สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Teresa Teng - Love Song Collection K2HD (24-bit 100 kHz Mastering) 8CD [WAV]
2023-04-21 04:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
3.38 GB1 เดือน264,659150redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Digital Extreme Definition · Endless Love DTS-ES [WAV]
2023-06-01 14:49:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
507.00 MB6 วัน14966120redreqour
[Chinese Music] Zhao - Bass Vocal (Purple silver alloy) AQCD [WAV]
2023-01-26 04:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
524.96 MB4 เดือน41,59480redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - My Innermost Feelings [WAV]
2023-03-10 17:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
744.51 MB3 เดือน347380redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Purple Lotus DSD [WAV]
2023-03-08 10:38:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
496.30 MB3 เดือน586770redreqour
[Chinese Music] VA - 2007 Ten Big Fever The Photograph Record DSD [WAV]
2022-08-25 13:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.15 MB10 เดือน152,67370redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Every Night DSD [WAV]
2023-02-21 02:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
524.95 MB3 เดือน43,98670redreqour
[Chinese Music] Mao A Min - Huge Sky DSDH [WAV]
2023-05-29 03:19:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.73 MB1 สัปดาห์477870redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Top Ten Chinese Gold Songs DTS-ES [WAV]
2022-12-25 00:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
537.60 MB5 เดือน141,83960redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Purple Tone Quiet Rhyme DSD [WAV]
2023-02-15 19:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
474.26 MB4 เดือน346560redreqour
[Chinese Music] Zhou Xuan - On The Waterside DSD [WAV]
2023-05-23 02:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
466.99 MB2 สัปดาห์484160redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - The Top Ten Chinese Songs II DTS-ES [WAV]
2023-02-27 05:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
551.82 MB3 เดือน1572860redreqour
[Chinese Music] VA - Teresa Teng Memorial Album (purple silver alloy AQCD) [WAV]
2022-12-21 10:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
569.61 MB6 เดือน61,65960redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Tenderness Minor DSD [WAV]
2023-02-10 03:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
619.02 MB4 เดือน1772150redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Red Folk Song DSD 4CD [WAV]
2022-09-22 12:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.65 GB9 เดือน191,08650redreqour
[Chinese Music] Tong Li - King of Listeners No.1 (Cantonese Version) DSD [WAV]
2023-01-18 03:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.06 MB5 เดือน161,66750redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 2 DTS [WAV]
2023-03-10 06:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
685.33 MB3 เดือน1783440redreqour
[Chinese Music] Wei Xin Yu - Chinese Painting and Calligraphy DTS-ES [WAV]
2023-05-29 03:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
639.41 MB1 สัปดาห์1845341redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Permanent Voice 3 DSD [WAV]
2023-05-06 20:31:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
466.63 MB1 เดือน347940redreqour
[Chinese Music]Lily Chan - Sings Teresa Live In Hong Kong AQCD [WAV]
2023-06-03 12:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
572.92 MB4 วัน466741redreqour
[Chinese Music] Loulan - Legend II DSD (test disc not for sale) [WAV]
2022-08-25 02:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
612.84 MB10 เดือน478940redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Dream Of Jiangnan DSD [WAV]
2022-09-22 03:33:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
567.79 MB9 เดือน41,46830redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - A Dream DSD [WAV]
2022-10-19 17:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.99 MB8 เดือน335430redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Love HQCD [WAV]
2022-05-10 03:17:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
448.87 MB1 ปี465930redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.38 2CD [WAV]
2022-03-27 12:57:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB1 ปี893720redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Burning Love DSD [WAV]
2023-02-18 11:19:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
545.68 MB3 เดือน1475220redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท๊อปฮิต 33 ชุด 2 [FLAC+CUE]
2021-12-05 07:52:02
351.21 MB1 ปี85,38020redreqour
[Chinese Music] Loulan - Legend DSD [WAV]
2022-08-28 01:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
579.56 MB10 เดือน358520redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Memoirs [WAV]
2022-06-04 08:33:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.82 MB1 ปี478620redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Digital Extreme Definition · Endless Love HQCD [WAV]
2022-03-20 03:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
507.96 MB1 ปี52,37320redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Impressive 2014 (annual circulation) 2CD [WAV +CUE]
2023-01-18 02:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.12 GB5 เดือน657320redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Mandarin Collection 17 (Japan Denon 24K Gold Disc) [WAV]
2021-12-28 12:55:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
617.10 MB1 ปี41,94720redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Hate Is Deeper Than The Love DSD [WAV]
2022-03-05 15:30:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
569.72 MB1 ปี31,17720redreqour
[Chinese Music] Feng Fei Fei - Golden Song + Best Selection DSD 2CD [WAV]
2022-01-23 00:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB1 ปี81,42620redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - Once Again Taste DTS-ES 2CD [DTS]
2023-05-30 15:47:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB1 สัปดาห์3853020redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Best TV Movie Golden Melody DTS-ES [WAV]
2021-10-22 10:40:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
546.51 MB1 ปี141,45211redreqour
[Chinese Music] Tang Dai Wei - Encountor [WAV]
2022-11-04 06:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.39 MB7 เดือน348210redreqour
[Chinese Music] VA - The Best Mezzo-Sopranos · Greatest Alto Singers In China [WAV]
2021-05-19 20:47:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
598.03 MB2 ปี394210redreqour
[Chinese Music] Olivia Tsao - A Song of Missing [FLAC]
2021-05-08 11:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
266.95 MB2 ปี121,26010redreqour
Tong Li VS Wang Hao - Toward To Sing VOL.7 DSD [WAV]
2021-12-15 01:34:02
589.59 MB1 ปี43,38411redreqour
[Chinese Music] VA - Best Hit For The 30 Years DTS-ES 2CD [WAV]
2021-08-31 06:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB1 ปี342,37711redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 6 DSD [WAV]
2021-12-06 04:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
527.99 MB1 ปี31,43710redreqour
[Chinese Music] Fang Hua - In The Mood For Love [WAV]
2023-04-04 03:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.47 MB2 เดือน543410redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - The Fresh Breeze Blows Gently HQCDII [WAV]
2021-05-30 06:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
395.91 MB2 ปี442610redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - The Moon Represents My Heart DSD [WAV]
2021-12-16 22:33:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.88 MB1 ปี33,26710redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Deep In Love [WAV]
2021-05-30 06:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
553.47 MB2 ปี51,99210redreqour
[Chinese Music] Loulan - Fantastic Call SQCD [WAV]
2022-08-25 02:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.42 MB10 เดือน345111redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Classic Opera Aria DTS [WAV]
2021-08-07 18:26:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
576.52 MB1 ปี1681010redreqour
[Chinese Music] Susan Wong - Best Selection 16 [FLAC + SACD-ISO]
2022-04-12 17:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.35 GB1 ปี51,82811redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Faye Classic Love Songs Featured DSD [WAV]
2021-12-26 23:33:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
624.59 MB1 ปี588710redreqour