สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Tong Li - The Exclusive Is Love Sing DSD 2CD [WAV]
2019-08-08 20:02:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.13 GB1 ปี1025401redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Gratitude Twelve Years DSD [WAV]
2020-04-30 07:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
741.17 MB9 เดือน430601redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Test Voice DSD [WAV]
2020-03-09 07:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
781.07 MB11 เดือน2120701redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Red Folk Song · Flower In Rainy Night [FLAC]
2020-02-21 10:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
395.88 MB1 ปี416401redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - The Story Of Spring HQCD [WAV]
2019-07-09 06:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
681.54 MB1 ปี57801redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Red Power DTS-ES [WAV]
2020-12-19 22:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.78 MB1 เดือน1818121redreqour
[Chinese Music] Jiang Zhimin VS Zhou Hong - Lovers Forever HQCD [WAV]
2019-07-24 09:21:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
598.67 MB1 ปี49701redreqour
[Chinese Music] Han Xi - Fallen For You DTS-ES [WAV]
2019-07-14 14:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
481.74 MB1 ปี147301redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Dreamer [WAV]
2020-03-20 11:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
644.54 MB11 เดือน413701redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Best Of All Love DSD [WAV]
2019-06-26 09:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
596.86 MB1 ปี323901redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - East Meets West • Guangdong Golden Melody CD1 [WAV]
2019-06-30 16:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
688.83 MB1 ปี524401redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - Melody In Memory II DTS-ES [WAV]
2019-07-03 06:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.90 MB1 ปี1430701redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Time Passing Swiftly Like Flowing Water DSD [WAV]
2020-12-15 14:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
437.88 MB1 เดือน334721redreqour
[Chinese Music] Tong Li & Liu Zilingi - Red Triple (feat. Liu Zhilin) [WAV]
2020-02-04 07:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
583.66 MB1 ปี1539401redreqour
[Chinese Music] Chen Cai Lin - The Past Music About Love DSD [WAV]
2019-09-29 18:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
462.99 MB1 ปี340701redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Tender Sentiment [WAV]
2020-12-15 03:46:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
660.91 MB1 เดือน316921redreqour
[Chinese Music] VA - Three Kingdoms TV Series (Original) [WAV]
2019-10-16 08:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
489.85 MB1 ปี527101redreqour
[Chinese Music] Cherry Ma - Daylily HDCD [WAV]
2019-08-07 08:45:40 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
574.92 MB1 ปี39601redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Wonderland Of Dream DSD [WAV]
2019-07-14 13:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
601.99 MB1 ปี315401redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Love Song Papers HQCD [WAV]
2019-11-19 14:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
695.23 MB1 ปี1632001redreqour
[Chinese Music] Cherry Ma - Fallen Flowers [WAV]
2019-08-07 08:53:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.76 MB1 ปี310901redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - The River of Yaluzangbu DTS-ES [WAV]
2019-10-06 16:58:01
549.22 MB1 ปี154601redreqour
[Chinese Music] Cheng Lin - Popular Pieces [WAV]
2020-06-01 09:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
584.83 MB8 เดือน59301redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Heartbeat DSD [WAV]
2019-12-09 05:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.37 MB1 ปี595801redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Golden Temptation BSCD[WAV]
2020-02-03 11:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
545.49 MB1 ปี53201redreqour
[Chinese Music] Eer Jia Ming - Daring My Dream DSD [WAV]
2019-07-07 08:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.34 MB1 ปี1417601redreqour
[Chinese Music] Fang Hua - In The Mood For Love [WAV]
2019-08-06 07:07:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.47 MB1 ปี59101redreqour
[Chinese Music] Zhao Jing - When Erhu Meet Zhao Jing [WAV]
2019-07-12 21:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
560.53 MB1 ปี417801redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Gold LPCD [WAV]
2020-04-30 10:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
730.82 MB9 เดือน317601redreqour
[Chinese Music] Lin Shu Rong - Jinsheng Yuzhen Nostalgic Songs [WAV]
2020-11-26 05:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.63 MB2 เดือน437331redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Love Songs Vol.2 [WAV]
2019-06-29 03:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
532.28 MB1 ปี514401redreqour
[Chinese Music] Black Duck - 15th Anniversary of Black Duck HD 2CD [WAV]
2019-06-27 21:35:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB1 ปี612101redreqour
[Chinese Music] Black Duck - Goddess Of Mercy In The Heart DSD [FLAC]
2019-06-27 21:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
286.60 MB1 ปี39201redreqour
[Chinese Music] Black Duck - Listen The Buddhist DTS [WAV]
2019-07-03 03:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
572.78 MB1 ปี139401redreqour
[Chinese Music] Black Duck - Listen To The Tenderness HQCD [WAV]
2019-06-27 21:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
449.66 MB1 ปี49101redreqour
[Chinese Music] Black Duck - Red Army Uniform 2 DSD [WAV]
2019-07-09 08:57:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.70 GB1 ปี177101redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Charming Shadow DSD [WAV]
2019-07-03 16:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
637.31 MB1 ปี36201redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Woman, Love & Songs (Vinyl CD) [WAV]
2019-07-30 18:20:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
583.03 MB1 ปี511901redreqour
[Chinese Music] Chang An - The Past A2HD3+HQCD [WAV]
2019-06-25 07:24:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
650.76 MB1 ปี168601redreqour
[Chinese Music] Black duck - Unforgettable Voice DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-01 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.13 GB1 ปี325301redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Charming Shadow II DSD [WAV]
2019-07-09 09:02:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
546.54 MB1 ปี36501redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Folk Songs for New Year DSD [WAV]
2020-01-14 13:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
633.38 MB1 ปี520601redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - We Meet Again Teresa Teng DTS-ES6.1 [DTS]
2019-06-30 09:10:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
480.15 MB1 ปี152,83801redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Charming Shadow III DSD [WAV]
2020-05-04 09:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
603.29 MB9 เดือน155701redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Beautiful Mezzo-Soprano Of The Sky [WAV]
2020-06-05 15:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
655.80 MB8 เดือน413601redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Featured · favorite people [WAV]
2019-07-03 03:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
656.94 MB1 ปี37901redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Right Here Waiting A2HD4HQCD [WAV]
2019-07-31 18:49:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.91 MB1 ปี522001redreqour
[Chinese Music] Han Bao Yi - This Is Tender Lovel (vinyl) 2CD [WAV]
2019-07-09 04:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
969.05 MB1 ปี3411001redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Golden Ears (Vinyl CD) [WAV]
2019-07-03 16:52:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
701.80 MB1 ปี37701redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Soft Voice Days 2CD [WAV]
2019-07-25 09:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.39 GB1 ปี643501redreqour