สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
The Very Best of Country [FLAC+CUE]
2020-02-15 01:30:02
441.24 MB8 เดือน715,26130redreqour
ยอดรัก สลักใจ - ซูเปอร์ท๊อปฮิต 1 [FLAC]
2019-08-21 10:46:02
241.08 MB1 ปี512,82911redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Collection Edition (Germany HI-FI Professional Audition Gold Disc)[WAV]
2019-08-27 04:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
631.41 MB1 ปี311,02311redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท๊อปฮิต 5 [FLAC+CUE]
2019-10-20 05:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
311.81 MB1 ปี78,19110redreqour
[Chinese Music] Yao Si Ting - Miao Ton Hua Yu DTS [WAV]
2019-08-29 07:34:02
575.20 MB1 ปี126,43900redreqour
(แจ้) ดนุพล แก้วกาญจน์ 16 เพลงคลาสสิก ชุด ดอกไม้ให้คุณ [FLAC+CUE]
2020-02-10 04:03:02
379.47 MB9 เดือน85,71010redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Audition DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-22 13:21:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.05 GB1 ปี345,39210redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 1 DTS [WAV]
2019-08-23 14:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.86 GB1 ปี175,30010redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท็อปฮิต 33 [FLAC+CUE]
2019-10-13 06:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
366.77 MB1 ปี75,18320redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Suixin Stone HQCDⅡ [WAV]
2019-08-26 11:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
581.98 MB1 ปี144,90010redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Century Superstar·The Best Collection 2CD [WAV]
2019-12-21 17:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB10 เดือน64,61401redreqour
[Chinese Music] Tan Yan [谭艳] - 只是差一点 3CD [WAV]
2019-08-26 11:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.89 GB1 ปี124,47311redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท๊อปฮิต 33 ชุด 2 [FLAC+CUE]
2020-02-20 12:41:01
351.21 MB8 เดือน84,40910redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Wrong Love DSD [WAV]
2019-08-23 16:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
501.67 MB1 ปี54,00010redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - TEST-CD NO.39 DTS-ES [WAV
2019-08-31 01:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB1 ปี343,19010redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Lover's Heart DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-03 07:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.34 GB1 ปี342,99711redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - Weeping Rose [WAV]
2019-11-01 08:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.45 MB1 ปี32,86911redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - We Meet Again Teresa Teng DTS-ES6.1 [DTS]
2019-06-30 09:10:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
480.15 MB1 ปี152,83801redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Best Voice AQCD [WAV]
2019-12-08 15:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
571.15 MB11 เดือน152,44011redreqour
[Chinese Music] Qiao Wei Yi - Queen of Smooth Jazz HQCD [WAV]
2019-08-17 04:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
672.43 MB1 ปี32,41100redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test II (Sexy Girl) DXD [FLAC]
2019-11-01 18:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
437.22 MB1 ปี32,26311redreqour
[Chinese Music] VA - China's Top 4 Sopranos [WAV]
2019-10-30 18:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
932.61 MB1 ปี282,21201redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - The Moon Represents My Heart DSD [WAV]
2020-03-05 05:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.88 MB8 เดือน32,18911redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - We Meet Again Teresa Teng [WAV]
2019-07-05 11:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
480.24 MB1 ปี42,03820redreqour
[Chinese Music] VA - Europe and America Reputation NOWⅡSTS + HD (24K Gold Disc) [WAV]
2020-01-25 04:08:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
664.53 MB9 เดือน31,78710redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Love Barrier & Love Forever DSD [WAV]
2019-11-15 20:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.77 MB1 ปี41,77101redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Sensual Allure HQCD [WAV]
2019-09-20 03:54:02
603.16 MB1 ปี41,74101redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Audition Faye Wong (Because of Love) DTS-ES [WAV]
2019-11-03 10:20:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี321,64610redreqour
[Chinese Music] Liu Xiao - Sing Extremely 8 · Chatting With A Lifetime DSD [WAV]
2019-12-02 10:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.24 MB11 เดือน151,64300redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Love or Not Love 2CD [WAV]
2020-01-22 11:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB9 เดือน361,62920redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Breeze And Drizzle HQCDII [WAV]
2019-07-25 11:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.88 MB1 ปี41,62000redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Audition Collection · Second Quarter of The Girls Articles DTS 2CD [WAV]
2020-01-19 04:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.12 GB9 เดือน341,61221redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Deep In Love [WAV]
2019-09-07 15:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
553.47 MB1 ปี51,49600redreqour
[Chinese Music] VA - Test Disc I-II 2CD [WAV]
2020-01-21 08:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.05 GB9 เดือน311,48410redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Mandarin Collection 17 (Japan Denon 24K Gold Disc) [WAV]
2020-01-10 16:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
617.10 MB10 เดือน41,48301redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test V (Prairie Sounds of Nature) DXD [WAV]
2019-12-18 00:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
696.99 MB10 เดือน41,40210redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - As Time Goes By HQCD [WAV]
2019-07-06 00:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
541.66 MB1 ปี141,37800redreqour
[Chinese Music] Tong Li - For The Feelings DSD [WAV]
2020-01-22 08:16:42 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
611.83 MB9 เดือน41,37811redreqour
[Chinese Music] VA - Best In The World To Listen · HIFI Fever Girls (4K Ultra HD 7.1) 2CD [WAV]
2020-03-13 21:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.67 GB7 เดือน401,30701redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Beauty Ears DTS 2CD [WAV]
2019-10-30 18:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี301,30601redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Sensual And Sultry DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-09 05:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB1 ปี321,25500redreqour
[Chinese Music] VA - Fever 30 Years DTS-ES 2CD [WAV]
2020-01-20 10:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.37 GB9 เดือน381,22011redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.36 2CD [WAV]
2020-03-08 11:20:02
1.35 GB8 เดือน81,20500redreqour
[Chinese Music] Yao Si Ting - Walking In The Air DTS-ES [WAV]
2019-08-29 07:40:02
566.64 MB1 ปี151,18910redreqour
[Chinese Music] VA - Voice OF Fame (Vinyl CD) [WAV]
2020-01-25 01:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
509.70 MB9 เดือน31,18810redreqour
[Chinese Music] Eer Jia Ming - Touch Your Heart DSD [WAV]
2019-12-01 15:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
640.97 MB11 เดือน161,18300redreqour
[Chinese Music] Phoenix Legend - Best Times DTS-ES [WAV]
2019-08-14 21:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
466.67 MB1 ปี51,12100redreqour
[Chinese Music] Susan Wong - Best Selection 16 [FLAC + SACD-ISO]
2020-05-26 07:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.35 GB5 เดือน51,12011redreqour
[Chinese Music] Tong Li & Zhao - China's Best Sound (Vinyl CD) [WAV]
2020-03-04 08:54:02
654.99 MB8 เดือน161,10110redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Test Voice Tong Li DTS [WAV]
2020-02-23 17:37:02
754.24 MB8 เดือน181,09220redreqour