สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Gong Yue - I Want To Go To Tibet HQCD [WAV]
2020-05-04 09:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
597.69 MB10 เดือน37300redreqour
[Chinese Music] VA - Test Voice Best Choice II DXD [WAV]
2019-07-05 09:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
747.97 MB1 ปี347000redreqour
[Chinese Music] Dedema - The Red Umbrella [WAV]
2019-08-08 17:50:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
580.50 MB1 ปี35700redreqour
[Chinese Music] VA - High Fax DSD [WAV]
2019-08-03 01:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
556.03 MB1 ปี321100redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Golden Voice (6N纯银SQCD 24BIT-100KHZ) [WAV]
2020-05-17 11:52:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
555.77 MB10 เดือน322400redreqour
[Chinese Music] Dedema - Warm Home DSD [WAV]
2019-08-08 17:51:06 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
499.50 MB1 ปี35600redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Permanent Voice 3 DSD [WAV]
2020-12-16 06:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
466.63 MB2 เดือน332210redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Missing K2HD [WAV]
2019-07-22 08:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
633.33 MB1 ปี321400redreqour
[Chinese Music] Yang Man - Feeling Warm The World DSD [WAV]
2019-12-24 02:14:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
613.77 MB1 ปี312000redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Another Emotion DSD [WAV]
2019-08-03 07:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
564.94 MB1 ปี37700redreqour
[Chinese Music] Su Man - The Love Riverside DSD [WAV]
2019-07-17 20:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.41 MB1 ปี37000redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test IV (Lonely Woman) DXD [WAV]
2019-10-30 12:38:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
689.26 MB1 ปี337300redreqour
[Chinese Music] Lin Xia - Miss You Every Day DSD [WAV]
2020-06-01 13:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
349.12 MB9 เดือน38910redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Ling Sheng You Yang DSD [WAV]
2019-10-20 11:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.00 MB1 ปี324700redreqour
[Chinese Music] Wang Huan - Moon Full of Flowers [WAV]
2019-08-21 00:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
526.34 MB1 ปี36800redreqour
[Chinese Music] VA - Women Enjoy [WAV]
2019-12-02 10:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
666.87 MB1 ปี337300redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 2 [WAV]
2019-07-09 04:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
597.29 MB1 ปี324300redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Go To The End Of The Heaven [WAV]
2020-08-01 08:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
597.63 MB7 เดือน319001redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - Prairie Passion HQCD [WAV]
2019-08-09 03:31:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
642.88 MB1 ปี319200redreqour
[Chinese Music] VA - Europe and America Reputation NOWⅡSTS + HD (24K Gold Disc) [WAV]
2020-01-25 04:08:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
664.53 MB1 ปี31,83310redreqour
[Chinese Music] Ruth Chen - Recovered [WAV]
2019-11-16 19:55:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
443.84 MB1 ปี314600redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Vain Longing DSD [WAV]
2019-07-21 09:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.79 MB1 ปี332900redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - The Hearth Resembles My Heart DSD (Commemorating 12th Anniversary of Teresa Teng) [WAV]
2019-06-26 17:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.56 MB1 ปี312400redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - The Mind Rangeland [WAV]
2019-10-24 10:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
426.94 MB1 ปี321300redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - My Innermost Feelings [WAV]
2021-02-10 14:57:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
744.51 MB3 สัปดาห์323920redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - Feelings [WAV]
2019-08-09 03:37:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
742.61 MB1 ปี320500redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Sweetie Tenderness [WAV]
2020-04-23 01:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.63 MB11 เดือน32000redreqour
[Chinese Music] Shi Yi - Sunshine Lover [WAV]
2019-07-16 06:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
578.95 MB1 ปี34300redreqour
[Chinese Music] Bai Xue - Bile Lips Snow Child [WAV]
2020-10-03 08:35:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
602.75 MB5 เดือน312300redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Gold DSD [APE]
2020-05-13 09:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
417.60 MB10 เดือน312800redreqour
[Chinese Music] Shirley - Shirley's Voice HD [WAV]
2019-07-22 07:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
574.62 MB1 ปี311200redreqour
[Chinese Music] Ma Xiao Jun - Lonely Poison [WAV]
2019-07-26 18:09:19 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.25 MB1 ปี310600redreqour
[Chinese Music] Bina - Bina Album [WAV]
2019-07-24 08:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
699.70 MB1 ปี33900redreqour
[Chinese Music] Lin Xue - Yesterday's Stories DSD [WAV]
2019-07-14 12:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
604.47 MB1 ปี330500redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Time Is Like A Dream HQCD [WAV]
2019-06-30 08:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
519.75 MB1 ปี36500redreqour
[Chinese Music] Han Xi - Yesterday Once More DSD [WAV]
2019-07-09 08:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
586.64 MB1 ปี315800redreqour
[Chinese Music] Dedema - My Roots In The Prairie [WAV]
2019-12-22 10:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.83 MB1 ปี35000redreqour
[Chinese Music] VA - Voice OF Fame (Vinyl CD) [WAV]
2020-01-25 01:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
509.70 MB1 ปี31,18800redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Hate Is Deeper Than The Love DSD [WAV]
2020-05-06 20:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
569.72 MB10 เดือน348211redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - The Golden Voice By Luo Haiying DSD [WAV]
2020-07-25 06:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.95 MB8 เดือน337401redreqour
[Chinese Music] Zheng Yang - Daisy DSD (not for sale) [WAV]
2019-08-12 19:05:17 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.83 MB1 ปี37300redreqour
[Chinese Music] VA - Intoxicating Sweet Song HIFI Love Car [WAV]
2019-10-16 19:11:02
517.22 MB1 ปี340200redreqour
[Chinese Music] VA - Test Voice Chinese Calssics DXD [WAV]
2019-10-18 17:23:02
786.10 MB1 ปี356310redreqour
[Chinese Music] Jin Chi - Think Too Much DSD [WAV]
2019-10-24 10:51:33 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
586.44 MB1 ปี331600redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Chashan Love Songs DSD [WAV]
2019-07-24 08:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.41 MB1 ปี33600redreqour
[Chinese Music] VA - Love Waves Love Song 1 [WAV]
2020-03-06 06:47:02
766.50 MB1 ปี366710redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Wonderland Of Dream DSD [WAV]
2019-07-05 06:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
601.99 MB1 ปี311100redreqour
[Chinese Music] Qiao Wei Yi - Queen of Smooth Jazz HQCD [WAV]
2019-08-17 04:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
672.43 MB1 ปี32,41700redreqour
Mi Xian • A Mu Gu Leng - The Legendary Beauty (HIFI Limited Edition)
2019-08-05 16:02:13 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
684.86 MB1 ปี317600redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - Listen to Me [WAV]
2019-10-16 23:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
511.04 MB1 ปี35200redreqour