สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Lei Ting - Golden Lei ting HQCD [WAV]
2020-09-06 03:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
658.55 MB3 สัปดาห์1633022redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Famous Song Selection SACD (Limited Edition) [WAV]
2019-08-27 01:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
514.40 MB1 ปี546412redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Golden Calling BSCD [WAV]
2020-02-03 12:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
596.36 MB8 เดือน59902redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Dream Ahead Moon DTS-ES [WAV]
2019-12-22 11:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
561.60 MB10 เดือน164902redreqour
[Chinese Music] Lei Jia - Reed Catkins DSD 2CD [APE]
2019-11-03 18:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.83 MB11 เดือน69702redreqour
Tong Li VS Wang Hao - Toward To Sing VOL.7 DSD [WAV]
2020-03-04 08:50:02
589.59 MB7 เดือน41,08112redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Back To The Future (Taiwan Old Song) [WAV]
2020-04-23 03:11:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
388.36 MB5 เดือน57702redreqour
[Chinese Music] VA - Extreme Voice Female I_II_III DTS 3CD [WAV]
2019-11-09 07:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.64 GB11 เดือน4279602redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Song of Weicheng DSD [WAV]
2020-01-22 08:14:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
593.74 MB8 เดือน468212redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Folk Songs for New Year DSD [WAV]
2020-01-14 13:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
633.38 MB9 เดือน520612redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Charming Shadow III DSD [WAV]
2020-05-04 09:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
603.29 MB5 เดือน155702redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Follow As Shadow DTS-ES [WAV]
2020-01-22 11:46:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.69 MB8 เดือน166302redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Military Classics In New Versions [WAV]
2020-09-01 01:33:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
531.93 MB1 เดือน1713822redreqour
[Chinese Music] VA - Comfortable Music For Ears DTS [WAV]
2019-11-10 07:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
655.97 MB11 เดือน1778702redreqour
[Chinese Music] Chang An - Peaceful DSD [WAV]
2020-02-03 13:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
547.45 MB8 เดือน46802redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Audition Collection · Second Quarter of The Girls Articles DTS 2CD [WAV]
2020-01-19 04:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.12 GB9 เดือน341,58932redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - 2015 Right Here Waiting DTS-ES [WAV]
2020-04-17 19:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
431.24 MB5 เดือน1291612redreqour
[Chinese Music] VA - Beauty Song HQCD (Vinyl) 2CD [WAV]
2019-12-10 18:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB10 เดือน3434402redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - A Thousand Words SACD [WAV
2019-07-16 05:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
856.02 MB1 ปี440102redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Alone Journey DTS-ES [WAV]
2020-05-04 15:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
592.68 MB5 เดือน172902redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Legendary Youth DTS 2CD [WAV]
2019-12-31 10:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB9 เดือน3014702redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Love Barrier & Love Forever DSD [WAV]
2019-11-15 20:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.77 MB11 เดือน41,77102redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Hate Is Deeper Than The Love DSD [WAV]
2020-05-06 20:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
569.72 MB5 เดือน345002redreqour
[Chinese Music] A Mu Gu Leng - Princess of Himalaya DSDH [WAV]
2020-09-28 08:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
630.56 MB1 วัน1887112redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Classic Old Songs II HQCD [WAV]
2020-01-28 17:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
495.55 MB8 เดือน537002redreqour
[Chinese Music] Man Li (Money) - Behind The Starlight DSD [WAV]
2020-04-23 03:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
598.94 MB5 เดือน59402redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - LPCD45 [Ape]
2019-07-07 23:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.04 MB1 ปี321601redreqour
[Chinese Music] Lily - The Beautiful Shade of Flowers HQCD [WAV]
2019-07-11 14:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
592.11 MB1 ปี326101redreqour
[Chinese Music] Duan Mei Mei - Love You Forever DSD [WAV]
2019-07-10 05:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.71 MB1 ปี166311redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Daughter Love (6N sterling silver SQCD) [WAV
2019-08-09 07:16:10 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
616.35 MB1 ปี39011redreqour
[Chinese Music] Jin Chi - Fascinated DSD [WAV]
2019-10-24 15:39:47 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.30 MB1 ปี543111redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 20th Century Chinese Pop Music Celebrity Collection [FLAC]
2019-07-09 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
340.24 MB1 ปี55101redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Sculpting In Time DTS-ES [WAV]
2019-07-10 05:50:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
591.62 MB1 ปี156211redreqour
[Chinese Music] Jiang Lina - Drunk Love DTS-ES [WAV]
2020-05-04 14:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.19 MB5 เดือน153501redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 1 [WAV]
2019-07-09 04:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
632.79 MB1 ปี165211redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - Happiness Prairie DSD [WAV]
2019-08-20 08:05:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
583.13 MB1 ปี518411redreqour
[Chinese Music] Han Bao Yi - Gold Sweet Song Album Infatuation Love [WAV]
2019-07-08 04:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
503.22 MB1 ปี427111redreqour
[Chinese Music] VA - Rainy Season NO.2 DSD [WAV]
2019-09-16 21:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
628.13 MB1 ปี432911redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 3 [WAV]
2019-07-27 23:44:01
561.04 MB1 ปี146901redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Play & Tasty [WAV]
2019-08-08 05:25:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.56 MB1 ปี57301redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 100 Years DSD [WAV]
2019-07-06 06:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
621.18 MB1 ปี44611redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Unparallel Vinyl 2CD [WAV]
2019-08-27 01:25:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1,014.11 MB1 ปี887511redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Waiting For A Sunny Day HQCD [WAV]
2019-07-02 20:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.73 MB1 ปี318911redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Change My Mind A2HD4HQCD [WAV]
2019-07-02 05:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.19 MB1 ปี156511redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 4 [WAV]
2019-07-10 05:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.81 MB1 ปี153901redreqour
[Chinese Music] VA - Pretty Sound Female Voice 2 DTS-ES [WAV]
2019-08-04 19:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
642.16 MB1 ปี1723101redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Charm Vol.4 [WAV]
2019-07-22 08:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
566.87 MB1 ปี45301redreqour
[Chinese Music] VA - Audition Machine Emperor SHM-CD [WAV]
2019-09-16 11:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
735.36 MB1 ปี428111redreqour
[Chinese Music] Gong Yue VS Yang Manli - Adios Nice Ring Buddha DSD [WAV]
2020-02-15 09:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
474.64 MB8 เดือน565101redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Yue Set [WAV]
2019-07-10 01:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
746.30 MB1 ปี324101redreqour