สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Zhang Ye - Greetings From Friends [WAV]
2019-12-25 05:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
522.89 MB1 ปี415410redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Memoirs [WAV]
2020-06-20 22:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.82 MB7 เดือน435110redreqour
[Chinese Music] Xiao Juan - City In C Major 2CD [WAV]
2019-09-04 15:51:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
793.65 MB1 ปี828010redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong ● Jiang Zhimin - Test Sound DXD [WAV]
2019-11-11 19:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
664.28 MB1 ปี433110redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.37 2CD [WAV]
2020-02-21 07:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.06 GB1 ปี884410redreqour
[Chinese Music] Chen Xi - Meeting HQCD [WAV]
2019-08-08 16:21:42 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.29 MB1 ปี314610redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Digital Extreme Definition · Endless Love DTS-ES [WAV]
2020-01-07 16:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
507.00 MB1 ปี1462210redreqour
[Chinese Music] VA - Japan's Oldies 2CD [WAV]
2019-12-03 20:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.31 GB1 ปี849810redreqour
[Chinese Music] Susan Wong - Best Selection 16 [FLAC + SACD-ISO]
2020-05-26 07:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.35 GB8 เดือน51,14611redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Voice Struck BSCD [WAV]
2020-01-22 07:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.04 MB1 ปี543010redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Faye Classic Love Songs Featured DSD [WAV]
2020-03-14 07:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
624.59 MB11 เดือน555511redreqour
[Chinese Music] VA - Audition Teana Love of The Grassland DTS-ES [WAV]
2020-01-19 03:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
708.98 MB1 ปี1861810redreqour
[Chinese Music] Yang Man - Feeling Warm The World DSD [WAV]
2019-12-24 02:14:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
613.77 MB1 ปี312010redreqour
[Chinese Music] Lin Xia - Miss You Every Day DSD [WAV]
2020-06-01 13:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
349.12 MB8 เดือน38710redreqour
The Very Best of Country [FLAC+CUE]
2020-02-15 01:30:02
441.24 MB1 ปี715,33910redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Test Voice Tong Li DTS-ES [WAV]
2019-09-24 12:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
660.50 MB1 ปี1746210redreqour
[Chinese Music] Sarah Brightman - Moon Light Goddess DTS-ES 2CD [WAV]
2020-11-28 05:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB2 เดือน3630311redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Impressive 2014 (annual circulation) 2CD [WAV +CUE]
2020-12-11 02:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.12 GB1 เดือน636610redreqour
[Chinese Music] VA - Europe and America Reputation NOWⅡSTS + HD (24K Gold Disc) [WAV]
2020-01-25 04:08:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
664.53 MB1 ปี31,83310redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 1 DTS [WAV]
2019-08-23 14:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.86 GB1 ปี175,77110redreqour
[Chinese Music] Liu Ke Yi - Flowers Open Again [WAV]
2019-12-22 10:46:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
528.77 MB1 ปี59810redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Lonely Night 7 DTS 2CD [WAV]
2020-12-11 02:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 เดือน3033910redreqour
[Chinese Music] Deng Xu Fang - For The Last You DTS-ES [WAV]
2020-11-09 13:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
553.92 MB2 เดือน1426610redreqour
[Chinese Music] Tong Li & Zhao - China's Best Sound (Vinyl CD) [WAV]
2020-03-04 08:54:02
654.99 MB11 เดือน161,13610redreqour
[Chinese Music] Shi Yi - Pure Drunk Classic [WAV]
2020-12-18 01:28:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
593.63 MB1 เดือน1635110redreqour
[Chinese Music] VA - Ten Sad Female DTS 2CD [WAV]
2019-12-23 12:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.20 GB1 ปี3226410redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Audition Model (Love Song) DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-21 20:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB1 ปี3428910redreqour
[Chinese Music] Meng Ting Wei - Ol' Classic [WAV]
2020-02-07 15:12:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.72 MB1 ปี169710redreqour
[Chinese Music] Luo Haiying - Mystery Legend DTS-WAV [WAV]
2019-07-30 07:09:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
617.41 MB1 ปี148910redreqour
[Chinese Music] Michelle Hsieh - You Are The Most Beautiful [WAV]
2019-08-11 04:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
461.51 MB1 ปี529110redreqour
[Chinese Music] VA - Test Voice Chinese Calssics DXD [WAV]
2019-10-18 17:23:02
786.10 MB1 ปี352710redreqour
[Chinese Music] Black Duck - The Everlasting Chinese Classic Folk Songs DTS-ES [WAV]
2020-04-26 20:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.68 MB9 เดือน1530810redreqour
[Chinese Music] VA - Love Waves Love Song 1 [WAV]
2020-03-06 06:47:02
766.50 MB11 เดือน366710redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Love Is To Relyon DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-05 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB11 เดือน364411redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Miss DTS-ES [WAV]
2020-01-22 12:43:02
532.37 MB1 ปี1430210redreqour
[Chinese Music] Tan Yan [谭艳] - 只是差一点 3CD [WAV]
2019-08-26 11:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.89 GB1 ปี124,96810redreqour
[Chinese Music] VA - The Ten Best Female Fever 2CD [WAV]
2020-03-02 06:45:02
1.46 GB11 เดือน81,11810redreqour
[Chinese Music] VA - Spotless DTS [WAV]
2020-01-22 11:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
495.34 MB1 ปี1521710redreqour
[Chinese Music] Michelle Hsieh - Folk Minor [WAV]
2019-08-11 04:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
544.22 MB1 ปี520310redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Gu Zheng Came Across Tong Li DSD [FLAC]
2019-12-30 13:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.97 MB1 ปี340710redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Cai Qin's Folk Songs DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-05 11:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
948.88 MB11 เดือน3222010redreqour
[Chinese Music] Loulan - I'm Waiting for You on Narin Lake [WAV]
2020-02-04 07:57:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
586.70 MB1 ปี1516310redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Night Difficult To Sleep Soundly DSD [WAV]
2020-06-01 14:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
538.62 MB8 เดือน414611redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - 2017 Chen Rui New Song Collection [WAV]
2020-10-31 05:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
640.89 MB3 เดือน1722711redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Wrong Love DSD [WAV]
2019-08-23 16:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
501.67 MB1 ปี54,52710redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - For Attractive Lady LPCD [WAV]
2019-12-31 10:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
532.04 MB1 ปี333810redreqour
[Chinese Music] Li Na - Choice Songs From Film & TV Dreams XRCD2 [WAV]
2019-09-27 10:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.39 MB1 ปี551210redreqour
[Chinese Music] VA - Fifteen The Soothing Female Voive Song DTS-ES [WAV]
2019-12-22 11:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
680.82 MB1 ปี174910redreqour
[Chinese Music] Feng Fei Fei - Golden Song + Best Selection DSD 2CD [WAV]
2020-03-21 15:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB11 เดือน827310redreqour
[Chinese Music] Loulan - Legend II DSD (test disc not for sale) [WAV]
2020-08-20 05:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
612.84 MB5 เดือน441011redreqour