สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Gan Ya Dan - Weeping Rose [WAV]
2019-11-01 08:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.45 MB1 ปี32,87801redreqour
[Chinese Music] Zhong Li Yan - Lu Hua Nong BSCD [WAV]
2019-10-27 18:12:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
485.48 MB1 ปี361800redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Road To Soul [WAV]
2019-07-10 06:04:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
652.92 MB1 ปี33001redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Camy Tang Hong Kong Cantonese Songs [WAV]
2019-07-01 05:50:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
680.47 MB1 ปี315801redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Popular Small Apple [WAV]
2020-03-02 06:49:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
474.67 MB9 เดือน357801redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Xin Lu [WAV]
2019-07-10 06:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.61 MB1 ปี34401redreqour
[Chinese Music] Loulan - Legend DSD [WAV]
2020-08-20 05:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
579.56 MB3 เดือน323520redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Poetry (K2 + XRCD24) [WAV]
2019-09-23 06:26:02
765.38 MB1 ปี356101redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Love Songs In 80s DSD [WAV]
2019-07-08 03:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
600.46 MB1 ปี37301redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Classic Hong DSD [WAV]
2019-11-21 21:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
541.39 MB1 ปี314801redreqour
[Chinese Music] Xie Han Lu - Holy Mantra DSD [WAV]
2019-07-21 21:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.83 MB1 ปี38400redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Master Yan DSD [WAV]
2019-07-23 20:22:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
586.40 MB1 ปี326801redreqour
[Chinese Music] Loulan - Fantastic Call SQCD [WAV]
2020-08-20 05:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.42 MB3 เดือน321901redreqour
[Chinese Music] Qi Long - Drunk Acacia DSD [WAV]
2020-02-04 10:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
506.07 MB10 เดือน36200redreqour
[Chinese Music] Dedema - My Roots In The Prairie HQCD [WAV]
2019-10-21 18:11:54 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
566.90 MB1 ปี36701redreqour
[Chinese Music] Huang Hong Ying - Dedication LPCD1630 [WAV]
2019-07-25 21:35:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
431.96 MB1 ปี320101redreqour
[Chinese Music] Chen Xi - Meeting HQCD [WAV]
2019-08-08 16:21:42 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.29 MB1 ปี312920redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - I Want To Go To Tibet HQCD [WAV]
2020-05-04 09:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
597.69 MB7 เดือน37301redreqour
[Chinese Music] VA - Test Voice Best Choice II DXD [WAV]
2019-07-05 09:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
747.97 MB1 ปี347001redreqour
[Chinese Music] Dedema - The Red Umbrella [WAV]
2019-08-08 17:50:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
580.50 MB1 ปี35700redreqour
[Chinese Music] VA - High Fax DSD [WAV]
2019-08-03 01:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
556.03 MB1 ปี321100redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Golden Voice (6N纯银SQCD 24BIT-100KHZ) [WAV]
2020-05-17 11:52:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
555.77 MB7 เดือน322400redreqour
[Chinese Music] Dedema - Warm Home DSD [WAV]
2019-08-08 17:51:06 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
499.50 MB1 ปี35601redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Permanent Voice 3 DSD [WAV]
2019-07-17 08:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
466.63 MB1 ปี317800redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Missing K2HD [WAV]
2019-07-22 08:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
633.33 MB1 ปี321401redreqour
[Chinese Music] Yang Man - Feeling Warm The World DSD [WAV]
2019-12-24 02:14:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
613.77 MB1 ปี312010redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Test Voice · Gold Sun Lu DXD [WAV]
2019-07-19 15:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
755.29 MB1 ปี333800redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Another Emotion DSD [WAV]
2019-08-03 07:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
564.94 MB1 ปี37700redreqour
[Chinese Music] Su Man - The Love Riverside DSD [WAV]
2019-07-17 20:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.41 MB1 ปี37000redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test IV (Lonely Woman) DXD [WAV]
2019-10-30 12:38:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
689.26 MB1 ปี337010redreqour
[Chinese Music] Lin Xia - Miss You Every Day DSD [WAV]
2020-06-01 13:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
349.12 MB6 เดือน38720redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Ling Sheng You Yang DSD [WAV]
2019-10-20 11:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.00 MB1 ปี324700redreqour
[Chinese Music] Wang Huan - Moon Full of Flowers [WAV]
2019-08-21 00:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
526.34 MB1 ปี36800redreqour
[Chinese Music] VA - Women Enjoy [WAV]
2019-12-02 10:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
666.87 MB1 ปี337301redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 2 [WAV]
2019-07-09 04:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
597.29 MB1 ปี324301redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Go To The End Of The Heaven [WAV]
2020-08-01 08:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
597.63 MB4 เดือน318701redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - Prairie Passion HQCD [WAV]
2019-08-09 03:31:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
642.88 MB1 ปี319200redreqour
[Chinese Music] VA - Europe and America Reputation NOWⅡSTS + HD (24K Gold Disc) [WAV]
2020-01-25 04:08:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
664.53 MB11 เดือน31,81730redreqour
[Chinese Music] Ruth Chen - Recovered [WAV]
2019-11-16 19:55:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
443.84 MB1 ปี314600redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Vain Longing DSD [WAV]
2019-07-21 09:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.79 MB1 ปี332901redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - The Hearth Resembles My Heart DSD (Commemorating 12th Anniversary of Teresa Teng) [WAV]
2019-06-26 17:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.56 MB1 ปี312400redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - The Mind Rangeland [WAV]
2019-10-24 10:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
426.94 MB1 ปี321301redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - My Innermost Feelings [WAV]
2019-07-31 06:43:49 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
744.51 MB1 ปี39700redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - Feelings [WAV]
2019-08-09 03:37:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
742.61 MB1 ปี320500redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - Sweetie Tenderness [WAV]
2020-04-23 01:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.63 MB7 เดือน32001redreqour
[Chinese Music] Shi Yi - Sunshine Lover [WAV]
2019-07-16 06:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
578.95 MB1 ปี34301redreqour
[Chinese Music] Bai Xue - Bile Lips Snow Child [WAV]
2020-10-03 08:35:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
602.75 MB2 เดือน311101redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Gold DSD [APE]
2020-05-13 09:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
417.60 MB7 เดือน312801redreqour
[Chinese Music] Shirley - Shirley's Voice HD [WAV]
2019-07-22 07:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
574.62 MB1 ปี311201redreqour
[Chinese Music] Ma Xiao Jun - Lonely Poison [WAV]
2019-07-26 18:09:19 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.25 MB1 ปี310600redreqour