สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Liu Feng Ping - Famous Songs [WAV]
2019-10-20 14:29:18 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
685.20 MB1 ปี59710redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Folk Song (purple silver alloy AQCD) [WAV]
2019-07-15 09:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
474.32 MB1 ปี58410redreqour
[Chinese Music] Man Li (Money) - Because I Love You DSD [WAV]
2020-04-26 18:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
544.23 MB6 เดือน438110redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Purple Lotus DSD [WAV]
2019-07-21 06:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
496.30 MB1 ปี57710redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Century Superstar·The Best Collection 2CD [WAV]
2019-12-21 17:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB11 เดือน64,61410redreqour
[Chinese Music] Wang Xinya - Love In South China DSD [WAV]
2019-11-12 14:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
531.37 MB1 ปี536410redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Purple Tone Quiet Rhyme DSD [WAV]
2019-07-16 07:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
474.26 MB1 ปี37010redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Giving Up Love BSCD [WAV]
2019-08-26 11:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
611.05 MB1 ปี535610redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - A Voice Inebriate 2 DSD [WAV]
2019-08-21 15:49:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.40 MB1 ปี58510redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.33 DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-20 20:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.18 GB7 เดือน2759310redreqour
[Chinese Music] Xiao Juan - The Past As The Wind DSD [WAV]
2019-09-04 02:20:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
701.87 MB1 ปี1730610redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.38 2CD [WAV]
2020-03-03 06:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB8 เดือน866110redreqour
[Chinese Music] Olivia Tsao - A Song of Missing [FLAC]
2019-08-17 18:09:27 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
266.95 MB1 ปี1222310redreqour
[Chinese Music] Tracy Huang - Traces Of Love [WAV]
2020-06-24 07:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
434.34 MB4 เดือน540010redreqour
[Chinese Music] VA - PolyGram Film Songs [WAV]
2020-04-21 01:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
577.71 MB6 เดือน354710redreqour
[Chinese Music] Chen Cai Lin - The Past Music About Love DSD [WAV]
2019-09-29 18:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
462.99 MB1 ปี340710redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Tender Sentiment [WAV]
2019-07-15 10:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
660.91 MB1 ปี36910redreqour
[Chinese Music] Cherry Ma - Daylily HDCD [WAV]
2019-08-07 08:45:40 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
574.92 MB1 ปี38910redreqour
[Chinese Music] Eer Jia Ming - Dream Away The Time With You DTS [WAV]
2019-12-01 12:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
551.87 MB11 เดือน141,01210redreqour
Tong Li VS Wang Hao - Toward To Sing VOL.7 DSD [WAV]
2020-03-04 08:50:02
589.59 MB8 เดือน41,08710redreqour
[Chinese Music] Cherry Ma - Fallen Flowers [WAV]
2019-08-07 08:53:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.76 MB1 ปี39410redreqour
[Chinese Music] Yang Yin Yin - The Favorite People In Life DSD [WAV]
2020-02-04 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
590.24 MB9 เดือน1512510redreqour
[Chinese Music] VA - Love In Sweet Songs · Top Hi-Fi Version 2CD [WAV]
2019-11-18 18:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB1 ปี3245210redreqour
[Chinese Music] VA - Annual Extreme Hi-Fi Songs VII DSD [WAV]
2020-02-24 14:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
612.38 MB8 เดือน455310redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Tenderness Minor DSD [WAV]
2019-07-20 02:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
619.02 MB1 ปี1722910redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 5 DSD [FLAC]
2020-02-23 11:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
350.53 MB8 เดือน453610redreqour
[Chinese Music] VA - Fever 30 Years DTS-ES 2CD [WAV]
2020-01-20 10:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.37 GB9 เดือน381,22010redreqour
[Chinese Music] Fang Hua - In The Mood For Love [WAV]
2019-08-06 07:07:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.47 MB1 ปี58810redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Chasing Dreams DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:18:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.52 MB5 เดือน1612710redreqour
[Chinese Music] VA - Taste Vocal STS + HD [WAV]
2019-10-17 08:04:02
609.40 MB1 ปี343610redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Back To The Future (Taiwan Old Song) [WAV]
2020-04-23 03:11:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
388.36 MB6 เดือน57710redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Gold LPCD [WAV]
2020-04-30 10:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
730.82 MB6 เดือน317510redreqour
[Chinese Music] Lin Shu Rong - Jinsheng Yuzhen Nostalgic Songs [WAV]
2019-07-12 03:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.63 MB1 ปี422710redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Golden Calling II BSCD [WAV]
2020-03-09 07:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
484.40 MB8 เดือน1413310redreqour
[Chinese Music] Liu Xiao - Singing 7 · Sing Northeast Songs Again DSD [WAV]
2019-11-06 16:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
442.13 MB1 ปี1624410redreqour
[Chinese Music] Silang Qu Zhen - Auspicious Heaven and Earth DTS [WAV]
2019-11-11 23:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
603.79 MB1 ปี47110redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Song of Weicheng DSD [WAV]
2020-01-22 08:14:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
593.74 MB9 เดือน468210redreqour
[Chinese Music] VA - Six Female Fever DSD 2CD [WAV]
2020-03-02 09:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB8 เดือน1050310redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท็อปฮิต 33 [FLAC+CUE]
2019-10-13 06:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
366.77 MB1 ปี75,24310redreqour
[Chinese Music] Man Li - Time As Water DSD [WAV]
2019-10-13 12:33:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
547.23 MB1 ปี314610redreqour
[Chinese Music] VA - 25 Movie Songs [WAV]
2019-07-29 17:44:51 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
673.42 MB1 ปี517910redreqour
[Chinese Music] Chen Ying - Charming Shadow III DSD [WAV]
2020-05-04 09:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
603.29 MB6 เดือน155710redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Ageless Love Songs 2CD [WAV]
2020-03-05 11:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB8 เดือน833610redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Small Apple DTS 2CD [WAV]
2019-12-08 06:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.46 GB11 เดือน3650110redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Audition DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-22 13:21:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.05 GB1 ปี345,44810redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Lonely Whispers BSCD [WAV]
2020-01-23 20:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
513.38 MB9 เดือน1662310redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Affectionate Farewell HD [WAV]
2019-09-26 08:07:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
646.16 MB1 ปี1733710redreqour
[Chinese Music] VA - Women Like Smoke HQCDII) [WAV]
2019-09-16 23:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.14 MB1 ปี413510redreqour
[Chinese Music] Yin Xiu Mei - Rebirth of Legend DTS-ES [WAV]
2019-11-03 00:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.65 MB1 ปี197310redreqour
[Chinese Music] VA - The Best Music Hifi 3 HD 2CD [WAV]
2020-06-01 13:53:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB5 เดือน3626110redreqour