สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Soldiers' Songs Aflame DSD[WAV]
2019-07-01 05:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
529.65 MB1 ปี146101redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - HIFI Voices Of Female HD 24K Gold Disc 2CD [WAV]
2019-08-23 02:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.06 GB1 ปี827601redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - 1.825m [WAV]
2019-07-02 19:05:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
356.41 MB1 ปี16700redreqour
[Chinese Music] Adia Chan - Beside the Seaside, Beside the Sea [WAV]
2019-10-10 16:01:09 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
505.70 MB1 ปี590600redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - The Sky of Women DTS-ES6.1 [WAV]
2019-08-08 19:59:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
489.48 MB1 ปี144201redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Legendary Youth DTS 2CD [WAV]
2019-12-31 10:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB11 เดือน3014702redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Love Barrier & Love Forever DSD [WAV]
2019-11-15 20:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.77 MB1 ปี41,77301redreqour
[Chinese Music] Dedema - The Purest Mezzo Soprano of Grassland HQCD 2CD [WAV]
2019-08-10 07:32:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี327000redreqour
[Chinese Music] Eer Jia Ming - Daring My Dream BSCD [WAV]
2019-10-28 15:58:50 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
499.10 MB1 ปี510701redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Time Is Like A Dream HQCD [WAV]
2019-06-30 08:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
519.75 MB1 ปี36501redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Just Like a Breeze (German Version) [WAV]
2019-07-13 05:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.07 MB1 ปี44900redreqour
[Chinese Music] Peng Li Yuan - I Belong To China DTS-HD 2CD-CDA [WAV]
2019-09-13 11:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.62 GB1 ปี433600redreqour
[Chinese Music] Han Xi - Yesterday Once More DSD [WAV]
2019-07-09 08:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
586.64 MB1 ปี315801redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Fei Tian 2 DSD [WAV]
2019-07-10 09:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
612.10 MB1 ปี1524901redreqour
[Chinese Music] Yang Man Li - Jazz Color Tuberose HD [WAV]
2019-07-03 03:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
476.69 MB1 ปี423600redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - For Years To Come (DSDH) [WAV]
2019-06-29 21:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.62 MB1 ปี43701redreqour
Chinese Music] VA - Audition No.1 ● Fever Vocal Test Machine DSD [WAV]
2019-08-08 20:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
503.65 MB1 ปี431001redreqour
[Chinese Music] VA - Test Disc I-II 2CD [WAV]
2020-01-21 08:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.05 GB11 เดือน311,48401redreqour
[Chinese Music] Peng Li Yuan - I Belong To China DTS-HD 2CD-CDB [WAV]
2019-09-12 10:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.51 GB1 ปี437200redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Feast · Voice Color DTS-ES [WAV]
2019-07-24 06:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
615.98 MB1 ปี158701redreqour
[Chinese Music] Bina - Sad Reason DSD [WAV]
2018-08-06 08:59:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
600.38 MB2 ปี55101redreqour
[Chinese Music] Dedema - My Roots In The Prairie [WAV]
2019-12-22 10:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.83 MB1 ปี35000redreqour
[Chinese Music] Yi Jun - The Exclusive Is Love Sing II [WAV]
2019-07-16 07:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
646.28 MB1 ปี54900redreqour
[Chinese Music] Lin Zi Lu - Arctic Fox DSD [WAV]
2019-07-20 09:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
556.82 MB1 ปี1421300redreqour
[Chinese Music] Winnie Ho - The Jazzy Sounds of Teresa Teng [WAV]
2019-10-02 20:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
551.08 MB1 ปี528500redreqour
[Chinese Music] Kan kan - Blighty [WAV]
2019-07-12 23:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
484.62 MB1 ปี414001redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Mandarin Life 3CD [WAV]
2020-05-14 21:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.20 GB7 เดือน1237300redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Feast · Fascinated [WAV]
2019-08-13 05:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
459.24 MB1 ปี139901redreqour
[Chinese Music] Yang Man Li - Passionate Feeling Of Drizzle DTS-ES [WAV]
2019-09-05 10:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
546.77 MB1 ปี1414400redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Hate Is Deeper Than The Love DSD [WAV]
2020-05-06 20:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
569.72 MB7 เดือน345801redreqour
[Chinese Music] Meng Ting Wei - No Lover Valentine's Day DTS5.1 [WAV]
2019-07-27 17:56:15 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.10 MB1 ปี148300redreqour
[Chinese Music] Jiang Lina - Song of Hometown DTS-ES [WAV]
2019-12-19 15:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
559.24 MB1 ปี157800redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - The Golden Voice By Luo Haiying DSD [WAV]
2020-07-25 06:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.95 MB4 เดือน337400redreqour
[Chinese Music] Hong Bai Hui - Infatuation [WAV]
2020-03-20 11:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
436.24 MB9 เดือน45100redreqour
[Chinese Music] Zheng Yang - Daisy DSD (not for sale) [WAV]
2019-08-12 19:05:17 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.83 MB1 ปี37300redreqour
[Chinese Music] Zhou Xuan - My Heart Can Fly DSD [WAV]
2019-08-14 07:40:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
565.14 MB1 ปี1619100redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Fever Queen DTS-ES [DTS]
2019-07-24 09:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
678.52 MB1 ปี145101redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Romantic Love Story DTS-ES [WAV]
2019-12-16 13:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
515.92 MB1 ปี1438500redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Beautiful Woman Singing DSD [WAV]
2019-07-05 09:04:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
604.28 MB1 ปี49600redreqour
[Chinese Music] VA - Intoxicating Sweet Song HIFI Love Car [WAV]
2019-10-16 19:11:02
517.22 MB1 ปี340200redreqour
[Chinese Music] Hong Bai Hui - Much Mulberry [WAV]
2019-07-21 04:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
396.10 MB1 ปี45300redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - Night Light Sound DTS-ES [WAV]
2020-06-01 13:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
506.41 MB6 เดือน159101redreqour
[Chinese Music] Hong Bai Hui - Taiwan Hundred Red Flowers [WAV]
2020-02-03 11:55:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
444.26 MB10 เดือน45300redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - Melody In Memory [WAV]
2019-07-03 15:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
494.50 MB1 ปี439601redreqour
[Chinese Music] Jin Chi - Think Too Much DSD [WAV]
2019-10-24 10:51:33 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
586.44 MB1 ปี331601redreqour
[Chinese Music] Black Duck - The Everlasting Chinese Classic Folk Songs DTS-ES [WAV]
2020-04-26 20:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.68 MB7 เดือน1530800redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Chashan Love Songs DSD [WAV]
2019-07-24 08:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.41 MB1 ปี33601redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Colored Clouds Fly (Soundtrack) [WAV]
2019-07-13 23:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
511.65 MB1 ปี59601redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - Folk Songs DSD [WAV]
2020-02-03 09:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
752.99 MB10 เดือน415200redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Wonderland Of Dream DSD [WAV]
2019-07-05 06:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
601.99 MB1 ปี311101redreqour