สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] VA - Best In The World To Listen · HIFI Fever Girls (4K Ultra HD 7.1) 2CD [WAV]
2020-03-13 21:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.67 GB11 เดือน401,30920redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Memoirs [WAV]
2020-06-20 22:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.82 MB7 เดือน434820redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Audition Collection · Second Quarter of The Girls Articles DTS 2CD [WAV]
2020-01-19 04:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.12 GB1 ปี341,66920redreqour
[Chinese Music] VA - Japan's Oldies 2CD [WAV]
2019-12-03 20:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.31 GB1 ปี847820redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Classic Opera Aria DTS [WAV]
2019-10-27 08:39:50 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
576.52 MB1 ปี1617720redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test IV (Lonely Woman) DXD [WAV]
2019-10-30 12:38:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
689.26 MB1 ปี337120redreqour
[Chinese Music] Sarah Brightman - Moon Light Goddess DTS-ES 2CD [WAV]
2020-11-28 05:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB1 เดือน3630320redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Digital Extreme Definition · Endless Love HQCD [WAV]
2020-05-13 11:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
507.96 MB8 เดือน544520redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Test Voice 2 DXD [WAV]
2020-04-26 11:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
702.36 MB9 เดือน443621redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Hate Is Deeper Than The Love DSD [WAV]
2020-05-06 20:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
569.72 MB9 เดือน346120redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Miss DTS-ES [WAV]
2020-01-22 12:43:02
532.37 MB1 ปี1430220redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Gu Zheng Came Across Tong Li DSD [FLAC]
2019-12-30 13:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.97 MB1 ปี340720redreqour
[Chinese Music] Cheng Lin - Greater Than Gold [WAV]
2020-05-29 08:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.35 MB8 เดือน543221redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - I Love You So Much DSD [WAV]
2020-06-23 19:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.52 MB7 เดือน563320redreqour
[Chinese Music] Karen Mok - Greatest Hits [WAV]
2019-07-28 21:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
665.10 MB1 ปี514620redreqour
[Chinese Music] VA - HiFi Best Girl Audition 2CD [WAV]
2019-12-05 17:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี667020redreqour
[Chinese Music] Yao Ying Ge - Cantonese [WAV]
2019-12-23 10:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
497.16 MB1 ปี49810redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Guangdong And Fujian Elegance DSD [WAV]
2020-04-17 13:51:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
579.65 MB9 เดือน558110redreqour
[Chinese Music] Loulan - Legend II DSD [WAV]
2020-08-25 05:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
590.51 MB5 เดือน1413910redreqour
[Chinese Music] Yao Si Ting VS Ren Zhenhao - Ageless Love Songs IV [WAV]
2019-07-28 05:42:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
527.61 MB1 ปี316810redreqour
[Chinese Music] Tong Li ● Liu Ziling - Red Triple [WAV]
2019-11-17 13:48:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
583.67 MB1 ปี1534310redreqour
[Chinese Music] Yao Siting - A Good Man Is Like A Song [WAV]
2019-07-28 05:58:35 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
589.44 MB1 ปี419810redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - TEST-CD NO.39 DTS-ES [WAV
2019-08-31 01:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB1 ปี343,72511redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI No.1 Top Ten Fever Love Songs DTS-ES 2CD [WAV]
2019-12-08 15:30:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB1 ปี3644210redreqour
[Chinese Music] VA - Shanghai Old Songs (1931-1949) 20CD [APE]
2019-08-04 18:53:09 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
4.30 GB1 ปี6211410redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Nostalgic Songs 24K Gold Disc 2CD [WAV]
2020-01-22 07:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.06 GB1 ปี1033610redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Best TV Movie Golden Melody DTS-ES [WAV]
2020-01-04 05:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
546.51 MB1 ปี1475610redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Eternal Picture DSD [WAV]
2019-10-24 11:06:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
582.81 MB1 ปี490311redreqour
[Chinese Music] Tang Dai Wei - Encountor [WAV]
2020-10-19 01:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.39 MB3 เดือน328510redreqour
[Chinese Music] Bina - Don't Go Home So Late DSD [WAV]
2020-10-13 01:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
593.80 MB3 เดือน547611redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Lover's Heart DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-03 07:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.34 GB1 ปี343,47310redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Test Voice DTE-ES 2CD [WAV]
2019-08-16 17:23:23 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.25 GB1 ปี3345110redreqour
[Chinese Music] Chen Cai Lin - Tipsy Red Folk Song [WAV]
2020-05-04 11:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
508.32 MB9 เดือน529211redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Dream Of Jiangnan DSD [WAV]
2020-09-10 22:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
567.79 MB4 เดือน439810redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Oriental Legend HQCD [WAV]
2019-12-15 03:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
571.02 MB1 ปี529710redreqour
[Chinese Music] Tong Li VS Wang Hao - Toward To Sing Vol.7 DTS-ES [WAV]
2020-03-20 11:51:01
588.77 MB10 เดือน1651410redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test III (Injury Male) DXD [WAV]
2019-12-18 17:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
702.05 MB1 ปี181,03610redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Military Classics In New Versions DTS-ES [WAV]
2019-12-01 12:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
531.80 MB1 ปี1710610redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - New Lounge Songs DSD [WAV]
2020-01-18 14:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
387.62 MB1 ปี539710redreqour
ยอดรัก สลักใจ - ซูเปอร์ท๊อปฮิต 1 [FLAC]
2019-08-21 10:46:02
241.08 MB1 ปี514,80910redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Classic Old Folk Songs DTS-ES 2CD [WAV]
2019-11-28 16:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB1 ปี3666210redreqour
[Chinese Music] Man Li - Capriccio [WAV]
2020-01-22 11:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
521.53 MB1 ปี434410redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Gratitude Twelve Years DSD [WAV]
2020-04-30 07:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
741.17 MB9 เดือน430611redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Suixin Stone HQCDⅡ [WAV]
2019-08-26 11:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
581.98 MB1 ปี145,41610redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - The Sing Left My Mother To Me [WAV]
2020-06-28 04:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
426.48 MB7 เดือน528310redreqour
[Chinese Music] Wang Xinya - Love In South China DSD [WAV]
2019-11-12 14:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
531.37 MB1 ปี536410redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Giving Up Love BSCD [WAV]
2019-08-26 11:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
611.05 MB1 ปี536510redreqour
[Chinese Music] Zhou Xuan - On The Waterside DSD [WAV]
2019-08-14 16:03:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
466.99 MB1 ปี426710redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.33 DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-20 20:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.18 GB10 เดือน2759410redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Love Has Become The Past [WAV]
2019-08-14 07:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.86 MB1 ปี41810redreqour