สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] VA - Journey 1 Partner AQCD 2CD [WAV]
2020-04-23 01:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.26 GB11 เดือน3420400redreqour
[Chinese Music] VA - Best Hit For The 30 Years DTS-ES 2CD [WAV]
2019-11-16 11:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB1 ปี341,10210redreqour
[Chinese Music] VA - 2016 Top HIFI Pretty Sound DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-04 08:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.40 GB1 ปี3448900redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Audition DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-22 13:21:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.05 GB1 ปี346,17000redreqour
[Chinese Music] Han Bao Yi - This Is Tender Lovel (vinyl) 2CD [WAV]
2019-07-09 04:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
969.05 MB1 ปี3411000redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Songs Audition Days DTS-ES 2CD [DTS]
2020-03-20 12:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB1 ปี3434910redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Looking Grassland DTS-ES 2CD [WAV]
2020-01-22 07:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.21 GB1 ปี3411100redreqour
[Chinese Music] VA - The Best Of Familiar Classic Example Of A New Sound Collection Fever HD 2CD [WAV]
2020-09-11 00:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.35 GB6 เดือน3463420redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Audition Collection · Second Quarter of The Girls Articles DTS 2CD [WAV]
2020-01-19 04:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.12 GB1 ปี341,66900redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Unwilling To Remain Out Of The Timelight DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-25 20:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.40 GB1 ปี3424900redreqour
[Chinese Music] VA - Beauty Song HQCD (Vinyl) 2CD [WAV]
2019-12-10 18:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB1 ปี3434400redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Audition Model (Love Song) DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-21 20:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB1 ปี3428910redreqour
[Chinese Music] VA - Gold Film Songs · Television DTS 2CD [WAV]
2020-03-10 06:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.27 GB1 ปี3455600redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Promise DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-29 06:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB1 ปี348400redreqour
[Chinese Music] VA - One Person One Song (ONE HIFI Singer) 2CD [WAV]
2019-10-22 08:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี3426900redreqour
[Chinese Music] VA - 2010-2011 Annual Favorite Riders Fever Hit (classic article) 2CD [WAV]
2020-01-22 11:50:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.39 GB1 ปี3417600redreqour
[Chinese Music] VA - 2017 Car Friend Love HiFi Record DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-04 08:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB1 ปี3443200redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Test Voice DTE-ES 2CD [WAV]
2019-08-16 17:23:23 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.25 GB1 ปี3345210redreqour
[Chinese Music] VA - Twelve Beauty Seabed City Swimsuit Singing Show 2CD [FLAC] + DVD9
2020-06-11 05:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
6.03 GB9 เดือน337600redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Audition Faye Wong (Because of Love) DTS-ES [WAV]
2019-11-03 10:20:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี321,64900redreqour
[Chinese Music] VA - Love In Sweet Songs · Top Hi-Fi Version 2CD [WAV]
2019-11-18 18:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB1 ปี3245500redreqour
[Chinese Music] Black duck - Unforgettable Voice DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-01 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.13 GB1 ปี325300redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Hurt The Heart Of The Tears 2CD [WAV]
2019-08-20 07:09:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.13 GB1 ปี3221600redreqour
[Chinese Music] VA - Audition Five Female Voices 2 DTS-WAV 2CD [WAV]
2021-03-01 11:33:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB6 วัน3230250redreqour
[Chinese Music]VA - 2017 Top 10 HI-FI Compilation Album Of The Year DTS-ES [WAV]
2020-03-08 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.23 GB1 ปี3228100redreqour
[Chinese Music] VA - Fever Five Pedestrian DTS-ES [WAV]
2020-02-05 10:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.22 GB1 ปี326700redreqour
[Chinese Music] VA - Ten Sad Female DTS 2CD [WAV]
2019-12-23 12:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.20 GB1 ปี3226410redreqour
[Chinese Music] Dedema - The Purest Mezzo Soprano of Grassland HQCD 2CD [WAV]
2019-08-10 07:32:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี327000redreqour
[Chinese Music] Black Duck - The Top Duel Of Black Duck (Yang Man VS Fan Tong Zhou) DSD 2CD [WAV]
2020-04-23 01:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB11 เดือน327100redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Cai Qin's Folk Songs DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-05 11:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
948.88 MB1 ปี3222100redreqour
[Chinese Music] VA - Top Charts Of The Best Albums No.1 [WAV]
2019-08-02 17:58:53 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี3211300redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - The Lonely Person Easy Drunk 2CD [WAV]
2019-07-15 20:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.07 GB1 ปี3110600redreqour
[Chinese Music] Huang Jia Jia - Minnan Princess DTS-ES 2CD [WAV]
2021-01-26 09:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.03 GB1 เดือน3125710redreqour
[Chinese Music] VA - Test Disc I-II 2CD [WAV]
2020-01-21 08:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.05 GB1 ปี311,48400redreqour
[Chinese Music] VA - The Voice Of Grassland DTS-ES 2CD [WAV]
2020-01-22 11:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.17 GB1 ปี3110500redreqour
[Chinese Music] VA - HiFi Fever World (Bass Area) DTS 2CD [WAV]
2019-12-10 11:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี3025900redreqour
[Chinese Music] VA - Difficult To Continue Love 2CD [WAV]
2019-12-18 08:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี3024800redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Voice Like The Dew HQCDII 2CD [WAV]
2019-07-02 20:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.08 GB1 ปี3019700redreqour
[Chinese Music] VA - Enchanted Mezzo Soprano DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-04 08:23:30 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี307200redreqour
[Chinese Music] Jiang Zhimin VS Zhou Hong - Sweet Honey DTS 2CD [WAV]
2019-07-19 09:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี3032200redreqour
[Chinese Music] VA - Woman's Warmth DTS-ES 2CD [WAV]
2019-12-12 00:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB1 ปี3092900redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Lonely Night 7 DTS 2CD [WAV]
2020-12-11 02:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB3 เดือน3036630redreqour
[Chinese Music] VA - The Forgotten Old Songs · Crystal Gold Disc 2CD [WAV]
2020-03-16 00:55:02
1.13 GB1 ปี3054200redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Legendary Youth DTS 2CD [WAV]
2019-12-31 10:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี3014701redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Lonely Night 8 DTS 2CD [WAV]
2020-02-03 10:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB1 ปี3021700redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Beauty Ears DTS 2CD [WAV]
2019-10-30 18:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี301,31800redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - Melancholy Beauty 2CD [WAV]
2019-08-13 05:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.14 GB1 ปี3014400redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - The Classic Haishan LPCD45 2CD [WAV]
2020-06-01 13:50:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
781.38 MB9 เดือน2831900redreqour
[Chinese Music] Diana Yang - Selected Collection DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-14 08:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.05 GB1 ปี288300redreqour
[Chinese Music] VA - China's Top 4 Sopranos [WAV]
2019-10-30 18:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
932.61 MB1 ปี282,21200redreqour