สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Han Bao Yi - Classic Sweet Song Featured 2CD [WAV]
2019-07-07 08:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB5 ปี829601redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Audition Wang · Tenderness Girls DTS 2CD [WAV]
2020-03-17 05:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.43 GB5 ปี3646500redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Faye Classic Love Songs Featured DSD [WAV]
2020-03-14 07:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
624.59 MB5 ปี555411redreqour
[Chinese Music] VA - One Person One Song · Extreme Fever DSD [WAV]
2019-10-30 20:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
711.38 MB5 ปี456401redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Beauty Ears DTS 2CD [WAV]
2019-10-30 18:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB5 ปี301,30601redreqour
[Chinese Music] VA - Journey 1 Partner AQCD 2CD [WAV]
2020-04-23 01:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.26 GB5 ปี3420401redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Ling Sheng You Yang DSD [WAV]
2019-10-20 11:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.00 MB5 ปี324700redreqour
[Instrumental Music] Chen Lin - Saxophone Jasmine Flower [WAV]
2020-10-30 16:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.98 MB5 ปี577060redreqour
[Chinese Music] VA - Test Voice Chinese Calssics DXD [WAV]
2019-10-18 17:23:02
786.10 MB5 ปี351801redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test IV (Lonely Woman) DTS [WAV]
2019-10-18 08:03:02
694.85 MB5 ปี1854020redreqour
[Chinese Music] VA - Absolutely Develop A Fever 17 DSD [WAV]
2020-03-13 06:09:02
625.46 MB5 ปี448100redreqour
[Chinese Music] VA - Zhendian Treasure II 2CD [WAV]
2020-03-10 05:50:02
1.34 GB5 ปี3634801redreqour
ยอดรัก สลักใจ - ซูเปอร์ท๊อปฮิต 1 [FLAC]
2019-08-21 10:46:02
241.08 MB5 ปี513,70430redreqour
[Chinese Music] VA - The Forgotten Old Songs · Crystal Gold Disc 2CD [WAV]
2020-03-16 00:55:02
1.13 GB5 ปี3054200redreqour
[Chinese Music] Lei Jia - Our Chinese Dream DTS-ES [WAV]
2020-03-02 07:48:02
593.22 MB5 ปี1747201redreqour
[Chinese Music] VA - Intoxicating Sweet Song HIFI Love Car [WAV]
2019-10-16 19:11:02
517.22 MB5 ปี340201redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Lonely Lovesickness • Autumn Thoughts DSD [WAV]
2019-10-16 11:22:02
614.15 MB5 ปี1539601redreqour
[Chinese Music] VA - 2016 Car Fever Gold Record [WAV]
2020-03-08 06:54:02
718.17 MB5 ปี338000redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.36 2CD [WAV]
2020-03-08 11:20:02
1.35 GB5 ปี81,20501redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Light Exquisite Feelings (Light Motion) K2HD [WAV]
2020-03-08 09:55:02
401.52 MB5 ปี575801redreqour
[Chinese Music] VA - Taste Vocal STS + HD [WAV]
2019-10-17 08:04:02
609.40 MB5 ปี345520redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.33 DTS-ES 2CD [WAV]
2020-04-19 05:44:02
1.18 GB5 ปี2766800redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Miss DTS-ES [WAV]
2020-01-22 12:43:02
532.37 MB5 ปี1430220redreqour
[Chinese Music] VA - ON.1 Fever Shop DTS 2CD [WAV]
2019-10-16 09:42:02
1.37 GB5 ปี3627701redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Pretty Sound Sensual Allure DTS 3CD [WAV]
2019-10-17 08:02:01
2.23 GB5 ปี5637701redreqour
[Chinese Music] VA - Most Beautiful Female Vocals [WAV]
2020-03-04 18:20:02
1.34 GB5 ปี3668801redreqour
[Chinese Music] Yao Si Ting - Yao Si Ting [WAV]
2019-08-29 07:37:02
705.51 MB5 ปี41,01200redreqour
[Chinese Music] Yao Si Ting - Walking In The Air DTS-ES [WAV]
2019-08-29 07:40:02
566.64 MB5 ปี151,18910redreqour
[Chinese Music] Yao Si Ting - Miao Ton Hua Yu DTS [WAV]
2019-08-29 07:34:02
575.20 MB5 ปี126,43910redreqour
[Chinese Music] Chen Cailin - Tipsy Red Folk Song [WAV]
2019-10-03 06:00:02
508.29 MB5 ปี525301redreqour
[Chinese Music] Tracy Huang - Ultimate Sound (SACD) [WAV]
2019-10-04 14:49:02
786.98 MB5 ปี541800redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - Hi-End Best Vocal Test Album (purple silver alloy AQCD) [WAV]
2019-08-02 08:29:02
635.70 MB5 ปี384901redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - The Past Remains The Same DSD [WAV]
2019-08-10 07:49:02
625.84 MB5 ปี1644101redreqour
[Chinese Music] Tong Li & Zhao - China's Best Sound (Vinyl CD) [WAV]
2020-03-04 08:54:02
654.99 MB5 ปี161,10730redreqour
[Chinese Music] Tong Li VS Wang Hao - Toward To Sing Vol.7 DTS-ES [WAV]
2020-03-20 11:51:01
588.77 MB5 ปี1651401redreqour
[Chinese Music] Tong Li - In March BSCD [WAV]
2019-09-26 01:35:01
627.94 MB5 ปี555301redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 3 [FLAC]
2019-09-26 02:38:02
365.08 MB5 ปี343701redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs HQCD [FLAC]
2019-09-24 13:06:01
416.01 MB5 ปี349501redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Test Voice Tong Li DTS [WAV]
2020-02-23 17:37:02
754.24 MB5 ปี181,13230redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Poetry (K2 + XRCD24) [WAV]
2019-09-23 06:26:02
765.38 MB5 ปี356101redreqour
[Chinese Music] Feng Fei Fei - Unforgettable (Yesterday, Today, Forever) K2HD [WAV]
2019-09-22 10:36:02
596.20 MB6 ปี534300redreqour
[Chinese Music] VA - Love Waves Love Song 1 [WAV]
2020-03-06 06:47:02
766.50 MB6 ปี366710redreqour
[Chinese Music] VA - 2015 Annual Favorite Riders Audiophile 2CD [WAV]
2020-02-26 04:59:02
1.34 GB6 ปี361,02901redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Sensual Allure HQCD [WAV]
2019-09-20 03:54:02
603.16 MB6 ปี41,74101redreqour
[Chinese Music] Elva - I love my [heart AV 100 Celebration Edition] (Taiwan version)
2020-03-02 08:51:02
431.52 MB6 ปี636800redreqour
[Chinese Music] Elva - Super Girl Fearless Love (New + Best Selection) [WAV]
2020-02-26 05:55:02
1.43 GB6 ปี1333300redreqour
Tong Li VS Wang Hao - Toward To Sing VOL.7 DSD [WAV]
2020-03-04 08:50:02
589.59 MB6 ปี41,08811redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Folk Song HQCD [WAV]
2019-09-20 21:32:02
597.67 MB6 ปี494901redreqour
[Chinese Music] Tan Jing - Ink Painting (HQCD) [WAV]
2019-08-26 00:02:02
515.11 MB6 ปี433800redreqour
[Chinese Music] VA - The Ten Best Female Fever 2CD [WAV]
2020-03-02 06:45:02
1.46 GB6 ปี81,10220redreqour