สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Sun Lu - View The Heart DTS-ES [WAV]
2019-07-15 20:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
381.76 MB1 ปี87001redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Leaving Home LPCD45 [WAV]
2020-02-15 21:04:02
442.03 MB8 เดือน658001redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 3 [FLAC]
2019-09-26 02:38:02
365.08 MB1 ปี343401redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - The Story Of Spring HQCD [WAV]
2019-07-09 06:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
681.54 MB1 ปี57801redreqour
[Chinese Music] Lin Yu Ying - Endless love [WAV]
2019-07-14 14:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
449.91 MB1 ปี167001redreqour
[Chinese Music] VA - HiFi Fever World (Bass Area) DTS 2CD [WAV]
2019-12-10 11:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB11 เดือน3025901redreqour
[Chinese Music] Li Jiang Xiao Qian - Wind Blowing 2CD [WAV]
2019-07-11 03:09:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.03 GB1 ปี820001redreqour
[Chinese Music] Jiang Zhimin VS Zhou Hong - Lovers Forever HQCD [WAV]
2019-07-24 09:21:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
598.67 MB1 ปี49701redreqour
[Chinese Music] Han Xi - Fallen For You DTS-ES [WAV]
2019-07-14 14:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
481.74 MB1 ปี147301redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong & Jiang Zhimin - In Order To Meet You DSD [WAV]
2019-12-22 11:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
541.59 MB10 เดือน43501redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Red Slow Roll · Crazy Tide HD [WAV]
2019-07-22 09:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
458.99 MB1 ปี36301redreqour
[Chinese Music] Meng Ran - Meng Ran DTS-ES [WAV]
2019-07-25 20:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
564.32 MB1 ปี165801redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - A Voice Inebriate 2 DSD [WAV]
2019-08-21 15:49:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.40 MB1 ปี58511redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Dreamer [WAV]
2020-03-20 11:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
644.54 MB7 เดือน413701redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Best Of All Love DSD [WAV]
2019-06-26 09:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
596.86 MB1 ปี323901redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - East Meets West • Guangdong Golden Melody CD1 [WAV]
2019-06-30 16:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
688.83 MB1 ปี524401redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - Melody In Memory II DTS-ES [WAV]
2019-07-03 06:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.90 MB1 ปี1430701redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Safflower Rain DTS-ES [WAV]
2019-07-22 05:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.02 MB1 ปี146101redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Time Passing Swiftly Like Flowing Water DSD [WAV]
2019-07-15 10:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
437.88 MB1 ปี310601redreqour
[Chinese Music] Lin Shu Juan - Golden Love Songs III [APE]
2019-10-27 03:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
368.17 MB1 ปี512201redreqour
[Chinese Music] Olivia Tsao - A Song of Missing [FLAC]
2019-08-17 18:09:27 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
266.95 MB1 ปี1222301redreqour
[Chinese Music] Tong Li & Liu Zilingi - Red Triple (feat. Liu Zhilin) [WAV]
2020-02-04 07:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
583.66 MB9 เดือน1539401redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Dream Ahead Moon DTS-ES [WAV]
2019-12-22 11:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
561.60 MB10 เดือน164901redreqour
[Chinese Music] Chen Cai Lin - The Past Music About Love DSD [WAV]
2019-09-29 18:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
462.99 MB1 ปี340701redreqour
[Chinese Music] Lei Jia - Reed Catkins DSD 2CD [APE]
2019-11-03 18:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.83 MB1 ปี69901redreqour
[Chinese Music] Cherry Ma - Daylily HDCD [WAV]
2019-08-07 08:45:40 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
574.92 MB1 ปี38911redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Wonderland Of Dream DSD [WAV]
2019-07-14 13:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
601.99 MB1 ปี315401redreqour
Tong Li VS Wang Hao - Toward To Sing VOL.7 DSD [WAV]
2020-03-04 08:50:02
589.59 MB8 เดือน41,08711redreqour
[Chinese Music] VA - 2018 Best Female Voice Of The Year DTS-ES [WAV]
2019-07-28 15:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.31 GB1 ปี3424001redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Love Song Papers HQCD [WAV]
2019-11-19 14:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
695.23 MB11 เดือน1632001redreqour
[Chinese Music] Cherry Ma - Fallen Flowers [WAV]
2019-08-07 08:53:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.76 MB1 ปี39411redreqour
[Chinese Music] Yang Yin Yin - The Favorite People In Life DSD [WAV]
2020-02-04 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
590.24 MB9 เดือน1510511redreqour
[Chinese Music] VA - Journey 1 Partner AQCD 2CD [WAV]
2020-04-23 01:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.26 GB6 เดือน3420401redreqour
[Chinese Music] VA - Love In Sweet Songs · Top Hi-Fi Version 2CD [WAV]
2019-11-18 18:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB1 ปี3245211redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Tore Heart Crack Lung of Love DSD [FLAC]
2020-03-20 12:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
408.78 MB7 เดือน45001redreqour
[Chinese Music] VA - Annual Extreme Hi-Fi Songs VII DSD [WAV]
2020-02-24 14:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
612.38 MB8 เดือน455301redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - The River of Yaluzangbu DTS-ES [WAV]
2019-10-06 16:58:01
549.22 MB1 ปี154601redreqour
[Chinese Music] VA - 2007 Ten Big Fever The Photograph Record DSD [WAV]
2020-08-20 05:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.15 MB2 เดือน1579521redreqour
[Chinese Music] Chang An - Red Folk Song · Flower In Rainy Night DTS-ES [DTS]
2019-07-01 08:55:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
639.86 MB1 ปี1827001redreqour
[Chinese Music] VA - Difficult To Continue Love 2CD [WAV]
2019-12-18 08:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB10 เดือน3024801redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 5 DSD [FLAC]
2020-02-23 11:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
350.53 MB8 เดือน453611redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Heartbeat DSD [WAV]
2019-12-09 05:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.37 MB11 เดือน595801redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Golden Temptation BSCD[WAV]
2020-02-03 11:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
545.49 MB9 เดือน53201redreqour
[Chinese Music] Eer Jia Ming - Daring My Dream DSD [WAV]
2019-07-07 08:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.34 MB1 ปี1417601redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 6 DSD [WAV]
2020-02-21 12:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
527.99 MB8 เดือน31,05211redreqour
[Chinese Music] VA - Fever 30 Years DTS-ES 2CD [WAV]
2020-01-20 10:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.37 GB9 เดือน381,22011redreqour
[Chinese Music] Fang Hua - In The Mood For Love [WAV]
2019-08-06 07:07:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.47 MB1 ปี58811redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Chasing Dreams DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:18:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.52 MB5 เดือน1612701redreqour
[Chinese Music] Ming Yue - Gorgeous Legends DSD [WAV]
2019-08-14 06:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.91 MB1 ปี1533401redreqour
[Chinese Music] VA - Listen Strength III DTS [WAV]
2020-01-22 12:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
578.55 MB9 เดือน1722101redreqour