese Music] Jiang Zhimin VS Zhou Hong - You Are In My Heart Forever DSD [WAV]
2020-03-24 04:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.58 MB4 ปี445910redreqour
[Chinese Music] Han Bao Yi - Gold Sweet Song Album Infatuation Love [WAV]
2019-07-08 04:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
503.22 MB4 ปี426900redreqour
[Chinese Music] Han Bao Yi - Classic Sweet Song Featured 2CD [WAV]
2019-07-07 08:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB4 ปี829310redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Audition Wang · Tenderness Girls DTS 2CD [WAV]
2020-03-17 05:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.43 GB4 ปี3646500redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Faye Classic Love Songs Featured DSD [WAV]
2020-03-14 07:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
624.59 MB4 ปี553300redreqour
[Chinese Music] VA - One Person One Song · Extreme Fever DSD [WAV]
2019-10-30 20:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
711.38 MB4 ปี456400redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Beauty Ears DTS 2CD [WAV]
2019-10-30 18:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB4 ปี301,30600redreqour
[Chinese Music] VA - Journey 1 Partner AQCD 2CD [WAV]
2020-04-23 01:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.26 GB4 ปี3420400redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Ling Sheng You Yang DSD [WAV]
2019-10-20 11:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.00 MB4 ปี324700redreqour
[Instrumental Music] Chen Lin - Saxophone Jasmine Flower [WAV]
2019-07-02 16:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.98 MB4 ปี548900redreqour
[Chinese Music] VA - Test Voice Chinese Calssics DXD [WAV]
2019-10-18 17:23:02
786.10 MB4 ปี351810redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test IV (Lonely Woman) DTS [WAV]
2019-10-18 08:03:02
694.85 MB4 ปี1850510redreqour
[Chinese Music] VA - Absolutely Develop A Fever 17 DSD [WAV]
2020-03-13 06:09:02
625.46 MB4 ปี447810redreqour
[Chinese Music] VA - Zhendian Treasure II 2CD [WAV]
2020-03-10 05:50:02
1.34 GB4 ปี3634800redreqour
ยอดรัก สลักใจ - ซูเปอร์ท๊อปฮิต 1 [FLAC]
2019-08-21 10:46:02
241.08 MB4 ปี511,77100redreqour
[Chinese Music] VA - The Forgotten Old Songs · Crystal Gold Disc 2CD [WAV]
2020-03-16 00:55:02
1.13 GB4 ปี3054200redreqour
[Chinese Music] Lei Jia - Our Chinese Dream DTS-ES [WAV]
2020-03-02 07:48:02
593.22 MB4 ปี1746800redreqour
[Chinese Music] VA - Intoxicating Sweet Song HIFI Love Car [WAV]
2019-10-16 19:11:02
517.22 MB4 ปี340200redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Lonely Lovesickness • Autumn Thoughts DSD [WAV]
2019-10-16 11:22:02
614.15 MB4 ปี1539600redreqour
[Chinese Music] VA - 2016 Car Fever Gold Record [WAV]
2020-03-08 06:54:02
718.17 MB4 ปี337710redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.36 2CD [WAV]
2020-03-08 11:20:02
1.35 GB4 ปี81,20110redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Light Exquisite Feelings (Light Motion) K2HD [WAV]
2020-03-08 09:55:02
401.52 MB4 ปี575801redreqour
[Chinese Music] VA - Taste Vocal STS + HD [WAV]
2019-10-17 08:04:02
609.40 MB4 ปี343210redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.33 DTS-ES 2CD [WAV]
2020-04-19 05:44:02
1.18 GB4 ปี2766810redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Miss DTS-ES [WAV]
2020-01-22 12:43:02
532.37 MB4 ปี1430210redreqour
[Chinese Music] VA - ON.1 Fever Shop DTS 2CD [WAV]
2019-10-16 09:42:02
1.37 GB4 ปี3627700redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Pretty Sound Sensual Allure DTS 3CD [WAV]
2019-10-17 08:02:01
2.23 GB4 ปี5637700redreqour
[Chinese Music] VA - Most Beautiful Female Vocals [WAV]
2020-03-04 18:20:02
1.34 GB4 ปี3668430redreqour
[Chinese Music] Yao Si Ting - Yao Si Ting [WAV]
2019-08-29 07:37:02
705.51 MB4 ปี499810redreqour
[Chinese Music] Yao Si Ting - Walking In The Air DTS-ES [WAV]
2019-08-29 07:40:02
566.64 MB4 ปี151,18400redreqour
[Chinese Music] Yao Si Ting - Miao Ton Hua Yu DTS [WAV]
2019-08-29 07:34:02
575.20 MB4 ปี126,43600redreqour
[Chinese Music] Chen Cailin - Tipsy Red Folk Song [WAV]
2019-10-03 06:00:02
508.29 MB4 ปี525300redreqour
[Chinese Music] Tracy Huang - Ultimate Sound (SACD) [WAV]
2019-10-04 14:49:02
786.98 MB4 ปี541800redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - Hi-End Best Vocal Test Album (purple silver alloy AQCD) [WAV]
2019-08-02 08:29:02
635.70 MB4 ปี384900redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - The Past Remains The Same DSD [WAV]
2019-08-10 07:49:02
625.84 MB4 ปี1644100redreqour
[Chinese Music] Tong Li & Zhao - China's Best Sound (Vinyl CD) [WAV]
2020-03-04 08:54:02
654.99 MB4 ปี161,09010redreqour