สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Gong Yue - Go To The End Of The Heaven [WAV]
2020-08-01 08:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
597.63 MB4 วัน313009redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - The Golden Voice By Luo Haiying DSD [WAV]
2020-07-25 06:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.95 MB1 สัปดาห์333104redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - My Song DTS [WAV]
2020-06-01 15:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
392.84 MB2 เดือน1216703redreqour
[Chinese Music] Peng Li Yuan - The Original Sounds Century Collection [WAV]
2020-06-01 14:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.12 MB2 เดือน53502redreqour
[Chinese Music] Susan Wong - Best Selection 16 [FLAC + SACD-ISO]
2020-05-26 07:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.35 GB2 เดือน51,06822redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - A Thousand Words SACD [WAV
2019-07-16 05:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
856.02 MB1 ปี440102redreqour
[Chinese Music] VA - Fever Temptation Of A Woman DTS-ES 2CD [WAV]
2019-12-22 10:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.34 GB8 เดือน3418801redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Audiophile DTS-ES [WAV]
2019-09-07 09:27:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
506.18 MB11 เดือน1638601redreqour
[Chinese Music] Young Man Li - Spring Of North Country DSD [WAV]
2020-06-15 23:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
544.31 MB1 เดือน414501redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Lover's Heart DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-03 07:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.34 GB1 ปี342,59311redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Suixin Stone HQCDⅡ [WAV]
2019-08-26 11:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
581.98 MB1 ปี144,49611redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Test Machine DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
675.05 MB2 เดือน175401redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - Thunder Attack [WAV]
2020-03-20 10:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
874.63 MB4 เดือน46101redreqour
[Chinese Music] Olivia Tsao - A Song of Missing [FLAC]
2019-08-17 18:09:27 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
266.95 MB1 ปี1222211redreqour
[Chinese Music] Yang Yin Yin - The Favorite People In Life DSD [WAV]
2020-02-04 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
590.24 MB6 เดือน152401redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Tore Heart Crack Lung of Love DSD [FLAC]
2020-03-20 12:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
408.78 MB4 เดือน45001redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - Tenderness Featured [WAV]
2020-06-01 15:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
660.30 MB2 เดือน46401redreqour
[Chinese Music] Long A Mu Gu Leng - Thousand Years of Grassland DTS [WAV]
2020-02-03 12:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
610.93 MB6 เดือน157801redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - Beautiful Voice HQCD [WAV]
2019-08-13 08:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.68 MB1 ปี1618401redreqour
[Chinese Music] VA - The Best Music Hifi 3 HD 2CD [WAV]
2020-06-01 13:53:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB2 เดือน3625601redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Because Miss [WAV]
2020-05-04 09:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
545.38 MB3 เดือน428301redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - The Ultimate Edition 2 [WAV]
2019-08-07 19:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
659.68 MB1 ปี321901redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Popular Red Songs DSD [WAV]
2020-06-22 09:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
607.89 MB1 เดือน316311redreqour
[Chinese Music] VA - Hong Kong Old Film and Television 2CD [WAV]
2019-08-02 05:38:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.46 GB1 ปี1025311redreqour
[Chinese Music] VA - Sweet Songs Classic DTS-ES 2CD [WAV]
2020-06-01 14:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1,014.97 MB2 เดือน3610801redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Red Folk Song 2 [WAV]
2020-03-20 12:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
488.15 MB4 เดือน1410501redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - HI-FI Mandarin Songs 3CD [WAV]
2019-07-15 18:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.29 GB1 ปี5719701redreqour
[Chinese Music] VA - Vinyl King HIFI Stereo 2CD [WAV]
2019-12-21 06:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.35 GB8 เดือน3656321redreqour
(แจ้) ดนุพล แก้วกาญจน์ 16 เพลงคลาสสิก ชุด ดอกไม้ให้คุณ [FLAC+CUE]
2020-02-10 04:03:02
379.47 MB6 เดือน85,69511redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Master Yan DSD [WAV]
2019-07-23 20:22:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
586.40 MB1 ปี326801redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - A Voice Inebriate 4 [WAV]
2019-09-03 07:31:48 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.43 MB1 ปี48311redreqour
[Chinese Music] Chen Xi - Meeting HQCD [WAV]
2019-08-08 16:21:42 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.29 MB1 ปี39501redreqour
[Chinese Music] Peng Li Yuan - My Dear Fellowman [WAV]
2019-08-30 10:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
699.06 MB1 ปี1722211redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Acacia Live DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-24 09:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB1 ปี367701redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Light Exquisite Feelings (Light Motion) K2HD [WAV]
2020-03-08 09:55:02
401.52 MB5 เดือน575801redreqour
[Chinese Music] Eer Jia Ming - Moonlit Night DTS-ES [WAV]
2019-07-13 17:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
532.02 MB1 ปี1512401redreqour
[Chinese Music] VA - Ten Sad Female DTS 2CD [WAV]
2019-12-23 12:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.20 GB8 เดือน3226411redreqour
[Chinese Music] Lei Jia - Township Worry [WAV]
2020-05-04 10:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
459.13 MB3 เดือน135601redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test II (Sexy Girl) DTS-ES [WAV]
2019-12-02 18:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
690.18 MB8 เดือน1736901redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Legendary Youth DTS 2CD [WAV]
2019-12-31 10:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB7 เดือน3014501redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Feast · Voice Color DTS-ES [WAV]
2019-07-24 06:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
615.98 MB1 ปี158701redreqour
[Chinese Music] VA - Fever Red Folk Song HQCD 3CD [WAV]
2019-09-18 21:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.93 GB11 เดือน5175601redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Feast · Fascinated [WAV]
2019-08-13 05:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
459.24 MB1 ปี139901redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - Test Machine DTS-ES [DTS]
2020-05-24 07:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
767.89 MB2 เดือน1838601redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - Folk Songs DSD [WAV]
2020-02-03 09:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
752.99 MB6 เดือน415201redreqour
[Chinese Music] Tan Yan [谭艳] - 只是差一点 3CD [WAV]
2019-08-26 11:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.89 GB1 ปี124,05411redreqour
[Chinese Music] Ha Bu Er - Waiting for You Come Back [WAV]
2020-03-05 10:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
624.31 MB5 เดือน33301redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Wrong Love DSD [WAV]
2019-08-23 16:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
501.67 MB1 ปี53,58711redreqour
[Chinese Music] Yao Si Ting - Walking In The Air DTS-ES [WAV]
2019-08-29 07:40:02
566.64 MB1 ปี151,18421redreqour
[Chinese Music] Li Na - Roman All Over to Seek Lover HQCD [WAV]
2020-06-27 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
495.53 MB1 เดือน411901redreqour